Emerald Tablets


Emerald Tablets er Thoth sin opptegnelse med visdom til oss i dag. Den vitner om en celestial strøm av bevisst energi fra mørket til lyset. Den utfordrer oss til å zoome ut slik at vi kan oppdage meningen med livet. Få oss til å oppdage at vi er en del av noe større. Og ikke minst få oss til å se vårt iboende potensiale, og hvor vi skal lete etter den.

Kilden til bibelens profetier om Herrens gjenkomst, er hentet fra Emerald Tablets. Vi snakker ikke her om verdens ende på noen som helst måte. Vi snakker om avslutningen av en tidsalder og begynnelsen på en ny. En syklisk og gjentakende bevegelse i universet. Når bibelen siterer Jesus "Jeg er med dere til verdens ende", skal dette leses "Jeg er med dere til denne tidsalder er over". Med andre ord fiskenes tidsalder. Og som tidligere nevnt i denne bloggen, er vi ikke bare vitne til overgangen til en ny tidsalder. Vi er også vitne til en ny start på Zodiaken hvor vi forlater den tidsalderen Jesus representerte og trer inn i vannmannens tidsalder. En tidsalder på nye 2160 år, men som nå vil romme opprør mot det eksisterende, endringer, noe nytt.

Emerald Tablets har en visdom og dybde og samtidig en enkelhet som hellige skrifter som er skrevet på senere tidspunkt mangler. Emerald Tablets ekskluderer ikke det feminine, det sykliske, og er derfor ikke begrenset av de maskuline paradigmene som har fungert som et fundament for våre tre patriarkalske religioner. I stedet for å se skapelsen i et 7000 års perspektiv, ser Emerald Tablets skapelsen i et evig og syklisk perspektiv, hvor alt gjentar seg selv. Som en hjertepuls som ikke opphører. Med dybdene vi finner i Emerald Tablets, er det ikke rart at man har sett til denne opptegnelsen når annen hellig skrift på senere tidspunkt er blitt skrevet.

Emerald Tablets vidner om at det er Thoth som skal returnere.

I, THOTH, the Atlantean, master of mysteries, keeper of records, mighty king, magician, living from generation to generation, being about to pass into the halls of Amenti, set down for the guidance of those that are to come after, these records of the mighty wisdom of Great Atlantis.

Emerald Tablets 1:1

A hundred times ten have I descended the dark way that led into light, and as many times have I ascended from the darkness into the light my strength and power renewed.

Now for a time I descend, and the men of KHEM (Khem is alchemy in ancient Egypt) shall know me no more.

But in a time yet unborn will I rise again, mighty and potent, requiring an accounting of those left behind me.

Emerald Tablets 1:3-5

I deler av Zodiaken er Thoth sammen med menneskene i en fysisk kropp. I andre deler av Zodiaken hviler han i Amenti. Når hellige skrifter omtaler Herrens gjenkomst for å avgi den endelige dom og fastsette den evige skjebne for den enkelte, er det med en ufullkommen forståelse for det sykliske, mørkets og lysets sykliske karakter og ikke minst deres kilde. Det maskuline som representerer det lineære, favner ikke det sykliske aspektet hvor alt gjentar seg selv. At mennesket er evig og under en evig utvikling.

Dagens sivilisasjoner er rester etter tidligere sivilisasjoner som har gjennomgått samme syklus som den vi er i ferd med å avslutte. På den måten ser vi at alt i universet pulserer. At alt flyter med en pulserende strøm hvor strømmen på et tidspunkt vil sammensmelte med KILDEN. Et fantastisk øyeblikk og målet for vår reise før KILDENS hjertepuls på nytt sender bevissthet ut på en ny reise i en ny stor syklus.