Livets hensikt

Lever vi ikke i en spennende tid? Alt pulserer og vibrerer. Fortere og fortere. Samtidig må vi erkjenne at vi står ved et veiskille. I vår søken etter perfeksjon, åpnes to veier. Vi kan stole på teknologien. La den intervenere våre fysiske kropper slik at sykdom og kroppslige svakheter blir tilnærmet eliminert. Forlenge det fysiske livet lengst mulig. Men vi kan også vende tilbake til det opprinnelige. Søke udødeligheten gjennom en oppstigning. Gjennom en transmutasjon hvor vi blir lys. To veier å gå.

Antikke kilder advarer oss mot å søke udødeligheten i teknologien alene. Til tross for dens store fremskritt, vil den være en blindvei. I vår iver etter å søke etter svarene i komplekse laboratorier, fjerner vi oss fra det store bildet. Vårt ensidige fokus på og lit til vitenskapen, skaper et mer materialistisk fokus. Vi glemmer at vi er vibrerende energi. Vi glemmer at vi har en oppgave å utføre. I stedet for å se hen til høyere sfærer, rettes fokuset mot jorden og dermed forsterkes vår tilknytning til den. 

Når påstanden fremmes om at kunnskapen som fremkommer som følge av arbeid i moderne laboratorier allerede fantes blant mennesket for tusener av år siden, oppstår indignasjon blant mange. Aldri i verden! Kunnskap om atomer og deres oppbygning og virkemåte er forbeholdt dagens sivilisasjon! Dermed basta! Men nei. Slik er det ikke. Den har gjenoppstått. Den har eksistert tidligere. Hvis vi tenker oss at noen i år 1000 så en moderne radio som hadde blitt produsert 1000 år senere, ville den utvilsomt fortone seg som en merkelig og ugjenkjennelig innretning. En boks med noen merkelige symboler og tekst som ikke ga noen mening. 

Når vi i dag fornekter et tidligere høyteknologisk samfunn, er det fordi vi ikke har noen forutsetning for å forstå den teknologien som eksisterte. Men hvis noen likevel velger å tro at høyteknologi også har eksistert i tidligere sivilisasjoner, vil de fort ønske å måle denne teknologien opp mot den vi besitter i dag. Hvor mange mega-pixler hadde de tilgjengelig på sine telefoner? Hvor store harddisker kunne de kjøpe i butikken? Hva var reisetiden mellom det europeiske og amerikanske kontinent? Osv. 

Men dagens teknologi er i all hovedsak ikke eldre enn 100 år gammel. Et ørlite blaff i menneskets historie. På bare drøye 100 år har vi gått fra glødepærens barndom til dataalderen hvor våre barn sitter å spiller på datamaskiner som ingeniørene som skulle beregne en raketts bane til månen bare kunne drømme om. Kan noen forestille seg hvordan vår teknologi vil være om 100 år? Om 500 år? Om 1000 år? Kan noen forestille seg hvilken retning den teknologiske utviklingen vil gå? Poenget her er at teknologien som eksisterte og som enkelte antikke skrifter beskriver ganske detaljert, var mye mer avansert enn den teknologien vi besitter i dag. Vi evner ikke å forstå en teknologi som er mer avansert enn den eksisterende. Det blir som når noen i år 1000 ser en radio produsert i år 2000.  De har ingen forutsetning for å forstå hva en moderne radio faktisk gjør. 

Outstripping in science, they, all of the races, mighty in wisdom, sons of the stars. Long time I paused, watching their wisdom. Saw them create from out of the ether cities gigantic of rose and gold. Formed forth from the primal element, base of all matter, the ether far flung.

Thoth vitner om konstruksjon av store byer. Akkurat hva menneskeheten gjør i dag. Men teknologien som Thoth observerte var hinsides mer utviklet enn den vi besitter. De som skapte byer, benyttet i følge Thoth, ... the primal element, base of all matter.

På CERNs hjemmeside kan vi lese om The God Particle (The Higgs boson): You and everything around you are made of particles. But when the universe began, no particles had mass; they all sped around at the speed of light. Stars, planets and life could only emerge because particles gained their mass from a fundamental field associated with the Higgs boson. The existence of this mass-giving field was confirmed in 2012, when the Higgs boson particle was discovered at CERN.

Dagens vitenskap er på vei. Men vi må forstå at fortidens teknologi baserte seg i perioder på det som i dag fortsatt ansees som uforståelig mystikk. Dog vil vår teknologi sakte men sikkert dreies i samme retning. Etter hvert som vi trer inn i Vannmannens tidsalder, vil teknologien åpne for bruk av kvantefeltet, Ether, The God Particle, osv., som dagens vitenskapsmenn bare så vidt har begynt å få et begrep om. Den vil se mennesket som en del av en guddommelig skapelse. Se dets universelle reise. Teknologien vil støtte mennesket i å oppnå livets hensikt. Bak teknologien vil det ikke lenger være kommersielle krefter som maner til økt konsum, egoisme og profitt. I stedet vil teknologien åpne for åndelig vekst. Ren energi. Overflod. Når kunnskapen søkes i det materielle, begrenses vår tilgang til kunnskap. Når kunnskapen søkes i det esoteriske, får vi det store bildet. I fremtiden vil teknologien mennesket besitter utvilsomt gjenspeiles i dets spirituelle nivå. Noe som for øvrig også stemmer med dagens teknologi. Mennesket er på vei opp fra en periode i en lang himmelsk syklus hvor mørket har dominert. 

Vi har ikke kommet til denne verden for å få senket frekvensene ved å ha et ensidig fokus på en fysisk verden. Vi har kommet hit for å transmutere. Beherske frekvensene. Heve disse. Bli lysmestere. Å søke det store bildet ved kun å se hen til dagens vitenskap, blir som når en fisk forsøker å studere himmelen. Fisken kan fornemme dens eksistens fordi den blir påvirket av lyset og mørket ovenfra. Men det store bildet får den ikke. Havet, som den lever i, forstår den nok til å overleve fra dag til dag. Men eksistensen over vann, en verden den lever side om side med, har den ingen forutsetninger for å forstå.

