De 7 prinsippene

1. Prinsippet om mentalisme

Når vi en kald vinternatt står under en skyfri himmel og skuer havet av stjerner over oss, ser vi det vi har blitt fortalt vi vil se. Fysiske objekter som soler og galakser. Men vi er vitne til mye mer. Vi observerer manifestering. En transformasjon av energier som er lydhøre for en kosmisk bevissthet. Svarte hull svelger solsystemer som dør, mens nye planeter og stjerner blir født. Akkurat som livssyklusen til mennesket på jorden. En uendelig transformasjon av energier fra en tilstand til en annen.

Øvelse: I stille meditasjon, henvend deg til universet. Se for deg at den er like mental som deg. At den har en bevissthet. Føl at du er ett med denne bevisstheten. Føl hvor befriende det er å forholde deg til et slikt univers. Et univers bestående av mer en stjerner og galakser. Et univers lydhør til kvantefeltet og våre emosjoner.

2. Prinsippet om årsakssammenheng

Det er alltid en sammenheng mellom universelle lover og det som manifesteres i universets utallige eksistenser. "As above, so below; as below, so above." Når vi observerer lovmessigheter på denne jorden, får vi en mulighet til å forstå andre verdener som styres etter de samme lovene.

Øvelse: Tenk igjennom hendelser i livet og se etter fremskritt og tilbakeskritt. Se etter sammenheng mellom valg og progresjon i livet.

3. Prinsippet om vibrasjon og bevegelse

Det tredje prinsippet forteller at ingen ting er i ro. Alt er energi som vibrerer med en frekvens. Materie er energi som vibrerer med ulike frekvenser. Våre emosjoner har ulike frekvenser og vår oppgave er å mestre disse.

Øvelse: Legg merke til alle ulike emosjoner som forekommer i løpet av en dag. Ofte er våre emosjoner et produkt av ytre omstendigheter. Vær mester over egne emosjoner og hev frekvensene i emosjonene med viljen. Oppdag at ytre omstendigheter vil følge våre emosjoner.

4. Prinsippet om polaritet

Prinsippet om polaritet sier at alt som er skapt har to identiske sider. Det sier at sidene er identiske i natur, men forskjellige i grad. Varme og kulde er lik i natur, men den ene har høyere frekvens enn den andre.

5. Prinsippet om rytme

Prinsippet korresponderer med prinsippet om vibrasjon. Prinsipp 5 sier at alt som er manifestert svinger som en pendel. Imperier kommer og går. Menneskeheten blir dratt først til venstre, så til høyre. Ingenting i menneskets tilværelse er stabilt selv om vi skulle ønske det. Dette gjelder både i et menneskes liv, men også sivilisasjoner og mennesket som art. Kybalion sier at vi kan, i hvert fall til en viss grad, nøytralisere denne pendelens innvirkning på våre liv ved hjelp av Loven om nøytralisering. Når vi går inn i senter og emosjonelt unngår disse ytterpunktene som pendelen forårsaker. I roen i senter finner vi veien til reversering av manifesteringen.

Så kort oppsummert oppstår manifestering ved hjelp av oppmerksomhet fra en bevissthet på grunn av kvantefeltets lydhørhet til denne. Det som blir skapt vil ufravikelig utsettes for prinsipp 5. Veien tilbake går gjennom å ha kjennskap til prinsippet og pendelen som påvirker alt som er skapt. Når vår oppmerksomhet ikke lenger rettes mot pendelen og rørelsen denne skaper og dermed vår bevissthet ikke lenger manifesterer, vil en motsatt prosess oppstå.

Øvelse: Studer ditt eget liv. Se etter endringer som kan forklares ved hjelp av dette prinsippet.

Øvelse: Når pendelen svinger i ditt liv, gå inn i senter og se at ytterpunktene i pendelens bane ikke lenger påvirker deg i den grad som tidligere.

Alle har vi sittet på en huske. Vi har alle ønsket at den skulle bevege seg lenger før den stoppet opp og begynte å bevege seg motsatt vei. Vi fikk til dette ved å bevege kroppen 'motsatt vei' i det husken stoppet. Når vi ikke lenger ønsket å huske, satt vi stille inntil huskens bevegelser ble så små at vi kunne hoppe av.

6. Prinsippet om årsak og virkning

Alt skjer i henhold til en lov. Høyere sfærer dominerer lavere sfærer. Kunsten består i å selv ta ansvaret for virkning ved å styre årsak. Mange mennesker kjenner ikke dette prinsippet og livet blir derfor styrt av tilsynelatende årsaker utenfor deres rekkevidde. Livet blir styrt av andre mennesker og forhold som står utenfor deres innflytelsessfære. Mestere aksepterer viljen som ligger i overliggende sfærer, men innenfor disse rammene tar han samtidig ansvar for årsaker som styrer virkningene i livet.

Øvelse: Benytt den første delen av skapelsen til å endre livet i den retningen du ønsker. Begynn i det små. Vær bevisst tanker og følelser.

