Våre sanser

La oss se litt på våre fysiske sanser. Felles for disse er at de skaper elektriske signaler etter å ha mottatt bølger i et eller annet medium. De elektriske signalene sendes til hjernen og tolkes der. Både våre øyne og nervene i huden fanger opp elektromagnetiske bølger. Øynene fanger opp elektromagnetiske bølger med en bølgelengde mellom 400 og 750 nanometer eller 'synlig lys'. Synlig lys har dårlig evne til å trenge igjennom hud og kroppsvev, så her er sansene plassert på yttersiden av kroppen. Nervene i huden fanger opp elektromagnetiske bølger med lavere frekvenser og vi omtaler disse bølgene som varme. Vår nese fanger opp lukt og omdanner disse til elektriske signaler på samme måte som hørselen fanger opp lydbølger og omdanner disse til elektriske signaler. Alle disse elektriske signalene blir sendt til hjernen og på den måten er vi i stand til å danne oss et bilde av det som skjer rundt oss i den fysiske verden vi lever i.

Siden det er allmenn kjent at vi allerede har sanser som fanger opp elektromagnetiske bølger på ulike frekvenser, er det ikke så vanskelig å tenke oss at vi kan ha andre sanser som gjør det samme. Og det er her det tredje øye, eller pinealkjertelen, kommer inn i bildet. For på samme måte som våre øyne fanger opp elektromagnetiske bølger, gjør det tredje øye også det. Bølgene fanges opp og gjøres om til elektriske signaler som når hjernen. Frekvensene på disse bølgene er slik at de i motsetning til synlig lys trenger igjennom kroppen. Og dermed kan det tredje øyet være plassert midt inne i hodet. Og når det tredje øyet er friskt og velfungerende, vil vi kunne observere høyere sfærer, vesener der og mye annet. Ja i det hele tatt, se langt mer av det elektromagnetiske spekteret.

Øiet er legemets lys; er ditt øie friskt, da blir hele ditt legeme lyst; Men er ditt øie sykt, da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså lyset i dig mørke, hvor stort blir da mørket! …

Skriftstedet henviser til det tredje øyet. Selv om vi har to velfungerende fysiske øyne, vil vi kunne oppleve et indre mørke. Dette mørket vil ikke helt forsvinne før det tredje øyet er vekket. Se ...

Som vi forstår, vil våre sanser være med på å definere den virkelighet vi tror på. Så også det tredje øyet. Når denne sansen virker som den skal, kan vi se en verden ved siden av den 'fysiske'. Når vi skal utføre et arbeid i vår fysiske verden, bruker vi kroppen. Musklene i armene og bena. Når vi skal utføre et arbeid i den andre verden, i den spirituelle verden, bruker vi vår forestillingsevne og indre vilje som er årsaken som fører frem til en virkning. Altså først og fremst et mentalt arbeid. Vi har en flytende overgang fra den fysiske verden til den åndelige. Når vårt tredje øye er friskt, vil vi se at forestillingsevne og vilje skaper også en årsak og virkning som berører denne verden. Dette fordi vår fysiske verden speiles i den åndelige og ikke omvendt.

Vi ser at vi med vår kropp, har alt vi trenger både for denne verden og høyere sfærer. Det er bare snakk om kunnskap. 

Hvordan aktivere det tredje øyet

I hovedtrekk baseres øvelsen på å la bevisstheten vandre oppover langs ryggraden på inn - pust og la bevisstheten være i hodet i 10 sekunder mens vi holder pusten og deretter ut - pust.

Del 1: Vi trekker sammen musklene som ligger lokalisert i mellomkjøttet. Muskeløvelsen kan minne om det vi føler når vi er tissetrengt og ikke finner do i nærheten.

Del 2: Vi trekker sammen setemusklene. Muskeløvelsen kan minne om når vi må prompe, men ikke ønsker å lage en lyd.

Del 3: Vi trekker sammen mage musklene.

Del 4: Vi fyller lungene helt opp med luft.

Del 5: Vi ser for oss at en energi presses oppover ryggsøylen som når hodet og blir til lys der.

I del 1 til 5 utfører vi innpust gjennom nesen.

Del 6: Vi lar oppmerksomheten være rettet mot hodet og ser et sterkt lys der mens vi holder pusten i 10 sekunder.

Del 7: Vi slapper av i alle muskler på utpust.