Veien videre må sees i sammenheng med livets hensikt. Uten en forståelse for livets hensikt, vil det være nytteløst å stake ut en hensiktsmessig kurs. Så la oss se hva Emerald Tablets sier om dette.

First I shall speak of the fetters of darkness which bind ye in chains to the sphere of the Earth.

Darkness and light are both of one nature, different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

Livets hensikt er å transmutere mørket til lys. Å transmutere mørket vi har i oss slik at lyset er det eneste vi besitter. Dette skjer gjennom økt balanse. Gjennom økt forståelse for og etterlevelse av lovene som omgir oss. Våre emosjoner styrer hva vi er. Og Emerald Tablets vitner om  denne prosessen.

Thoth ble undervist av sin far inntil hans indre ild brøt ut som en fortærende flamme. Vår oppgave er å bli kjent med denne flammen gjennom meditasjonsteknikker og øvelser slik at den blir dominerende over det materielle. Et godt utgangspunkt er da MerKaBa-meditasjonen.

Grew I there from a child into manhood, being taught by my father the elder mysteries, until in time there grew within the fire of wisdom, until it burst into a consuming flame.

Long ages I dwelt in the Temple, learning ever and yet ever more wisdom, until I, too, approached the light emitted from the great fire.

Videre kan vi lese i Kybalion:

You will kindly remember, however, that the Three Great Planes are not actual divisions of the phenomena of the Universe, but merely arbitrary terms used by the Hermetists in order to aid in the thought and study of the various degrees and forms of universal activity and life. The atom of matter, the unit of force, the mind of man, and the being of the archangel are all but degrees in one scale, and all fundamentally the same, the difference between solely a matter of degree, and rate of vibration - all are creations of THE ALL, and have their existence solely within the Infinite Mind of THE ALL.

Vi lever i en 3 - dimensjonal verden. De fleste av oss vil trekke inn tiden som en 4. dimensjon. Men frekvenser og deres modulasjoner har større påvirkning på vår realitet enn hva tiden har. I stedet for å se livet som en funksjon av tiden, kan vi se livet som en funksjon av frekvenser. Kybalion sier at all aktivitet i universet beveger seg langs en vertikal akse eller skala. Hva som avgjør posisjonen på denne skalaen er ikke tiden, men vibrasjoner og deres frekvenser. Eksistensens hensikt er å vandre gjennom The Three Great Planes. Livets hensikt er å ta et` skritt i riktig retning. Når vi vandrer oppover på frekvens-skalaen, transmuterer vi mørket til lyset. Vi deltar i en oppstigning. Vi tar til oss kunnskap. Dermed forstår vi at teknologien og dens ensidige fokus på det som eksisterer i denne verden, bare er en blindvei.

Ye, as a child had not the knowledge that came to ye when ye became a man. Compare ye the cycles to man in his journey from birth unto death, and see in the cycle below thee the child with the knowledge he has; and see ye yourself as the child grown older, advancing in knowledge as time passes on. See ye, We, also, the child grown to manhood with the knowledge and wisdom that came with the years.

Både mørket og lyset er bevisst energi. For energier som har tatt til seg en større del av lyset, er energier som har tatt til seg en mindre del av lyset, mørket. For energier som har tatt til seg en mindre del av lyset, er energier som har tatt til seg en større del av lyset, lyset. Har vi ikke alle sett dette? Bevisst energi gjennomgår mange stadier i løpet av en syklus for å lære å slippe hangen til mørket og dermed trekkes mot lyset.   

Kybalion fremmer tanken om at vi er energier med bevissthet som vandrer gjennom tre store plan eller former for eksistens. I alle tre plan har vi bevissthet og følgelig kan vi ta til oss kunnskap og ferdigheter. På vår vandring har vi noen variabler som hele tiden endres. Tre av disse er frekvens, frihet og ansvar. Jo lenger vi vandrer, jo mer forøkes disse variablene.

Når vi søker udødeligheten i teknologien, glemmer vi veien vi har blitt bedt om å gå, som vi må gå og som vi med tiden ufravikelig vil gå. Vi snakker ikke nødvendigvis her om hendelser i dette livet. Hvor lang tid det tar før vi vandrer videre inn i nye og høyere sfærer, avhenger av hvor mange ganger vi må inkarnere på jorden før vi har gjort vår lekse her. De tre patriarkalske religionene har gjennomsyret vårt samfunn i flere årtusen og fornektet det sykliske. Det feminine. Hvor mange alvorstyngede menn har ikke stått på prekestolen og hamret løs med trusler om en evig fortapelse i et brennende helvete? Og på den måten har vår forståelse av eksistensen fått en lineær form. Den har en start og en slutt med en uviss skjebne. Og med det nøret oppunder tanken om at livet må leves lengst mulig for nesten enhver pris. Smerte og ubehag må unngås. Komfort må verdsettes over alt. "For vi lever jo tross alt bare en gang!" Teknologien må hjelpe oss i den grad den kan. Vaksiner må beskytte oss. Kriger blir uunngåelig fordi vi tar eierskap på ting som vi ender opp med å måtte forsvare. Uten en forståelse for den sykliske dimensjonen i vår evige eksistens, blir vi tankeløse roboter. Hunder som slåss om kjøttbeinet. Og ikke minst erstatter frykten kreativitet som drivkraften i våre liv.