Øvelse: Fokuser på forhold som ligger innenfor din innflytelsessfære. Legg merke til at innflytelsessfæren øker. Legg merke til hvordan innflytelsessfæren minker når du fokuserer på forhold utenfor denne.

7. prinsippet om skapelse (kjønn)

Prinsippet sier at hvis noe i det hele tatt skapes eller manifesteres, enten det er i denne fysiske verden, energetisk eller mentalt, vil vi finne en dualitet i form av det maskuline og det feminine. Dette sier noe om skapelsens natur. Vi observerer et energihav, lydhør for en bevvisthet. Ved å observere, manifesteres en dualitet. Han og henne. Yang og Yin. Mørket og lyset. Ekspansjon og kontraksjon. Osv.

Tre hovedplan av eksistenser

Hvert hovedplan har 2 nivåer av grupper under seg (nivå 2 og 3) hvor hvert nivå består av 7 undergrupper. Hvert hovedplan har da 49 undergrupper. De tre hovedplan er:

3. Det Store Spirituelle Plan

2. Det store Mentale Plan

1. Det Store Fysiske Plan

Se oversikten under. Disse tre hovedplan utgjør en gradering av det vi forstår som liv eller bevissthet. For alt har bevissthet. Også en sten som har en lavere grad av bevissthet sammenlignet med ånd som har en høyere grad av bevissthet. Med andre ord er hovedgruppene ulik grad av manifestering av bevissthet. Et plan representerer en tilstand med en bestemt frekvens. På den måten må en plassering på skalaen nedenfor, fra den laveste grad i 1. Det Store Fysiske Plan og til den høyeste i 3. Det Store Spirituelle Plan, fremkomme som funksjon av en frekvens.

Det kan være vanskelig å forstå at uansett hvor vi ser på skalaen ...

  • observerer vi en energi (selv granitt er energi)
  • at energien har en bevissthet
  • at all energi, uavhengig av hvor på skalaen vi observerer, er underlagt de samme himmelske lover og utviser til en viss grad de samme tilbøyeligheter

Selv atomer og molekyler har til en viss grad bevissthet og egenskaper som kjærlighet og hat, evne til å like og ikke like, tiltrekke og frastøte, lidenskap, følelser og vilje som mennesket, men i en annen grad. På samme måte har bevisstheter de samme tilbøyeligheter i høyere sfærer sammenlignet med den form for liv mennesket i dag er underlagt. Skalaen nedenfor anskueliggjør derfor ulike grader av bevissthet, helt fra det vi kan observere blant grunnstoffene og helt til det vi kan observere blant vesenene i de høyeste sfærer. En nærmere beskrivelse av undergruppene vil bli fortløpende lagt inn. Samtlige nivåer er lagt inn nummerert selv om de ikke har noen beskrivelse. Dette er gjort for å gjøre det lettere å få oversikt og forståelse for graderingene innenfor hvert plan.

Kybalion gjør oss oppmerksom på at mennesket i sin nåværende tilstand utgjør en bevissthet som befinner seg i 2.7 Planet for menneskelig bevissthet, nærmere spesifisert 2.7.5, under 2. Det Store mentale Plan. Mennesket har brukt millioner av år for å komme dit det er i dag. Og på den måten er vi som bevisstheter på en evig vandring fra noe lavere til noe høyere. Kybalion sier også at andre bevisstheter før oss har vandret denne veien og fullført sin reise i 3. Det Store Spirituelle Plan. Og det vil komme bevisstheter etter oss som vil begynne på sin reise i en ny syklus ved å tre inn i 1. Det Store Fysiske Plan.

Kybalion kommer også med en advarsel. Når en bevissthet har oppnådd stor spirituell kraft og misbruker denne til egen fordel, vil prinsippet om rytme føre bevisstheten nådeløst tilbake til skapelsens innledende plan. Fremskritt i skapelsens mange plan, hvor en bevissthet vandrer fra plan med lavere lover til plan med høyere lover, inntreffer når en bevissthet benytter høyere lover mot lavere. Når en bevissthet velger å misbruke sin kraft, vil imidlertid det motsatte inntreffe. Bevisstheten må starte på en ny lang reise mot høyere sfærer, men nå med den smertelige erindringen om det den en gang var. Vi har vel alle hørt om Satan, Lucifer, falne engler osv.

Å, at du er falt fra himmelen,

du morgenstjerne, morgenrødens sønn!

At du er slengt til jorden,

du som seiret over folkeslag!

Det var du som sa med deg selv:

«Til himmelen vil jeg stige opp;

høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone.

Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord.

Jeg vil stige opp over de høye skyer

og gjøre meg lik Den Høyeste.»

Nei, til dødsriket er du støtt ned,

lengst ned i den dype hulen.

De som ser deg, stirrer på deg,

undres over deg og sier:

«Er dette den mannen som rystet jorden

og fikk kongerikene til å skjelve,

han som gjorde verden til ødemark,

la byene i grus

og aldri lot fanger vende hjem?

