Merkaba - meditasjonen
Merkaba - meditasjonen

Innledning

Merkaba - meditasjonen er hentet fra bøkene The Ancient Secret Of The Flower Of Life volum 1 og 2 av Drunvalo Melchizedek. Jeg anbefaler at du studerer disse bøkene sammen med instruksjonene du finner på denne siden og som er ment som en punktvis oppsummering av meditasjonen for å gjøre den lettere å lære. Du kan likevell klare deg uten bøkene til Drunvalo bare ved å følge punktene under.

Meditasjonen består av 18 ulike pust som utføres sekvensielt. I innarbeidelse av meditasjonen kan du f.eks. lære en og en pust og utføre meditasjonen daglig så langt du kan. På den måten vil du få en repetisjon som medfører raskere innlæring og du vil fortere oppdage den energetiske innflytelsen meditasjonen vil ha på deg.

MerKaBa eller Mer-Ka-Ba betyr følgende: Mer - Lys, Ka - Ånd, Ba - Kropp eller sagt på en annen måte ånd/kropp omgitt av motsatt-roterende lys. MerKaBa er et 'kjøretøy' som kan ta den mediterende fra en dimensjon til en annen.

Tetrahedron.

Et tetrahedron har 4 sider. Se figur over. Figuren er et viktig element i meditasjonen. Rundt kroppen finner vi 2 tetrahedroner som til sammen utgjør et stjerne - tetrahedron. Sol-tetrahedron og jord-tetrahedron. Øverste del av mannens jord-tetrahedron har en rett kant foran og spissen bak. Sol-tetrahedronet har spissen foran og den rette kanten bak. For kvinnen er det motsatt. Flaten på jord- tetrahedronet ligger i høyde med solar plexus på begge kjønn.

Pust.

Grunn rytmisk pust

Pust gjennom nesen. Pust på en slik måte at du føler pusten bakerst i svelget og kan høre den «raspende» lyden av passerende luft. Pust helt ut og inn. Inn-pusten og ut-pusten er like lange og bør ta ca. 5 - 7 sekunder. Ingen pause mellom inn- og ut - pust.

Yogisk pust

Pust gjennom nesen. Pusten er lydløs. Fyll først den nederste delen av lungene med luft ved å la abdomen fylles. Fyll deretter den midtre delen av lungene med luft ved å la de nedre ribbena og brystbena fylles. Til sist fylles den øvre delen av lungene ved å la de øvre ribbena og brystet fylles. Det er viktig å ha glidende overganger mellom disse 3 fasene. På ut - pusten gjøres ting i motsatt rekkefølge.

Komprimert ut - pust

Stram leppene slik at ingen luft slipper ut. Etabler et trykk ved å forsøke å blåse ut luft selv om leppene er sammen. Du bør føle et lett trykk i abdomen. Form leppene på en slik måte at det oppstår et lite hull eller en smal sprekk. Press luften ut mellom leppene.

Intensjon.

Intensjon har en bemerkelsesverdig kraft. Få er bevisst denne kraften og kan bruke den på en hensiktsmessig måte. I MerKaBa-meditasjonen har intensjonen en viktig rolle. På lik linje med tantra, skal intensjonen påvirke energier og skape en bevegelse i disse. Kraften i intensjonen er proporsjonal med den mentale kraften som ligger bak. Konsentrasjon og vilje er forutsetninger for å ha en mental kraft.

En oversikt

Meditasjonen består av 18 pust og er delt inn i 5 ulike deler.

 • Del 1; pust nr. 1 - 6
 • Del 2; pust nr. 7 - 13
 • Del 3; pust nr. 14
 • Del 4; pust nr. 15 - 17
 • Del 5; pust nr. 18

Del 1 har til hensikt å balansere polariteten mellom kroppens '8 elektriske kretser' og rense disse.

Del 2 har til hensikt å reetablere energiflyten mellom chakra-systemet og gjenskape 'sfærisk' pust i kroppen.