Dette er en beskrivelse av vårt samfunn i dag. Men ting er i endring. Mennesket, uavhengig av dets forståelse for det sykliske, er en del av et pulserende univers. Det tar til seg kunnskap om lovene. Det utvikles fra å være et barn til å bli en voksen. Kunnskap kommer ikke bare fra denne jorden i form av bøker, undervisningssteder og mange andre kilder til kunnskap. Den flyter med bølger som kommer fra universets mange ukjente dyp. Bølger som snakker direkte til vår sjel. Emerald Tablets sier at livet er et bilde på utviklingen mennesket gradvis gjennomgår i de større syklusene det er en del av. Gradvis inntar det nye livsformer. Gradvis tar det til seg større balanse. I fremtiden vil det tre inn i rollen som 'engel' med større makt og visdom. Frihet og ansvar. Og på den måten vil det bli en 'gud' for energier på lavere utviklingstrinn. En gang i fremtiden vil jorden på nytt fylles med støv og 'hårete barbarere' med en adferd en hårsbredd over et dyrs. Disse vil starte sin vandring i en ny syklus forberedt for dem på denne jorden. De vil se landemerker etter vår og tidligere sivilisasjoner og undres på samme måte som vi gjør i dag når vi ser et bilde av en pyramide. De vil gradvis få mer balanse, visdom og lys. En lang vandring vi da har tilbakelagt. For vi har reist videre i vår syklus mot enda mer lys.

List ye, O man, to my words of wisdom. Prepare and ye shall not bind your Light. Man has risen and man has fallen as ever new waves of consciousness flow from the great abyss below us toward the Sun of their goal.

Ye, my children, have risen from a state that was little above the beast, until now of all men ye are greatest. Yet before thee were others greater than thee. Yet tell I thee as before thee others have fallen, so also shall ye come to an end.

And upon the land where ye dwell now, barbarians shall dwell and in turn rise to Light. Forgotten shall be the ancient-wisdom, yet ever shall live though hidden from men.

En konflikt oppstår når vi har to eller flere uenige parter. Vi observerer en polarisering. En oppstigning betinger det motsatte. At motsatte krefter, ideer, ønsker, egenskaper, osv. 'opphører hverandre' på samme måte som når to motsatte bølger treffer hverandre på et tau og bølgene ser ut til, i en kort stund, å forsvinne. Mørket vil kjempe mot lyset med økt polarisering. Lyset vil kjempe for økt balanse. En voksen har balanse uavhengig av ytre faktorer. Barnet blir en kasteball mellom gråt og latter alt avhengig av hva omstendighetene tillater. En mester frembringer de vibrasjonene som til enhver tid er mest hensiktsmessig og kan dermed påvirke omstendighetene i sitt liv. En elev i det esoteriske påvirkes fortsatt av vibrasjonene som ligger i hans omstendigheter. Mesteren kan bruke høyere lover mot lavere lover, mens eleven fortsatt er underlagt lavere lover. Menneskeheten er fortsatt på nivået til et barn. Men gjennom en serie med reinkarnasjoner, har vi en gradvis oppvåkning. Gradvis forlater vi konfliktene. Gradvis blir verden mindre polarisert. Gradvis tar vi kontrollen. Og på et tidspunkt skjer det paradoksale. Den verden vi alltid har ønsket oss og strebet så hardt for å oppnå, er ikke mer. Ikke for oss. Vi har vandret videre til et høyere plan hvor nye ting skal læres. Og jorden er overlatt til energier som skal lære det vi en gang kom til jorden for å lære.

The cycle below is not truly below but only different in space and in time. The consciousness there is working and testing lesser things than those ye are. And know, just as ye are working on greater, so above ye are those who are also working as ye are on yet other laws.

Jorden er på nytt vitne til at energier med bevissthet har tatt til seg kunnskap og utviklet avansert teknologi. At Emerald Tablets anser tidspunktet for utvikling av fly som viktig og som startskuddet for en intensivering i kampen mellom lyset og mørket, betyr at vi nærmer oss veiskillet. Det er et tidsmerke. Et beacon! Bevisstheter på jorden har nådd dette utviklingstrinnet gang på gang. Og like mange ganger har det varslet store endringer. Hva det betyr for oss, er ikke godt å si. Men flere tusen år gammel hellig skrift fokuserer på akkurat den tiden vi nå lever i. Kanskje står vi ovenfor en hendelse som vil forandre verden? Uansett, har vi ingen ting å frykte. Alt skjer i henhold til en guddommelig plan.

Når vi utsettes for mørket, blir vi presentert et dualistisk verdensbilde. Vi blir bedt om å hate en og elske en annen. Frykte vaksiner og ikke legge sin lit til vaksiner eller elske vaksiner og se på vaksiner som den eneste løsningen. Ønsker vi å søke lyset, må vi gå inn. Legge denne hat/elsk - boblen vekk. Søke balanse. Legge vekk frykt. Gjenfinne vår udødelighet i vår sjel ved å søke etter den i meditasjon hvor vi lar vår oppmerksomhet dvele innover. Det er bare her vi finner veien videre.

Mange ser etter en frelser der ute. En president som kan løse verdensproblemene. En åndelig leder som kan vise vei. Men å søke etter svarene der ute, fører bare til økt polarisering. For vi har alltid flere presidenter med ulik politikk og agenda. Vi har alltid flere åndelige ledere som peker i hver sin retning. Alle hevder at akkurat de er svaret på det vi søker. Men alt dette er løgn. Vi er ikke på jorden for å søke etter svarene i denne dimensjonen. I det som skjer der ute. I oss finner vi en ild som leder til høyere sfærer. Når vi finner den ilden, kjenner vi også veien. Og svarene.

Fire, the inner fire, is the most potent of all force, for it overcometh all things and penetrates to all things of the Earth. Man supports himself only on that which resists. So Earth must resist man else he existeth not.

Mørket frembringer en frykt som skaper fokus på vår eksistens på jorden. Ikke bare gir vi med dette fra oss friheten som ligger i de høyere sfærer. Vi gir også fra oss friheten som vi kunne ha hatt her. I den fryktboblen som mørket etablerer, finnes ikke rom for solidaritet. I denne fryktboblen blir vi egosentriske. Emerald Tablets bønnfaller oss om å se mot lyset. Å se mot lyset betyr å ha emosjoner som skaper ro og balanse. Å se mot mørket betyr å ha emosjoner som skaper konflikt og dualisme. Å vær

e oppmerksom på våre emosjoner er viktig fordi vi lever i et univers hvor disse styrer realiteter på grunn av en lovmessighet vi gradvis tar til oss kunnskap om. Sykluser rommer innledningsvis en større grad av dualisme og avsluttes med en mindre grad av dualisme. Syklusene vandrer gjennom universet som bølger. I disse, eksisterer energier med bevissthet som gradvis, men ubønnhørlig, tar til seg større balanse. De renser vannet. Å se hen til mørket medfører kun lidelse og utsettelse av lysets fremtreden.