Del 1 - 7 gjentas flere ganger.

Det tredje øyet og dets indre prosesser

Pinealkjertelen, også kalt det tredje øye, er en del av vårt endokrine system. Den produserer Melatonin som er viktig for regulering av søvn og døgnrytme. Fra Melatonin blir det dannet Benzodiazepiner som roer vår analytiske hjerne og demper frykt, sinne, tristhet og smerte. Fra Melatonin blir det også dannet Pinolin som hjelper kroppen til å nedkjempe frie radikaler, forhindre kreft, aldring, hjertesykdommer, slag og inflammasjon. Pinolin hjelper oss til å sove godt om natten og skape hvile slik at kroppen kan restituere seg. Til sist blir det også dannet Dimethyltryptamin, også kalt DMT som er et kraftig hallusinogen. Molekylet hjelper oss til å oppleve tidsreiser, oppnå ut av kroppen - opplevelser og kunne se andre verdener vi lever side om side med.

Pinealkjertelen inneholder krystaller som hjelper oss med å fange opp elektromagnetiske bølger. Når vi utfører pusteøvelsen over, vil cerebrospinal væsken utøver et rytmisk trykk på pinealkjertelen. Krystallene som befinner seg i denne, vil da skape strømmer som setter opp et elektromagnetisk felt som igjen får krystallene til å ekspandere. Når ekspansjonen når en viss grense, begynner de å minke og det elektromagnetiske feltet skifter retning. Endringen av retningen i det elektromagnetiske feltet får krystallene på nytt til å øke. Dermed oppstår en oscillering i det elektromagnetiske feltet rundt kjertelen. Krystallene oppnår en piezoelektrisk effekt. Vi kjenner kanskje til at krystaller ble brukt i gamle analoge radioer for å sende og motta elektromagnetiske bølger på bestemte frekvenser. Med pusteøvelsen over, vil det elektromagnetiske feltet kunne samhandle med mer subtile elektromagnetiske felt som opererer på mye høyere frekvenser. Og det er det som er hele målet med øvelsen.

Det kan nevnes i denne sammenheng at fluor skaper problemer for pinealkjertelen. Selv om bruk av fluor kan ha en gevinst i forhold til tannhelse, bør menneskekroppen ikke eksponeres for dette grunnstoffet i det hele tatt hvis vi ser bort fra den mengden som naturlig forekommer i drikkevann. På lik linje med kvikksølv, er fluor kumulativ. Sakt på en annen måte, hoper den seg opp i kroppen. Rundt pinealkjertelen skaper den en forkalkning som forhindrer/reduserer dens mange viktige kroppslige funksjoner. 

Det tredje øye og seksuell alkymi (Sacred Secretion) 

Vi har alle et eller annet forhold til både Jesus Kristus og julenissen. Litt merkelig har begge en sentral rolle i julen hvor vi først og fremst feirer en årlig høytid til minne om Jesus Kristus. Samtidig kommer vi ikke utenom julenissen som tilsynelatende kommer ned skorsteinspipa hvert år og fyller opp gaver under juletreet eller i julestrømpene. Felles for begge er at hvis vi er 'snille', vil vi motta gaver. Både himmelske og jordiske. Nedenfor presenteres en fysiologisk forklaring på hvorfor disse figurene knyttes sammen i julehøytiden. Men før vi kommer så langt, må vi se litt på vår historie. For kunnskap kommer og går syklisk. Esoterisk kunnskap som var tilgjengelig for alle, forsvant i den delen av zodiaken hvor mørket var mest fremtredende. Biblioteket i Alexandria brant og med det forsvant vår viten om det som en gang var. Som en konsekvens av dette, ble kunnskap om det tredje øyet, seksuell alkymi og veien til oppstigelsen skjult i religiøse dogmer, eventyr, myter og sagn.

La oss derfor begynne med seksuell alkymi og aktivering av det tredje øye. Det er 33 virvler i ryggraden. Jesus levde i 33 år. En veske fremtrer i margen og beveger seg nedover ryggsøylen til bekkenet. Jesus kom ned fra himmelen og vandret blant menneskene i et menneskes skikkelse. Hvis vi ikke ødsler med denne vesken, eller denne seksuelle essensen (ejakulasjon), vil den stige opp igjen potent og livgivende. Vi oppdager en parallell til Jesu oppstandelse. Men dette er også en historie om julenissen. Han som krabber ned en trang skorsteinspipe for å fylle opp plassen under juletreet med gaver. Denne essensen passerer et område i hjernen som heter Claustrum som i tradisjonen har blitt til St. Claus, og som vi da vet, klatrer ned skorsteinspipa og tilbake samme vei. La oss se litt nærmere på den fysiologiske prosessen.