Del 3 er unik og har til hensikt å balansere kroppens praniske energi. Forøke den til en høyere bevissthet.

Del 4 gjenskaper motsatt roterende Mer-Ka-Ba felt i og rundt kroppen.

Del 5 vil føre deg inn i andre dimensjoner.

Del 1.

I denne delen av meditasjonen som omfatter 1. til 6. pust, skal du visualisere at du sitter midt inne i et imaginært stjerne - tetrahedron som vist i bilde over. Husk at stjerne - tetrahedronet er plassert ulikt i forhold til kroppen på menn og kvinner. Åpne hjertet og frembring en ubetinget kjærlighet for alt liv.

1. pust. Inn - pust.

Sinn

 • Rett oppmerksomheten mot sol-tetrahedronet.
 • Se at dette tetrahedronet er fylt med strålende hvitt lys som omslutter kroppen. Visualiser at lyset er som lynet fra himmelen. Ikke bare som farge, men også samme energi og intensitet.

Kropp

 • Plasser hendene i fanget med håndflaten vendt opp.
 • Tommelen plasseres sammen med pekefingeren.
 • Unngå at fingrene berører hverandre eller andre gjenstander.

Pust

 • Grunn rytmisk pust.

1. pust. Ut - pust.

Hjerte

 • Åpne ditt hjerte.
 • Føl kjærlighet for alt liv.

Sinn

 • Rett oppmerksomheten mot jord-tetrahedronet.
 • Se at dette tetrahedronet er fylt med strålende hvit lys som omslutter kroppen. Visualiser at lyset er som lynet fra himmelen. Ikke bare som farge, men også samme energi og intensitet.

Kropp

 • Plasser hendene i fanget med håndflaten vendt opp.
 • Tommelen plasseres sammen med pekefingeren.
 • Unngå at fingrene berører hverandre eller andre gjenstander.

Pust

 • Grunn rytmisk pust.

Sinn

 • Rett oppmerksomheten mot flaten på jord-tetrahedronet (Øverst.)
 • Visualiser et sterkt vibrerende energifelt (som et lyn) på flaten og at feltet beveger seg nedover i jord-tetrahedronet.
 • Energifeltet tilpasser seg formen på tetrahedronet etter hvert som den beveger seg nedover.
 • Visualiser at den skyver all negativ energi nedover og ut av tetrahedronet ved dens spiss nederst.
 • Visualiser at et sterkt lys med negativ energi skytes mot senter av jorden fra tetrahedronets nederste spiss. Hvis du er i stand til å observere lyset, kan det inneha en mørk farge eller fremkomme grumsete.

Kropp

 • Denne delen av meditasjonen kan gjøres med øynene åpne eller lukket.
 • Beveg øynene noe mot hverandre som om du var skjeløyd.
 • Se oppover. Du kan oppleve en prikking mellom øyne i området hvor det tredje øye befinner seg.
 • Se så ned så langt du kan og så fort du kan. Du kan føle en elektrisk følelse bevege seg ned ryggraden. Når du gjør dette visualiserer du at flaten i jord-tetrahedronet beveger seg ned til spissen av det samme tetrahedronet. Denne flaten vil bevege seg naturlig tilbake til sin opprinnelige posisjon.
 • NB! Sinn og kropp må koordineres sammen med den mentale øvelsen når øyevegelsene gjøres.
 • Ikke vær engstelig over at du skyver negativ energi mot senter av Moder Jord. Hun er fullstendig i stand til å absorbere denne type energier. Hvis du lever i en leilighet med mange etasjer, bør du unngå denne meditasjonen hvis du ikke bor i 1. etasje. Energien du sender mot Moder Jord kan påvirke negativt andre mennesker i underliggende etasjer.

2. til 6. pust. Inn- og ut - pust.