Then asked I of the Nine: O Lord, show me the path. Give the path to the wisdom. Show me the way to the WORD. Answered, me then, the LORD OF THE NINE: Through ORDER, ye shall find the way. Saw ye that the WORD came from Chaos? Saw ye not that LIGHT came from FIRE?

Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.

Listened I to the voice and deep thanked the words in my heart. Forever have I sought for order that I might draw on the WORD. Know ye that he who attains it must ever in ORDER be for use of the WORD though this order has never and can never be.

Vi må huske at vi er ånd like mye som fysisk materie. Mens lyset kjemper for en forening, en balansering av disse to egenskapene i oss, ønsker mørket å splitte disse. Det er derfor interessant å lese noe av hva Rudolf Steiner en gang sa:

I fremtiden vil medisinen fjerne sjelen. Under påskudd av helse og sykdomsbekjempelse vil det komme en vaksine kroppen vil bli utsatt for så raskt som mulig etter fødselen, slik at mennesket blir ute av stand til å utvikle tanken om sjelen og åndens eksistens. Materialistiske leger vil bli gitt i oppdrag å fjerne menneskehetens sjel. Slik som i dag hvor folk blir vaksinert mot den ene sykdommen etter den andre, vil barn i framtiden bli vaksinert med en substans som er nøyaktig fremstilt for å gjøre dem immune mot 'galskapen' av et åndelig liv. Individet vil kunne bli ekstremt intelligent, men vil ikke ha noen samvittighet, og er det sanne målet i enkelte materialistiske kretser.

Med en slik vaksine er det enkelt å løsne den eteriske kroppen fra den fysiske. Straks den eteriske kroppen er adskilt blir forholdet mellom universet og den eteriske kroppen ekstremt ustabilt. Mennesket blir som en maskin eller robot, fordi den fysiske kroppen på denne jorden må formes av åndelig vilje. Slik blir vaksinen en form for demonisk og satanisk kraft hvor mennesket ikke kan bli kvitt en gitt materialistisk følelse. Mennesket blir materialistisk i sin konstitusjon og kan ikke lenger utvikle seg og stige mot det åndelige.

Rudolf Steiner

Menneskets mål på denne jorden er å bli bevisst sitt indre lys, bli ett med det og til sist å blí dette lyset. Ikke distansere seg fra det! På den måten kan det indre lyset seire over materien og med det ikke lenger være underlagt dets svakheter. Moderne medisin redder utvilsomt mange liv og har en enorm betydning for menneskets helse. Men et ensidig fokus på medisiner, får oss til å glemme dette iboende lyset i oss og hvilken helbredende kraft som ligger i det.

Mysteries there are in the Cosmos that unveiled fill the world with their light. Let he who would be free from the bonds of darkness first divine the material from the immaterial, the fire from the earth; for know ye that as earth descends to earth, so also fire ascends unto fire and becomes one with fire. He who knows the fire that is within himself shall ascend unto the eternal fire and dwell in it eternally.

Fire, the inner fire, is the most potent of all force, for it overcometh all things and penetrates to all things of the Earth.

Oft have I journeyed the deep hidden passage, looked on the Light that is Life among men. There 'neath the flowers of Life ever living, searched I the hearts and the secrets of men. Found I that man is but living in darkness, light of the great fire is hidden within.

Mental innflytelse og lavere/høyere lover

I følge Kybalion er universet mentalt. Alt som er skapt, eksisterer i en drøm. Og det er ingenting av det som er skapt, som ikke først har eksistert i en drøm. Men hvordan kan en fysisk verden være en del av en drøm? Er det ikke omvendt? Hører ikke drømmen mer hjemme i en fysisk verden? Men Kybalion forklarer at alt som er skapt i alle sfærer og dimensjoner, eksisterer på grunn av vibrasjoner i et felles medium skapt i en drøm. For det er ingen forskjell på en åndelig og en fysisk verden bortsett fra frekvensene på vibrasjonene i dette medium. Som Nikola Tesla sa: «Først energi, så materie.» Dette er rekkefølgen i den skapende prosessen. Energi og materie er identisk i natur, men ulik i frekvens. Materien er vibrerende energi hvor frekvensene er senket slik at den for oss fremtrer som fysisk. Det hadde ikke eksistert en fysisk verden hvis denne ikke først hadde gått veien om å være energi med høyere frekvenser.

KILDEN drømmer som sagt vår eksistens ved å skape bølger som kvantefeltet responderer på. Dette er den første og største årsak og som frembringer en altomsluttende virkning. The first cause. Men siden vi er utsprunget fra KILDEN, har vi alle arvet evnen til å drømme. Den som forstår at vår fysiske verden har utsprunget fra en drøm, vil hele tiden jobbe med å 'drømme' en bedre verden. Han vil ikke la tankene og emosjonene vandre mellom livets ytterpunkter. Han vil lede dem slik at de kan skape med kvantefeltet et bedre liv både for seg selv og andre. Han vil hver morgen når han står opp, drømme dagen han har foran seg. Han vil før hver hendelse i løpet av dagen, drømme det beste utkomme. Sakte men sikker vil han se himmelen åpenbare seg. Han vil ikke lenger ha frykt. Han har fått kontakt med den mektigste og mest potente kraften i universet. Han vil føle seg elsket. Opprettholdt. Symbiotisk med de mektige kreftene som endog styrer gigantiske Celestiale objekter i universet. Han har tatt et nytt skritt på 'himmelstigen' som fører hjem til en ny sammensmelting med KILDEN.

