En oppsummering

Vi har så vidt vært innom KILDENs hjertepuls som forklarer livets hensikt. Men ikke bare det. Den avdekker også hvorfor, og ikke minst hvordan, universet vi eksisterer i ble skapt. Dette er kunnskap som alltid har vært på jorden, men likevel i perioder holdt skjult.

Emerald Tablets gir svar til den som leser opptegnelsen hundre ganger og som virkelig fordyper seg i dens mysterier. Den forklarer det religionene ikke har evnet. Den gir svar der Kristendommen, Jødedommen og Islam bare har skapt flere spørsmål. Vi finner få bekreftelser av sannheten hos en prest eller i et kirkesamfunn som forteller oss at Gud eksisterer 'der ute' eller 'der oppe'. Bekreftelsene kommer til de som søker sannheten ved å se inn. 

Som så mange andre, reiste Jesus til Østen for å søke etter visdom. Og han fant den blant mennesker og på steder som har hatt som oppgave å beskytte visdommen i de perioder av jordens sykluser hvor den er innhyllet i mørke. Vi lever imidlertid i en tid hvor lyset på nytt vil begynne å blomstre blant menneskene. Derfor blir denne kunnskapen tilgjengeliggjort for alle og tas imot av de som søker. Både Nikola Tesla og Albert Einstein fant mening i sine mest komplekse ligninger først da de så disse i lys av mysteriene i de vediske skriftene.

Når menneskeheten nok en gang sakte men sikkert trer ut av mørket og inn i lyset, vil vi gradvis se vitenskapen og religionen i et nytt lys. Disse vil smelte sammen til et nytt kosmologisk bilde som vil gi oss en felles forståelse for alt det vi observerer i det ytre og indre univers. Det som er over oss, speiles i det som er under oss. Det som er under oss, speiles i det som er over oss. Det som er i oss, speiles i det som er utenfor oss. Og til sist, det som er utenfor oss, speiles i det som er i oss.

Universet er enormt og komplekst.
Universet er enormt og komplekst.

Everything created is based upon ORDER: LAW rules the space where the INFINITE dwells. Forth from equilibrium came the great cycles, moving in harmony toward Infinity's end.

Once I stood in the HALLS OF AMENTI and heard the voice of the LORDS of AMENTI, saying in tones that rang through the silence, words of power, mighty and potent. Chanted they the song of the cycles, the words that open the path to beyond. Aye, I saw the great path opened and looked for the instant into the beyond. Saw I the movements of the cycles, vast as the thought of the SOURCE could convey.

Knew I then even Infinity is moving on to some unthinkable end. Saw I that the Cosmos is Order and part of a movement that extends to all space, a party of an Order of Orders, constantly moving in a harmony of space.

Saw I the wheeling of cycles like vast circles across the sky. Knew I then that all that has being is growing to meet yet another being in a far-off grouping of space and of time.

Når vi en klar natt retter våre øyne opp mot himmelen og observerer dens lysende objekter, får vi en ærbødighet ovenfor dens uendelighet. Hadde vi kunnet skue alt som rører seg i universet, ville likevel det vi observerte bare være et ørlite fragment av noe mye større!

Big Bank - teorien forteller oss at kosmos på et tidspunkt var samlet på et lite punkt. En intens eksplosjon førte den samlede massen utover for til slutt å bli et tilnærmet uendelig univers. Men det er noe i denne teorien som mangler. Og det er det faktum at alt vibrerer med en viss frekvens og modulasjon. Dette muliggjør en ide om at vårt univers kan være på en reise og følger en torus-lignende bane i forhold til KILDENs posisjon. Her siktes det først og fremst til universets frekvens og tilstand og ikke til dets fysiske utstrekning.

Vi har tidligere sett på KILDENs hjertepuls. En selvstendig syklus som starter og ender hos KILDEN. Denne hjertepulsen, eller syklusen om man vil, rommer ikke bare vår dimensjon, men mange. Når vi ser opp mot stjernehimmelen og opplever et glimt av dens uendelighet, er det vi observerer bare en av mange dimensjoner i den syklusen vi er en del av.

Men KILDEN skaper hele tiden nye sykluser og sender de ut på en lang reise. Se bilde over. Begynner vi å forstå skapelsens uendelighet?

No consciousness follows the path of those before it, else all would be repetition and vain. Each consciousness in the cycle it exists in follows its own path to the ultimate goal. Each plays its part in the Plan of the Cosmos. Each plays its part in the ultimate end. The farther the cycle, the greater its knowledge and ability to blend the Law of the whole.

Know ye, that ye in the cycles below us are working the minor parts of the Law, while we of the cycle that extends to Infinity take of the striving and build greater Law.

Each has his own part to play in the cycles. Each has his work to complete in his way. The cycle below thee is yet not below thee but only formed for a need that exists. For know ye that the fountain of wisdom that sends forth the cycles is eternally seeking new powers to gain.