2. til 6. inn- og ut - pust er lik 1. pust bortsett fra følgende:

 • 2. pust: Tommel og langfinger føres sammen.
 • 3. pust: Tommel og ringfinger føres sammen.
 • 4. pust: Tommel og lillefinger føres sammen.
 • 5. pust: Tommel og pekefinger føres sammen. (Som i 1. pust.)
 • 6. pust: Tommel og langfinger føres sammen. (Som i 2. pust.)

Del 2.

I denne delen av meditasjonen som omfatter 7. til 13. pust, skal du visualisere og fokusere på en selvlysende energitube som går fra spissen på toppen av sol-tetrahedronet til spissen på bunnen av jord-tetrahedronet. Samtidig visualiserer du at du sitter midt inne i begge tetrahedronene. Begge ender av energituben er krystalliske og utformet slik at de passer inn i spissene på tetrahedronene. Energi (prana) beveger seg inn og ut av energituben gjennom uendelige små hull på tuppen av krystallene.

Hendene holder du i fanget med håndflatene oppover og tommelen plasseres sammen med pekefingeren og langfingeren.

Åpne hjertet og frembring en ubetinget kjærlighet for alt liv.

Når du har lært meditasjonen og ikke lenger konsentrerer deg om hvordan du skal utføre den, kan du erstatte ubetinget kjærlighet i ditt hjerte med følgende:

 • 7. pust: Kjærlighet
 • 8. pust: Sannhet
 • 9. pust: Skjønnhet
 • 10. pust: Tillit
 • 11. pust: Harmoni
 • 12. pust: Fred
 • 13. pust: Ærbødighet for Gud

7. pust. Inn - pust.

Sinn

 • Visualiser og føl tuben gå gjennom kroppen.
 • Når du begynner å puste inn på den 7. pust, visualiser 2 strålende hvite energier (prana) som beveger seg opp og ned i tuben samtidig. Den ene energien begynner på toppen av tuben og vandrer nedover. Den andre energien begynner nederst i energutuben og vandrer oppover.
 • Visualiser at energiene møtes på høyde med navlen.
 • Energienes bevegelse er så rask at de møtes i starten av inn - pusten.
 • Visualiser at energiene forøkes med prana når de møtes. Prana har en blå-hvit farge.
 • Visualiser gjennom resten av inn - pusten at energiene sakte konsentreres og forøkes.
 • Denne energibevegelsen er universell og omfattende.

Pust

 • Yogisk pust.

7. pust. Ut - pust.

Sinn

 • Visualiser at energiballen (prana) ved navlen fortsetter å forøkes. Når ut - pusten er utført, er energiene 20 cm i diameter.

Pust

 • Yogisk pust.

8. pust. Inn - pust.

Sinn

 • Konsentrasjonen i og størrelsen på energiballen (prana) fortsetter å øke.

Pust

 • Yogisk pust.

8. pust. Ut - pust.

Sinn

 • Energiballen (prana) vil fortsette å vokse og nå sin maksimale størrelse ved denne ut - pust. Hvis du plasserer langfingeren i navlen, vil avstanden fra navlen til håndleddet vise radius på energiballen som ikke kan vokse større.

Pust

 • Yogisk pust.

9. pust. Inn - pust.

Sinn

 • Energiballen kan ikke vokse mer, men visualiser gjennom inn - pusten at energiene (prana) i ballen blir mer konsentrert og sterkere.

9. pust. Ut - pust.

Sinn

 • Visualiser gjennom ut - pusten at energiene (prana) i ballen blir mer konsentrert og sterkere.

10. pust. Inn - pust.

 • Mens du puster inn i den 10. pust når energiballen sin maksimale konsentrasjon og styrke.
 • Omtrent halvveis inn i den 10. inn - pust når konsentrasjonen er størst, visualiserer du at energiballen antenner, endrer farge og kvalitet. Den blå-hvite pranaen endres til solens gyldne farge.
 • I resten av inn - pusten visualiserer du at fargen i energiballen raskt når en ny og høyere konsentrasjon.
 • Ved slutten av inn - pusten er energiballen klar for transformasjon.

10. pust. Ut - pust.