Tiden gjør det mulig å skille en hendelse fra en annen. Men hendelsene er de 'samme' så lenge frekvensen ikke endres. Inkarnasjon etter inkarnasjon! Dog har mennesket en medfødt evne til å transmutere. Bevege seg langs en vertikal frekvensskala uavhengig av tiden som beveger seg sirkulært på en horisontal akse. Jo høyere mennesket transmuterer på denne frekvensskalaen, jo mer drømmeaktig blir eksistensen. Vi må forstå at eksistensens karakter formes av frekvenser og modulasjoner. Det som skiller den ene eksistensen fra den andre, er deres frekvenser. Når vi utfører vår livsoppgave, forøkes våre frekvenser og dermed endres også vår realitet. Når vi ikke utfører vår livsoppgave, forøkes ikke våre frekvenser. Men klokken tikker dog ubønnhørlig. Tiden går i en loop i et horisontalt plan. Vi blir værende på den samme plassen, i den samme eksistensen, inntil vi tar fatt på vår livsoppgave og høyner våre indre emosjoner.

Vår sjel påvirkes av en tyngdekraft på lik linje med vår fysiske kropp. Våre tanker avgjør i hvilken grad tyngdekraften skal holde på vår sjel. Det er en direkte kobling mellom vår sjels tetthet og våre tankers tetthet. Når vi forlater frykten, dualismen, hangen etter materien og fornektelsen av vår guddommelige natur og med dette forminsker 'tettheten' i våre tanker, vil våre frekvenser øke. Det er i denne transmutasjonen vi finner livets hensikt. På den andre siden, vil sterke emosjoner i en eller annen form senke våre frekvenser og skape realiteter på jorden. Den første delen av skapelsen består nettopp i å senke frekvenser på en realitet slik at de endres fra å ha en energetisk tilstand i høyere sfærer til en fysisk tilstand i lavere sfærer. Men vår fremtid er ikke på jorden. Den er i høyere sfærer. Vi burde derfor benytte den første delen av skapelsen til å skape en realitet hvor vi finner veien til disse sfærene.

Ved siden av frykt som er nevnt tidligere, vil også vårt syn på hverandre og himmelen påvirke våre frekvenser. Opp igjennom historien har mennesket tenkt at andre mennesker er til for dem. Slaveriet som pågikk over flere århundrer, medførte at millioner av mennesker ble flyttet mot deres vilje for å bli 'eid' av andre mennesker resten av livet. Men andre mennesker er ikke til for oss. Vi er til for dem. Vi plyndrer jorden fordi vi tror at jorden er til for oss. Men jorden er ikke til for oss. Vi er til for den. Vi ser mot solsystemet og tenker at vi må kunne hente ressurser fra planetene. Men universet er ikke til for oss. Vi er til for universet. På vår høye hest, skuer vi utover etter ting å eie. Kontrollere. Besitte. Og dermed har vi glemt at vi er tjenere. Det er ikke makt over andre eller hva vi besitter som får oss til å bevege oss inn i høyere sfærer. Det er vår evne til å tjene uselvisk.

Vi er fragmenter av lyset bundet til våre kropper. Dette mektige, guddommelige, potente og universelle lyset fylt av bevissthet, tjener oss. Det har en ufattelig kjærlighet til og tålmodighet med enhver av oss. Når vi inntar en tjenende holdning på samme måte som dette universelle lyset, vil lyset inne i oss forøkes. Kraften i det vil begynne å dominere. For vårt endelige mål er å smelte sammen med det store lyset. Det er ikke tiden som skiller oss fra en gjenforening med dette lyset. Det er våre frekvenser!

Når vi observerer, er det to faktorer som påvirker hva vi ser. Tid og frekvens. Beveger vi oss nedover på frekvensskalaen, er det plan med mer fysisk karakter vi observerer. Newtons lover gjelder. Vi bygger fysiske maskiner for å endre verden. Beveger vi oss oppover på frekvensskalaen, er det plan med mindre fysisk karakter vi observerer. Vi drømmer for å endre verden. Så våre observasjoner er korrekte uansett hva vi ser. Som Kybalion så intenst forfekter: Alt er bygd opp av samme medium, det er graden (her frekvens) som skiller ulike realiteter og dermed også vår (og vitenskapens) forståelse for universets lover. Vi beveger oss fra plan til plan mot stadig høyere frekvenser. Eller sagt på en annen måte: Vi trekkes mot de plan som harmonerer med de frekvenser vi bærer.

Vi kjenner godt vann som medium. Kaldt vann fryser. Når isen varmes opp, smelter den og inntar en flytende form. Varmes vannet opp slik at det oppnår 100 grader, transformeres vannet til gass. Mediet er det samme, men frekvensen varierer. Når vi snakker om eksistenser, er det et annet medium vi sikter til. Et medium lydhør for våre emosjoner og som samtidig har evne til å gripe inn i elementærpartiklenes tilstand.

Hvor tåpelig ville det ikke være å stange hodet mot en murvegg. Blåmerker og kanskje et sykehusopphold vil være konsekvensen av å kjempe mot fysiske lover. Men samtidig åpner Kybalion opp for å kunne bruke høyere lover mot lavere. Hva betyr det? De fysiske lovene er helt klart lavere lover. Og vi kan ikke vinne over en høyere lov med lavere. Men hvordan kan en høyere lov hjelpe oss? Som sagt styrer høyere lover de lavere. Årsaken ligger nettopp i at de har en mer drømmeaktig karakter. Da Jesus helbredet syke, brukte han høyere lover mot lavere. Lavere lover kunne ikke fri enkelte mennesker fra død og sykdom. Men de lovene Jesus brukte, kunne det. De fysiske lovene som omgir oss, hører til i de sfærer vi lever i. Sfærer med høyere tetthet. Men vår sfære har sitt opphav i høyere sfærer. Så henvender vi oss til høyere sfærer hvor høyere lover eksisterer, får vi et redskap vi kan benytte i lavere sfærer. Men ikke omvendt.