I hjernen finner vi storhjernen og i midten av denne, Claustrum, som berører vår bevissthet. Via neuroner har den en kobling til nesten alle områder av hjernen. I områdene rundt, finner vi spinalvæsken som produseres her. Denne vesken er en slags olje. På gresk ble den i antikke tider kalt for Christos eller Kristus. Det er en olje med fantastiske egenskaper og som beveger seg nedover langs ryggsøylen til den når den nederste delen av denne. Den ble også kalt Den Hellige Kristus fordi den ble ansett som hellig. Historien om Santa Claus, eller julenissen, er en historie om fysiologi. På samme måte som spinalvæsken må vandre ned og opp i en trang ryggsøyle, må julenissen vandre ned og opp en trang skorsteinspipe for å få levert julegavene under juletreet.

Denne oljen som blir produsert i hodet, vandrer nedover i ryggsøylen til den kommer til bekkenet før den vender og reiser oppover igjen. Hver måned når månen står i stjernetegnet du er født under, en periode på ca. to og en halv dag, plantes et frø i solar plexus. Et område hvor denne oljen passerer. Dette er Kristus som blir født i Betlehem. Mens denne oljen stiger oppover i ryggsøylen, forøkes dens vibrasjoner og påvirker pinealkjertelens evne til å fange opp elektromagnetiske felt fra mer subtile sfærer. Krystallene i pinealkjertelen blir aktivert.

Sex har to sider. De fleste kjenner bare til den ene. Det vil si den delen som fører til ejakulasjon og en mulig graviditet. Den andre siden av sex fører derimot til spirituell vekst. Tantrisk sex. Den siste varianten lar den følsomme spirituelle energien vandre oppover. Den vil ikke lenger være opptatt av alle de funksjonene den nedre delen av kroppen til daglig besværes med som sex, mat og overlevelse. Nei. Den oppstår den 3. dag og farer opp til himmelen og hviler der sammen med faderen. Eller tolket på en annen måte, den skaper en mulighet for en oppstigning av ladet cerebrospinal væske som vil åpne det tredje øye. Og på den måten blir vi delaktige i alt det Faderen har.

Jesus hadde 12 apostler.  

Hvorden holde det tredje øyet friskt

Pinealkjertelen, også kjent som det tredje øye og sjelens sete, blir sett på som veien til en høyere bevissthetstilstand. Det er en kjertel i senter av hodet som, når den fungerer som den skal, gir oss økte psykiske og spirituelle evner. Forskning har imidlertid påvist at pinealkjertelen blir forkalket som følge av den moderne livsstilen mange av oss lever. Forkalkningen forhindrer kjertelen å ha den helsemessige funksjonen den er ment å ha. For eksempel å produsere visse hormoner. I tillegg har kjertelen, og som nevnt lenger opp på siden, en viktig spirituell funksjon ved at den fungerer som en sans som gjør oss i stand til å se en åndelig verden. Nedenfor har jeg derfor listet opp noen metoder vi kan bruke for å avkalke og aktivere pinealkjertelen.

1. Fluor.

Vi kan finne fluor i drikkevann, munnhygieneprodukter og i andre kilder. Det som forkalker pinealkjertelen mest, er fluor som binder seg til dens hydroksyapetitt-krystaller. Forskning har påvist at forkalkningen reduserer produksjon av melatonin og dermed vår søvnkvalitet. Forsøk på rotter som har fått fluorid har påvist en reduksjon av melatoninproduksjonen på opp mot 70%. Forkalkningen reduserer også produksjon av DMT og andre hormoner. Alt i alt er det å unngå fluorid det viktigste vi kan gjøre for å forbedre funksjonen i denne kjertelen.