Ut - pusten i den 10. pust er delt i 2. Den første delen varer fra 1 til 2 sekunder. Den andre delen varer til du er ferdig med ut - pusten.

Sinn

 • Mens du utfører den 1. delen av ut - pusten, visualiserer du og kjenner at energiballen begynner å bule.
 • Mens du utfører den 2. delen av ut - pusten begynner energiballen å ekspandere og bli så stor at du vil nå dens ytterkant med fingertuppene hvis du holder armene rett ut til sidene.
 • Visualiser at hele deg er omgitt av solens gyldne farge.
 • Denne pusten du har foretatt er den opprinnelige 'sfæriske pust'.
 • På dette tidspunktet er ikke den store energiballen stabil. Du vil stabilisere energiballen gjennom 11. til 13. pust.
 • NB! Du har nå 2 energiballer. Den opprinnelige og den som omslutter hele deg.

Pust

 • I den 1. delen av ut - pusten lager du et lite hull med leppene og presser luften ut gjennom hullet.
 • I den 2. delen av ut - pusten slapper du av og lar resten av luften i lungene sive ut mellom leppene.

11. til 13. inn- og ut - pust.

Slapp av og stopp å visualisere. I stedet føl energien (prana) flyte fra polene på energituben og møtes ved navlen som i den 10. pust. Føl at den lille energiballen ved navlen ekspanderer til den når den store energiballen som omslutter deg. Pust dypt gjennom nesen både på inn - pust og ut - pust. Når du er ferdig med den 13. pust, har du stabilisert den store energiballen og du er klar for den viktige 14. pust.

NB! Det er viktig å huske at du har to energiballer, en liten og en stor. Den store omslutter deg og den lille som er klarere og innehar mer konsentrert energi (prana). Det er fra den lille energiballen at prana hentes ved for eksempel healing.

Del 3.

Del 3 omfatter 14. pust.

14. pust. Inn - pust.

Sinn

 • Visualiser at punktet ved navlen i energituben som går igjennom kroppen flyttes opp til et punkt som ligger ca. 3 fingres bredde over stedet for hvor brystbenet begynner. Punktet er et fjerde-dimensjons sjakra punkt.
 • Senter på den lille og den store energiballen flyttes til det nye punktet.
 • Føl at energiene i energituben møtes i det nye punktet og ekspanderer til de når ytterkantene av den store ballen.
 • Dette vil hjelpe deg med å gå fra en 3. dimensjons bevissthet til en 4. dimensjons bevissthet.

Kropp

 • Menn plasserer venstre håndflate over høyre håndflate med håndflatene vendt opp.
 • Kvinner plasserer høyre håndflate over venstre håndflate med håndflatene vendt opp.
 • La tomlene møte hverandre.
 • Denne måten å holde hendene på benyttes i resten av meditasjonen.

Pust

 • Dyp pust som varer i 7 sekunder. Pust gjennom nesen.

14. pust. Ut - pust.

 • Føl at energiene i energituben møtes i det nye punktet og ekspanderer til de når ytterkantene av den store energiballen.

Del 4.

Del 4 omfatter 15. til 17. pust.

I denne delen av meditasjonen er inn - pust av type Yogisk pust og ut - pusten av type komprimert ut - pust.

Hendene holder du på denne måten:

 • Menn plasserer venstre håndflate over høyre håndflate med håndflatene vendt opp.
 • Kvinner plasserer høyre håndflate over venstre håndflate med håndflatene vendt opp.
 • La tomlene møte hverandre.

Åpne hjertet og frembring en ubetinget kjærlighet for alt liv.

15. pust. Inn - pust.