Alt som er skapt fysisk er nedsenket fra høyere sfærer ved å få senket frekvensen. Når vi stanger hodet mot en murvegg, vil fysiske lover 'tørne' sammen og resultatet kan være fatalt. Men hvis vi stanger hodet mot veggen etter at kroppen har trukket seg tilbake til en tilstand i en høyere sfære, vil ikke vår kropp lenger la seg stoppe. Den passerer murveggen som om den ikke eksisterer. Bibelen inneholder flere slike historier. Ved døden opphører også de fysiske lovene. Sjeler etter døden lar seg ikke stoppe av en dør eller en vegg. I en syklus med reinkarnasjoner, beveger vi oss mellom to sfærer med ulik tetthet. Ved fødsel og død forflytter vi oss fra den ene sfæren til den andre inntil vi har gjort leksen og kan vandre videre i nye plan. Men en lysmester behersker frekvensene. Han står fritt til å vandre.


På samme måte som mennesker uten forståelse for elektromagnetiske bølger ikke hadde forutsetninger for å forstå at radio kunne sendes over lange avstander, er det ikke mulig for oss nå å forstå universet og dets kompleksitet med mange dimensjoner og plan uten å ha kjennskap til at alt vibrerer med ulike frekvenser og modulasjoner i ulike medium.


Det som skjer når vi passerer en murvegg uten motstand, er at vi høyner frekvensene slik at vi blir ånd. Og med det kan vi sette strek over de fysiske lovene. Og i dette får vi en forklaring på den første og den andre delen av skapelsen. Den første delen av skapelsen, som er en høyere lov, innebærer å senke frekvensen på en gjenstand eller en livssituasjon slik at de trer inn i vår fysiske verden. På den måten bruker vi en høyere lov til å skape en ny realitet. Vi kan risikere å dø hvis vi ikke får føde. Men vi kan bruke den første delen av skapelsen til å fremskaffe føde og på den måten ser vi at en høyere lov har seiret over en lavere. Vi kjenner historien om 2 fisker og 5 brød. Den andre delen av skapelsen betyr å skape noe av noe som allerede er skapt i denne realiteten. For eksempel lage et brød av mel fra en melpose som står i matskapet.

Vi er på vei mot høyere sfærer etter hvert som vi lærer å transmutere. Vi beveger oss mot en mer drømmelignende tilstand. Alt er i bunn og grunn en drømmetilstand selv om vi lever i en fysisk verden med en større tetthet. Vi er fortsatt en del av en drøm. Men 'vår' verden ble nedsenket fra høyere sfærer inntil den materialiserte seg her. Vi som lever på denne jorden, har vanskelig for å akseptere intellektuelt at vi lever side om side med andre eksistenser i både lavere og høyere sfærer. Men vi er små brikker i en universell drøm som rommer alt som er skapt i alle sfærer med deres respektive frekvenser og tetthet.

Det er derfor viktig å kjenne til dette medium som er lydhør for frekvensene i våre emosjoner. Alle mestere som har eksistert, enten det er Thoth, Buddha eller Jesus, fikk grundig opplæring. Det finnes dessuten mestere i dag med de samme ferdigheter. Livets hensikt er å transformere mørket til lys. På den måten endres våre emosjoner. Frekvensene øker. Vår evne til å forstå og benytte høyere lover forøkes.


Livets hensikt er å transformere mørket til lys.


Noen ganger kan vi benytte den første delen av skapelsen til å skape et liv som ikke understøtter livets hensikt. For eksempel kan vi benytte skaperkraften til å skape et liv i luksus. Ikke noe galt i rikdom, men når vårt hjerte blir fylt av lengsel etter mer, glemmer vi fort vår livsoppgave. Det var det som skjedde i Atlantis. Presteskapet begynte å bli stolte av dets rikdommer og kunnskap. De begynte å trakte etter mer makt og søkte derfor noe eller noen i mørket som var villig til å gi dem makt mot en motytelse. Portaler mellom ulike plan ble åpnet og konsekvensene er mulig å observere på jorden den dag i dag. En mer viselig måte å benytte skaperkraften på, er å la den føre oss til lyset. Tesla brukte den til å få mer kunnskap. Ønsker vi ikke alle å bli mestere? Hvorfor ikke la den føre oss dit?

List ye, O man, to the words of my wisdom, list to the voice of Thoth, the Atlantean. Conquered have I the Law of time-space. Knowledge have I gained of the future of time. Know I that man in his movement through space-time shall ever be One with the All.

Know ye, O man, that all of the future is an open book to him who can read. All effect shall bring forth its causes as all effects grew from the first cause. Know ye the future is not fixed or stable but varies as cause brings forth an effect. Look in the cause thou shalt bring into being, and surely thou shalt see that all is effect.

So, O man, be sure the effects that ye bring forth are ever causes of more perfect effects. Know ye the future is never in fixation but follows man's free will as it moves through the movements of time-space toward the goal where a new time begins.

Man can only read the future through the causes that bring the effects. Seek ye within the causation and surely ye shall find the effects.

List ye, O man, while I speak of the future, speak of the effect that follows the cause. Know ye that man in his journey light-ward is ever seeking escape from the night that surrounds him, like the shadows that surround the stars in the sky and like the stars in the sky-space, he, too, shall shine from the shadows of night.

Ever his destiny shall lead him onward until he is One with the Light. Aye, though his way lies midst the shadows, ever before him glows the Great Light. Dark though the way be yet shall he conquer the shadows that flow around him like night.

Far in the future, I see man as Light-born, free from the darkness that fetters the Soul, living in Light without the bounds of the darkness to cover the Light that is Light of their Soul.

Når vi lar 'årsak' være intensjonen om å komme nærmere lyset, vil virkningen inntreffe. Årsak her er å benytte den første delen av skapelsen. Når virkningen inntreffer, kan vi skape nye årsaker ved å benytte den første delen av skapelsen på nytt. På den måten kan vi vandre inn i sfærer vi ikke vet noe om. Men når vi kommer dit og har lært mer, kan vi korrigere kursen og fortsette vandringen mot lyset. Dette er en lang vandring eller pilegrimsreise, som også er vår livsoppgave i alle plan vi måtte eksistere i, inntil vi igjen smelter sammen med KILDEN og en lang syklus er tilbelagt.

