Emerald Tablets


Emerald Tablets er Thoth sin opptegnelse med visdom til oss i dag. Den vitner om en celestial strøm av bevissthet som beveger seg rytmisk fra mørket til lyset. Opptegnelsene utfordrer oss til å zoome ut slik at vi kan oppdage meningen med livet. Få oss til å oppdage at vi er en del av noe større. Og ikke minst få oss til å se vårt iboende potensiale.

Kilden til bibelens profetier om Herrens gjenkomst, er hentet fra Emerald Tablets. Vi snakker ikke her om verdens ende på noen som helst måte. Vi snakker om ny start i en astronomisk syklus. En syklisk og gjentagende bevegelse i universet. Når bibelen siterer Jesus "Jeg er med dere til verdens ende", skal dette leses "Jeg er med dere til denne tidsalder er over". Med andre ord fiskenes tidsalder. Og som tidligere nevnt i denne bloggen, er vi ikke bare vitne til overgangen til en ny tidsalder. Vi er også vitne til en ny start i Zodiaken hvor vi forlater den tidsalderen Jesus representerte og trer inn i vannmannens tidsalder. En tidsalder på nye 2160 år, men som nå vil innledes med et opprør mot det eksisterende. Ett opprør som vil danne grunnlaget for noe nytt. En oppvåkning etter en lang søvn. Solen vil på nytt reise seg over horisonten og med det vil gudene som en gang forlot mennesket, returnere. Og menneskets sjel vil motta den visdommen den trenger for å fortsette sin vandring mot lyset. 

Emerald Tablets har en visdom og dybde og samtidig en enkelhet som hellige skrifter som er skrevet på senere tidspunkt mangler. Emerald Tablets ekskluderer ikke det feminine, det sykliske, og er derfor ikke begrenset av de maskuline paradigmene som har fungert som et fundament for våre tre patriarkalske religioner. I stedet for å se skapelsen i et 7000 års perspektiv, ser Emerald Tablets skapelsen i et evig og syklisk perspektiv. På samme måte som et hjerte som rytmisk pumper blodet rundt i kroppen, vil himmelens astronomiske sykluser bevege bevist energi fra en lavere til en høyere tilstand. En hjertepuls som aldri opphører. Med dybdene vi finner i Emerald Tablets, er det ikke rart at man har sett til denne opptegnelsen når annen hellig skrift på senere tidspunkt er blitt skrevet.

Emerald Tablets vidner om at det er Thoth som skal returnere.

I, THOTH, the Atlantean, master of mysteries, keeper of records, mighty king, magician, living from generation to generation, being about to pass into the halls of Amenti, set down for the guidance of those that are to come after, these records of the mighty wisdom of Great Atlantis.

A hundred times ten have I descended the dark way that led into light, and as many times have I ascended from the darkness into the light my strength and power renewed.

Now for a time I descend, and the men of KHEM (Khem is alchemy in ancient Egypt) shall know me no more.

But in a time yet unborn will I rise again, mighty and potent, requiring an accounting of those left behind me.

Dagens sivilisasjoner er rester etter tidligere sivilisasjoner som har gjennomgått samme syklus som den vi er i ferd med å avslutte. På den måten ser vi at alt i universet pulserer. At alt flyter med en pulserende strøm hvor strømmen på et tidspunkt vil vende tilbake og sammensmelte med KILDEN på samme måte som vannet i havet fordamper, blir til regn som danner elver som igjen ender i havet.