2. Sukker.

Etter fluor, er høyt sukkerinntak det som påvirker forkalkningen av pinealkjertelen mest. Overdrevent inntak av lette karbohydrater kan skape kaos i pinealkjertelen på flere måter. Når vi spiser sukker og lette karbohydrater, øker nivået av glukose i blodet. Som en følge av dette, begynner bukspyttkjertelen å produsere insulin for å få nivået av glukose tilbake på et sunt nivå. Hvis vi har langvarig inntak av lette karbohydrater som sukker, kan cellene i kroppen bli resistente mot insulin. Denne insulinresistensen kan forårsake kroniske forhøyede verdier av insulin og glukose som medfører en stor belastning på kroppen. Høyt blodsukkernivå kombinert med diabetes forhindrer blodtilførselen til pinealkjertelen. Dette igjen får pinealkjertelen til å 'kveles' i mangel på oksygen. 

Høyt insulinnivå øker forkalkningen av pinealkjertelen ved at den blir eksponert for Kalsium som hentes fra øvrige deler av kroppen. I tillegg vil et overdrevet inntak av sukker gjøre at blodet mettes, noe som forårsaker at også sukkeret krystalliseres i kjertelen.

Så en frisk pinealkjertel er avhengig av et normalisert blodsukkernivå som oppnås ved å begrense inntak av lette karbohydrater. Frukt, grønnsaker, nøtter, frø, bønner, krydder, urter, oljer, rene proteiner, Spirulina, Chlorella og rå kakao er veldig bra.

3. Melatonin

Hormonet Melatonin blir produsert i pinealkjertelen. Nivået av melatonin varierer syklisk over døgnet og påvirker vår søvnrytme og flere metabolske prosesser. Den er en kraftig antioksidant. Den nøytraliserer inflammasjoner, fjerner frie radikaler, forbedrer immunsystemet og forbedrer produksjon av enzymer. Å sørge for en god produksjon av melatonin i pinealkjertelen resulterer i en rekke helsemessige gevinster.

4. Rå kakao

Rå kakao virker som en booster på pinealkjertelen og dens mange funksjoner. Siden rå kakao inneholder unike antioksidanter og mineraler, er den svært viktig i opprettholdelsen av god helse og da spesielt for hjernen og ikke minst pinealkjertelen. Å spise rå og gjerne organisk kakao beskytter pinealkjertelen mot frie radikaler og hjelper til med avkalkningen av denne. Rå kakao inneholder mange mineraler som for eksempel magnesium, sink, jern og tryptofan som er avgjørende for en sunn pinealkjertel og dens produksjon av melatonin, serotonin og DMT. I tillegg er rå kakao en av de viktigste kildene til phenylethalamine, PEA, en energiberikende neurotransmitter som øker konsentrasjonsevnen, årvåkenheten og humøret.

Det er viktig at rå kakao ikke er varmebehandlet. Mye av den kakaoen som selges, er behandlet under høye temperaturer som ødelegger mange av dens viktige egenskaper. Når rå kakao inntas for å avkalke pinealkjertelen er det derfor viktig at den ikke er varmebehandlet.

5. Urter og mineraler

Mange urter og mineraler er viktig for avkalkningen av pinealkjertelen.

Jod

Vi finner jod i pinealkjertelen. Jod er kritisk i forhold til dens mange funksjoner. Jodmangel medfører forkalkning av kjertelen og problemer knyttet til lavt stoffskifte.

Bor

Bor er nok et mineral som er viktig for vår helse. Bor nærer våre endokrine kjertler som for eksempel pinealkjertelen og forhindrer forkalkning av denne. Bor kan også reduserer revmatisk betennelse i kroppens bindevev. Bor virker som en katalysator i aktiveringen av pinealkjertelens produksjon av pinealocytter og DMT. Vi finner Bor i for eksempel nøtter, avokado, rosiner og dadler.

Sink

Sink understøtter produksjon av melatonin i pinealkjertelen og andre viktige funksjoner kjertelen har.

Magnesium

Magnesium er en av de viktigste mineralene i forbindelse med avkalkning av pinealkjertelen. I tillegg understøtter magnesium produksjon av melatonin.

Guto Kola

Denne urten har i årtusen blitt brukt som et middel for å vekke pinealkjertelen og krone-chakra. Den er full av antioksidanter som beskytter pinealkjertelen.

Silene Capensis (African Dream Root)

Denne planten som forøvrig blomstrer om natten, inneholder glykosider som stimulerer pinealkjertelen på en slik måte at vi kan oppleve bevisste drømmer. Den bidrar til avkalkning av pinealkjertelen og nærer endokrine kjertler.

(Informasjon hentet fra Library of Tehuti.)