I dypet av vår sjel er det noe som ønsker å bevege seg mot lyset i KILDEN. Det er derfor et lite paradoks at vi søker etter udødeligheten i en forgjengelig kropp når det er vår bevissthet som er udødelig. Det er denne bevisstheten som reiser videre. Det er den som 'overlever' liv etter liv, eksistens etter eksistens. Kroppen er bare et midlertidig skall. Sjelen er evig. Vi trenger legevitenskapen. Men den må ikke overskygge vår søken etter udødeligheten i vår sjel. Kontakt med udødeligheten får vi ved å se innover, ikke utover.

KILDENs hjertepuls

Then from the throne, there poured a great radiance, surrounding and lifting my soul by its power. Swiftly I moved through the spaces of Heaven, shown was I the mystery of mysteries, shown the Secret heart of the cosmos.

Carried was I to the land of Arulu, stood before the Lords in their Houses.

Opened they the Doorway so I might glimpse the primeval chaos. Shuddered my soul to the vision of horror, shrank back my soul from the ocean of darkness. Then saw I the need for the barriers, saw the need for the Lords of Arulu.

Universet beveger seg i takt med KILDENs hjertepuls. En puls som for KILDEN er unnagjort på et øyeblikk. Men for energier på vandring, tilnærmet en evighet. Vi har tidligere sett på det sykliske. At alt som er skapt blir berørt av sykluser med en viss lengde. Døgn. År. Livet. Det Store År. Og andre sykluser som varer mye lenger. Den lengste syklusen er likevel det jeg har valgt å kalle KILDENs hjertepuls. Alle andre sykluser er en del av og underordnet den. Så hva er KILDENs hjertepuls?

Vi har til nå sett på frekvensenes betydning i medium vi knapt kjenner. Vi har sett på kvantefeltet. Om skapelsesprosessene. Om hva tro er og dens betydning. KILDENs hjertepuls er en del av alt dette. Som bevegelsene til et hjerte, består den av 2 rørelser. Den første rørelsen består av ekspansjon. Den andre kontraksjon. Under ekspansjonen går KILDEN fra en tilstand av å være, til en tilstand av å skape. Og den skaper med den første delen av skapelsen ved å dra veksler på kvantefeltet. Frekvensene senkes og det som blir skapt er materie som vi i vår tilstand oppfatter som livløse. Men de er ikke livløse. De har en annen bevissthetstilstand enn vår. De fleste forstår ikke at vi har vært, er og vil være en del av alle de ulike tilstandene av bevissthet som oppstår i løpet av KILDENs hjertepuls! Derfor er menneskets bevissthetstilstand tidsbegrenset og varer inntil den transmuteres til en høyere. I dette ligger svaret på hva vi er. Vi er mennesker nå, men vi har ikke alltid vært det. Og vi vil heller ikke for alltid være det. Bevisstheten vi har inne i oss er evig og under konstant forandring. Den er der den har noe å lære. I en sten. Et tre. Et dyr. Et menneske. En engel. En halv-gud. I vesener med større kraft enn i de vesener vi vanligvis assosierer med guder. Osv. Til slutt er bevisstheten klar for en gjenforening, en sammensmeltning, med KILDEN.

Under hele ekspansjonen, synker frekvensene på vibrasjonene i det som blir skapt. Vi får økt dualitet og seperasjon. Alt blir til 1 som så blir til 2. Det maskuline og det feminine separeres. Når ekspansjonen er ferdig, begynner kontraksjonen og universet med alt dets innhold begynner på en lang reise tilbake til KILDEN. Vi snakker ikke her først og fremst om en fysisk reise, men om en reise i frekvenser. Og i dette magiske øyeblikk hvor ekspansjon opphører og kontraksjonen begynner, starter en renselse av den bevisste energien som har ekspandert. Bevisst energi flyter med rørelsen i hjertepulsen. Den inntar stadig nye livsformer og på et tidspunkt trer den inn i et nytt plan hvor den smelter sammen med en menneskekropp. Denne renselsesprosessen pågår helt til bevisstheten på ny smelter sammen med KILDEN og universet klargjøres for nok en hjertepuls. Under kontraksjonen blir 2 til 1 som så blir til alt. Prosessen tilbake til kilden muliggjøres når vi skaper balanse og under hele tilbakevendelsen må vi søke den.

Know ye, O man, that all space is ordered. Only by Order are ye One with the ALL. Order and Balance are the Law of the Cosmos. Follow and ye shall be One with the ALL.

Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road.

I begynnelsen på kontraksjonen, fragmenteres bevisst energi opp og en lang skolegang har startet. Først via et fysisk plan, så via et mentalt plan og til sist via et åndelig plan. Mennesket i sin nåværende tilstand befinner seg i det mentale plan. Det har passert det fysiske plan hvor det var byggeklosser for Celestiale objekter. Det har ikke lenger dyrets bevissthet. Og i fremtiden vil det innta en engels bevissthet, ja endog en guds bevissthet. En gang langt inn i fremtiden vil KILDEN se fruktene av sitt arbeid. Høyt utviklede sjeler ferdig på sin reise, vil vende hjem og forenes med KILDEN. Deretter vil ekspansjon i en ny hjertepuls forberedes. På denne måten pulserer universet i en uendelighet.

Den hermetiske og taoistiske filosofien skiller seg her fra mange av de teologiske teser som forfekter en lineær spirituell utvikling og hvor en bevissthet må stå til ansvar for sine handlinger evinnelig og alltid, enten i et brennende helvete eller i en evig lykkerus. Den hermetiske og taoistiske filosofi understøtter derimot tanken om at alt er syklisk. De rommer ikke ideen om en evig straff. Thoth bønnfaller mennesket om å søke lyset. Om å fokusere på tilbakevendelsen i denne kontraksjonen vi er en del av. En bevissthets midlertidige 'straff' vil være å vende vekk fra søken etter dette lyset og dermed forsinke sin egen forløsning fra det eksisterende.

