Emerald Tablets ble skrevet på et stykke smaragd for over 10 000 år siden av Hermes Trismegistus. Det er en vitenskapelig/åndelig tekst som forteller oss at mennesket er et åndelig vesen og forklarer hvordan vi kan ta i bruk en 'ukjent' vitenskap for å transmutere i frekvens. Hvordan vi kan vandre videre som nomader i et uendelig univers mot et evig lys vi alltid har vært en del av.

Jeg har tre års utdanning innen tradisjonell kinesisk medisin ved NeiJing - skolen i Ås. Uten den taoistiske filosofien, ville nok ikke denne nettsiden ha eksistert. På mange måter er den taoistiske og hermetiske filosofien sammenfallende. To pilarer som viser vei i en verden full av forvirring. To pilarer fundamentert på blant annet astrologi, esoterisk psykologi og alkymi som over tid er blitt 'forenklet' til astronomi, moderne psykologi og kjemi. Den spirituelle forståelsen er ikke lenger til stede. Og på den måten har vitenskapen inntatt en posisjon under vannoverflaten når den skal studere stjernene og alt det som rører seg på himmelen.

Mitt håp er at leseren vil heve sitt blikk fra hverdagens trivialiteter og etter hvert skal kunne se sin eksistens i en større sammenheng. Vi er ikke alene i universet. Vi er ikke universets midtpunkt. Vi er en uendelighet av soler på en lang reise tilbake til den solen vi en gang sprang ut fra. Vi er å finne over alt i universet. På mange plan og i mange dimensjoner. Vi har felles opphav, KILDEN.