Sinn

 • Visualiser stjerne - tetrahedronet og at du er plassert i senter av dette.
 • Visualiser at det er 3 identiske men separate stjerne - tetrahedroner oppe på hverandre. Deres plassering er identisk lik i forhold til din kropp. De spinner om den samme vertikale aksen, men har hver sin polaritet. Disse polaritetene er jord, maskulin og feminin.
 • Jord - stjerne - tetrahedronet er nøytral i natur og representerer din kropp. I denne meditasjonen spinner den ikke.
 • Det maskuline stjerne - tetrahedronet er maskulin av natur og elektrisk. Den representerer ditt menneskelige sinn. Stjerne - tetrahedronet spinner mot klokkens retning.
 • Det feminine stjerne - tetrahedronet er feminin i natur og magnetisk. Den representerer din emosjonelle kropp. Stjerne - tetrahedronet spinner med klokkens retning.
 • På inn - pusten i den 15. pust, si til deg selv i tankene «lik hastighet». Det vil få den maskuline og den feminine stjerne - tetrahedronet til å rotere i hver sin retning med samme hastighet. Bruk kraften som ligger i intensjonen.

15. pust. Ut - pust.

Sinn

 • Det maskuline og det feminine stjerne - tetrahedronet begynner å spinne hver sin vei på samme akse. På et øyeblikk vil de spinne med 1/3 av lysets hastighet. Føl hastigheten. Med dette har du startet «motoren» til Mer-Ka-ba. Det er som å starte motoren på en bil, men uten å sette den i gir og trykke på gassen.

Pust

 • Ved ut - pust visualiserer du og føler at stjerne - tetrahedronene begynner å spinne.

16. pust. Inn - pust.

Sinn

 • Ved inn - pust i 16. pust, si til deg selv i tankene «34/21». Det vil få det maskuline stjerne - tetrahedronet og det feminine stjerne - tetrahedronet til å rotere i hver sin retning med forholdet 34 til 21. Det betyr at det maskuline stjerne - tetrahedronet vil spinne 34 ganger mot klokken på samme tid som det feminine stjerne - tetrahedronet spinner 21 ganger med klokken. Bruk kraften i din intensjonen.

16. pust. Ut - pust.

Sinn

 • På et øyeblikk vil stjerne - tetrahedronene øke hastigheten til 2/3 av lysets hastighet.
 • Visualiser en horisontal flat «disk» på høyde med nederste del av ryggraden og med en diameter på ca. 16 meter. Sammen med energifeltene rundt stjerne - tetrahedronene får disken et utseende som en «flygende tallerken». Se bildet.
 • Energiene som denne platen sammen med stjernetetrahedronene utgjør, kalles Mer-Ka-Ba.
 • Energifeltet er ikke stabilt, og pust 17 vil hjelpe til med å øke hastigheten og stabilisering.

Pust

 • Ved ut - pust visualiserer du at hastigheten øker. Opparbeid trykk. Når du kjenner at hastigheten øker, puster du ut gjennom hullet mellom leppene med kraft inntil lungene er tomme for luft. Dette vil øke hastigheten på rotasjonen og stabilisere energifeltene.

17. pust. Inn - pust.

Sinn

 • Når du puster inn i den 17. pust, si til deg selv i tankene «9/10 av lysets hastighet». Dette øker hastigheten til Mer-Ka-Ba til 90 % av lysets hastighet. Dette vil stabilisere de roterende energetiske feltene.
 • I den dimensjonen du lever i, 3. dimensjon, roterer elektronene rundt atomene med 90 % av lysets hastighet. Det er grunnen til at denne hastigheten på energifeltene er valgt. På denne måten kan du bli kjent med Mer-Ka-Ba i denne dimensjonen. Dette er viktig i starten.

17. pust. Ut - pust.

Sinn

 • Hastigheten på energifeltene øker til 90 % av lysets.
 • Mer-Ka-Ba stabiliserer seg.

Pust

 • Ved ut - pust visualiserer du at hastigheten øker. Opparbeid trykk. Når du kjenner at hastigheten øker, puster du ut gjennom hullet mellom leppene med kraft inntil lungene er tomme for luft. Dette vil øke hastigheten på rotasjonen og stabilisere energifeltene.

Del 5.

Del 5 består i å øke hastigheten på energifeltet til lysets hastighet. Når du har oppnådd dette, har du nådd målet.