Ye know that knowledge is gained only by practice, and wisdom comes forth only from knowledge, and thus are the cycles created by Law. Means are they for the gaining of knowledge for the Plane of Law that is the Source of the All.

Yet are we ONE with the SOUL of our cycle. Yet are WE, too, seeking a goal. Far beyond man's conception, Infinity extends into a greater than ALL. There, in a time that is yet not a time, we shall ALL become ONE with a greater than ALL. Time and space are moving in circles. Know ye their law, and ye too, shall be free. Aye, free shall ye be to move through the cycles -- pass the guardians that dwell at the door.

Vi får her kjennskap til hvorfor vi er på denne kloden. Jordelivet er en liten del av en lang universell reise. Vi er her på grunn av den kunnskapen vi har tatt til oss så langt på denne reisen. I morgen vil vi være et annet sted på grunn av den kunnskapen vi tar til oss nå. Innenfor DAO kalles dette å rense vannet. Enkelte kirkesamfunn forfekter at mennesket ikke kan bli frelst uten kunnskap. I Emerald Tablets leser vi at livets hensikt er å forstå stadig mer av universets lover. Kybalion forklarer at alt vibrerer og er en del av en universell flyt mot lyset. 


Vi og vårt univers eksisterer i en av mange dimensjoner som til sammen utgjør en syklus hvor denne er en av en uendelighet av sykluser som strømmer ut fra KILDENS navle. Ut fra KILDENS sentrum hvor alt er i likevekt.


La oss fjerne oss fra krig og konflikter som er en del av mørket og som bare er et fragment av et stadium vi allerede har passert. Selv om noen eller noe ønsker at vi skal tro det, trenger vi ikke disse elementene lenger. De universelle lovene vi har foran oss og som vi skal lære mer om, understøtter ikke noe av dette. Krig og konflikter er her for å lære oss noe. De er bommen som hindrer oss i å reise videre. Men når vi er tilstrekkelig undervist, går bommen opp og vi kan fortsette vår reise i den syklusen vi alle er en del av. Og det vil ikke lenger falle oss inn å gripe til våpen mot et annet menneske eller noe annet som KILDEN har skapt.

Det Mentale Univers

I oppsummeringen over, så vi hvor enormt og komplekst vårt univers er. Men ikke bare det. Vi så at universet alltid er i bevegelse. Ikke bare i tid og rom, men minst like mye i frekvenser. For hovedbevegelsen i en syklus er variasjon i frekvens i et universelt medium. Og det er energier med bevissthet som først og fremst påvirker disse frekvensene. Så syklusens bevegelse påvirker og blir påvirket av bevisstheten den rommer og bevissthetenes kjennskap og evne til å etterleve universelle lover.

I levetiden til en syklus, vil bevisstheter gå igjennom mange tilstander hvor det å være et menneske bare er en blant mange. Men kjernen i en syklus er bevissthet uansett tilstand. Det er den som er på en reise. Det er den som har noe å lære. Bevisstheten til et menneske er bare et fragment av den totale bevisstheten som fyller en syklus. Som nevnt, eksisterer bevissthet i mange ulike former. Disse vandrer gjennom 3 ulike hovedplan beskrevet i bloggen og som behandles særskilt i Kybalion.

Vi tror at tankene tilhører mennesket som bærer dem. Men bevisstheten til et menneske tilhører den kollektive bevisstheten i syklusen den tilhører. De fysiske sansene og manglende kunnskap, får oss til å overse et slikt faktum. Vi er vant til at vår bevissthet først og fremst får signaler fra våre fysiske sanser. Når vi ser en fugl, fanger øynene opp størrelse, form og farge. Ørene fanger kanskje opp lyd. Og ganen en fornemmelse av smak? Og på den måten dannes et bilde i vår bevissthet. Men det bildet er ikke korrekt, fordi det alene er basert på sansene. Snakk derimot med fuglen. Ha en sjelelig kommunikasjon med den. Send den kjærlighet. Trygghet. Vit at den er en bevissthet på en like uendelig reise som deg selv. Vit at dens bevissthet tilhører like mye syklusen vi er en del av, som din egen bevissthet. Når du går i en skog, send kjærlighet til vesener du ikke ser. Send kjærlighet til planter og dyr. For det er ikke noe av det som er skapt, som ikke er en del av syklusens bevissthet. Send kjærlighet til fortiden og fremtiden i den syklusen du er en del av. Til universet. Se inn og oppdag universet du rommer.

Øvelse: Fokuser på tankene. Tank at alt du ser blir oppfattet av den kollektive bevisstheten. Tank at kroppen ikke er din, men energi tilhørende et større hele. Tenk at tankene ikke er dine, men at de tilhører en større bevissthet. Se mot universet og kjenn din deltagelse i det. At du er et fragment i noe mye større.