Jesaja kapittel 14, vers 12-17

En kort kommentar til 2. Det Store Mentale Plan. Mellom 2.5 Planet for dyrenes bevissthet og 2.7 Planet for menneskelig bevissthet finner vi 2.6 Planet for elementær bevissthet (C). La oss se på hva Kybalion sier om dette planet: "The Plane of Elemental Mind (C), in its seven sub-divisions, comprises those entities or beings, invisible as are all such elemental forms, which partake of the nature of both animal and human life in a degree and in certain combinations. The highest forms are semi-human in intelligence." Kanskje ligger det noe i folkemysteriene om tusser og troll? 😉

3. Det Store Spirituelle Plan.

3.7

3.7.7

3.7.6

3.7.5

3.7.4

3.7.3

3.7.2

3.7.1

3.6

3.6.7

3.6.6

3.6.5

3.6.4

3.6.3

3.6.2

3.6.1

3.5

3.5.7

3.5.6

3.5.5

3.5.4

3.5.3

3.5.2

3.5.1

3.4

3.4.7

3.4.6

3.4.5

3.4.4

3.4.3

3.4.2

3.4.1

3.3

3.3.7

3.3.6

3.3.5

3.3.4

3.3.3

3.3.2

3.3.1

3.2

3.2.7

3.2.6

3.2.5

3.2.4

3.2.3

3.2.2

3.2.1

3.1

3.1.7

3.1.6

3.1.5

3.1.4

3.1.3

3.1.2

3.1.1

2. Det store Mentale Plan.

2.7 Planet for menneskelig bevissthet.

2.7.7

2.7.6

2.7.5 Mennesket i sin nåværende form er på dette nivået etter flere millioner års utvikling.

2.7.4

2.7.3

2.7.2

2.7.1

2.6 Planet for elementær bevissthet (C). Energetiske vesner ukjent for mennesket. De har til en viss grad egenskaper som både dyr og mennesker. Vesenene i de øverste undergruppene har en bevissthet som nærmer seg menneskets.

2.6.7

2.6.6

2.6.5

2.6.4

2.6.3

2.6.2

2.6.1

2.5 Planet for dyrenes bevissthet.

2.5.7

2.5.6

2.5.5

2.5.4

2.5.3

2.5.2

2.5.1

2.4 Planet for elementær bevissthet (B). Energetiske vesener ukjent for mennesket.

2.4.7

2.4.6

2.4.5

2.4.4

2.4.3

2.4.2

2.4.1

2.3 Planet for plantenes bevissthet.

2.3.7

2.3.6

2.3.5

2.3.4

2.3.3

2.3.2

2.3.1

2.2 Planet for elementær bevissthet (A). Energetiske vesner ukjent for mennesket og utspiller sin rolle i universets drama.

2.2.7

2.2.6

2.2.5

2.2.4

2.2.3

2.2.2

2.2.1

2.1 Planet for mineralenes bevissthet. Mineraler og stoffer med en lavere grad av liv og bevissthet.

2.1.7

2.1.6

2.1.5

2.1.4

2.1.3

2.1.2

2.1.1

1. Det Store Fysiske Plan.

1.7 Planet for energi (C). Bærer mange av livets egenskaper. Ukjent for mennesket på sitt nåværende utviklingsstadium.

1.7.7

1.7.6

1.7.5

1.7.4

1.7.3

1.7.2

1.7.1

1.6 Planet for energi (B). Høyere former for energi enda ikke oppdager av vitenskapen. Kommer til sin anvendelse ved manifestering av enkelte mentale fenomener.

1.6.7

1.6.6

1.6.5

1.6.4

1.6.3

1.6.2

1.6.1

1.5 Planet for energi (A). Gravitasjon. Elektrisitet. Magnetisme, Lys. Varme.

1.5.7

1.5.6

1.5.5

1.5.4

1.5.3

1.5.2

1.5.1

1.4 Planet for eteriske substanser. Ether eksisterer over alt i universet og fungerer som et medium for transport av bølger fra lys, varme, elektrisitet osv. Ether fungerer som en bro mellom to typer tilstander, nemlig materie og energi. Siden det er 7 ulike under grupper av Planet for materie (C), fins det 7 forskjellige typer Ether.

1.4.7

1.4.6

1.4.5

1.4.4

1.4.3

1.4.2

1.4.1

1.3 Planet for materie (C). Fin materie ukjent for dagens vitenskap.

1.3.7

1.3.6

1.3.5

1.3.4

1.3.3

1.3.2

1.3.1

1.2 Planet for materie (B). Radioaktive materialer som Radium osv.

1.2.7

1.2.6

1.2.5

1.2.4

1.2.3

1.2.2

1.2.1

1.1 Planet for materie (A). I dette planet finner vi faste stoffer, vesker og gasser og deres liv og bevissthet.

1.1.7

1.1.6

1.1.5

1.1.4

1.1.3

1.1.2

1.1.1