Med dette trenger du ikke å føle deg alene i denne verden. Når du ser inn, ser du at du er ett med et helt univers. Og du trenger ikke å føle deg bedre eller dårligere enn andre. For vi er alle på en reise fra mørket til lyset som varer så lenke syklusen varer. Når syklusen er over, vil vår bevissthet smelte sammen med KILDEN og på et tidspunkt, vil vi være en del av en ny syklus. Så en mester er bare en mester for de som kommer etter. Og mesteren er en læregutt for de som har gått forut. Dermed trenger vi ikke å ha ego og en følelse av seperasjon som næres når informasjonen bevisstheten mottar, domineres av elektriske signaler fra de fysiske sansene. Gjennom meditasjon hvor vi lytter innover, næres bevisstheten av noe mer. Noe mye større.


En mester er en mester for de som kommer etter. Men han er en læregutt for de som har gått forut. Dermed er vi alle delaktig i en flyt fra noe lavere til noe høyere.


Universet er mentalt. Henvend deg til det. Vit at det lytter. Vit at din bevissthet er en del av KILDENS bevissthet. Du er utsendt av KILDEN for å bringe visdom og erfaring hjem. Ditt liv er unikt og nødvendig uansett hvordan du oppfatter det.

Precession Of The Equinoxes

Precession Of The Equinoxes, eller også kalt Det Store År andre steder i denne bloggen, er en astronomisk syklus som varer nesten 26 000 år. Solen har en tvilling og gjennom Det Store År varierer avstanden mellom solen og dens tvilling. Avstanden påvirker menneskenes bevissthet. Det betyr at menneskenes bevissthet er i endring gjennom hele Precession Of The Equinoxes.

Lenger opp så vi på mørket og hvordan det har påvirket sivilisasjoner. Makten mørket besitter, påvirkes også av Precession Of The Equinoxes. I 2012 hadde vi en ny start på denne syklusen. Mørkets innflytelse vil gradvis avta etter hvert som vi trer inn i vannmannens tidsalder som er et av 6 stjernetegn i en periode hvor lyset vil dominere. Gudene skal returnere og erstatte mørkets dominans. Beviste energier som en gang har vært mennesker, men som i dag besitter et høyere bevissthetsnivå, skal returnere og bistå menneskene på sin videre reise. En rolle vi vil tre inn i når vi kommer dit. Thoth skal returnere. Kristendommen, jødedommen og Islam har hatt tilgang til antikke tekster og tolket derfor denne hendelsen på sin måte og ilagt denne rollen sine frelsere.

Da gudene reiste for ca. 13 000 år siden, flyttet noe annet inn. Noe mørkt som siden den gang har regjert fra skyggene, som har krevd blodoffer som en del av menneskets mange tilbedelsesritualer og som har påvirket dets retning. Nå har 13 000 år gått og en ny kamp mellom mørket og lyset intensiveres. En forberedelse på nok et syklisk og evig maktskifte har begynt. Vann. Ild. En hendelse alle religioner har omtalt og tolket på sin måte og sett frem til gjennom årtusener.

I dag er det få som evner å se en sammenheng mellom moderne vitenskap og religion. Og det er ikke så merkelig. Religionene er bygd på et forvrengt bilde av den esoteriske arven etter Atlantis. Ikke minst skylles dette ødeleggelsen av biblioteket i Alexandria som innledet den mørke middelalderen. Og deler av vår vitenskap og som er finansiert av kommersielle krefter, fokuserer mer på konsum. Og av den grunn har den få incentiver til å presentere et større bilde. Men i den perioden av Zodiaken hvor solen skinner, eksisterer ikke et slikt skille. For de er smeltet sammen og dermed ett. Sivilisasjoner i Zodiakens tidligere sykluser hadde fullkommen kunnskap både om det som rørte seg på himmelen og i vårt indre. Deres filosofi evnet å gi svar på de evige spørsmålene vi alle stiller oss. De kjente til at menneskets bevissthet blir påvirket av astronomiske sykluser. Men også vi vil oppnå denne kunnskapen når solen igjen står høyere på himmelen.   

Å stole på kjødets arm

Kybalion vitner om høyere og lavere lover. At alt beveger seg rytmisk eller i sykluser. At alt vibrerer. Mennesket er energi som styres av disse prinsippene. Emerald Tablets beskriver fysikken som muliggjør at mennesket kan bli lys. Hvordan vår bevissthet styrer hvordan vår iboende energi vibrerer, med andre ord dens frekvens. Og i løpet av vår reise mot stadig høyere frekvenser, underlegges vi også høyere lover. Å stole på kjødets arm, er å overse dette faktum. Vi niholder på lavere og dermed mer kjødelige lover.