Som vi har sett lenger opp på denne siden, vil vi i en kontraksjon 'vandre' tilbake til KILDEN. I denne vandringen beveger vi oss oppover i frekvenser hvor en fysisk verden gradvis erstattes med en mental. Vi beveger oss inn i en drømmeverden hvor fysisk arbeid erstattes med mentalt arbeid. Vi bør ha dette i tankene når vi søker en oppstigning. Mennesker som søker oppstigningen og i en slik prosess får hevet sine frekvenser, vil automatisk søke løsninger ved å etablere mentale bilder. Gradvis forsvinner frykten. Gradvis forsvinner hangen til å finne fysiske løsninger. Gradvis forsvinner fokuset på en fysisk verden. Vi forstår at alt er energi. At en mental verden med høyere frekvenser har en langt større grad av frihet enn den fysiske verden vi nå lever i. Og med dette mister vi hangen til å eie. For kvantefeltets potensiale rommer ALT. Å eie, innebærer stagnasjon. Å flyte med den universelle strømmen, betyr vekst.

Med bakgrunn i dette, forstår vi at å søke udødeligheten gjennom moderne vitenskap alene vil være tåpelig. Å gjøre dette vil være det samme som å stå igjen på perrongen når toget går. Vi kan skape et så godt liv som mulig under de forutsetninger som finnes, men den fantastiske plassen toget reiser til, er vi forhindret i å komme til. Når vi går inn i nået, når vi forener det feminine og det maskuline i oss, når vi søker balanse, når vi observerer uten å dømme, når vi legger vekk emosjonelt kaos, når vi hele tiden etablerer positive og gode bilder både for oss selv og andre, for jordkloden, for menneskeheten, når affirmasjoner blir like vanlige som å puste, da vil vi skape en bedre verden. Vi transformeres. Vår makt tiltar. Vi blir ørner som endelig har lært å fly.

Vi kjenner til gamle kulturer som har vokst til store sivilisasjoner, for så å ha forsvunnet. Vi hører om ofringer. Noen ganger, av mennesker. Frykten som førte til ofringer, skyltes ofte at naturen ikke alltid var like forutsigbar. Når naturen var stabil og forholdene lå til rette, økte befolkningen. Da naturen begynte å ta tilbake noe av det den hadde gitt, kom frykten og ofringene ble intensivert. Vi ser mennesker helt prisgitt ytre faktorer!

They that are guided go not astray, but they that are lost cannot find a straight path.

Vi lever i en polarisert verden. Vi kjenner ikke våre ledere. Vi forstår ikke hva vi kunne ha vært. For lenge har vi blitt pådyttet retningen vi skal gå.

When man again shall conquer the ocean and fly in the air on wings like the birds; when he has learned to harness the lightning, then shall the time of warfare begin. Great shall the battle be twixt the forces, great the warfare of darkness and Light.

Nation shall rise against nation using the dark forces to shatter the Earth. Weapons of force shall wipe out the Earth-man until half of the races of men shall be gone. Then shall come forth the Sons of the Morning and give their edict to the children of men, saying: O men, cease from thy striving against thy brother. Only thus can ye come to the Light. Cease from thy unbelief, O my brother, and follow the path and know ye are right.

Men hva har alt dette med drømmer og energi å gjøre? Makten som nå er i ferd med å bli konsentrert i hendene på noen få, ønsker ikke en oppvåkning og frigjøring av mennesket. Den har alt å tjene på at mennesket finner løsninger 'der ute'. Løsninger vi må betale for. At vi alle har en ide om at all skapelse skjer i henhold til Newtons lover. Og med det oppstår kampen om ressursene. Og paradigmene. Om hva vi skal tro og ikke tro. Det er denne kampen som Emerald Tablets sikter til når den snakker om en kamp som vil intensiveres når mennesket på nytt har passert to viktige og sammenfallende fyrtårn på utviklingens tidslinje. Det å kunne fly som fuglen på vinger og det å kunne produsere strøm.

På den andre siden har mennesket og dets frigjøring, KILDENS hjertepuls og dens rytme på sin side. Ufravikelig vil mennesket ty mer og mer til mentale løsninger. Det vil forstå at det er en del av en drøm. Det vil øke i frekvenser og tre inn i høyere sfærer med en mer drømmeaktig karakter. 'Mørket' vil bli igjen etter denne kollektive transformasjonen og ligge på lur når nye ufullkomne bevisstheter entrer scenen på denne jorden. På den måten ser vi at mennesket ikke har noen annen vei enn lysets vei, når det skal velge retning. Det er mot lyset alt beveger seg i hjertepulsens siste fase, kontraksjonen. Men samtidig ser vi at mørket har en funksjon. Uten den, ville ikke tiden på jorden ha noen funksjon. Den lutrer oss. I KILDEN finner vi opphavet til både lyset og mørket.

Darkness and light are of one nature, different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

Spoke again to me the NINE saying: Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road.

Turn thy thoughts inward not outward. Find thou the Light-Soul within. Know that thou art the MASTER. All else is brought from within. Grow thou to realms of brightness. Hold thou thy thought on the Light. Know thou art one with the Cosmos, a flame and a Child of the Light.

Seek ye, O man, to find the great pathway that leads to eternal LIFE as a SUN. Draw ye away from the veil of the darkness. Seek to become a Light in the world. Make of thyself a vessel for Light, a focus for the Sun of this space.

Lift thou thine eyes to the Cosmos. Lift thou thine eyes to the Light. Speak in the words of the Dweller, the chant that calls down the Light. Sing thou the song of freedom. Sing thou the song of the Soul. Create the high vibration that will make thee One with the Whole. Blend all thyself with the Cosmos. Grow into ONE with the Light. Be thou a channel of order, a pathway of LAW to the world.

KILDENs hjertepuls og sammensmelting av bevisst energi

Når vi som bevisste energier befinner oss i en fysisk kropp, blir våre fysiske sanser dominerende. Vi tror vi er selvstendige individer frakoblet det rundt oss. Men vår indre ild har samme opphav. Den er som vannet i havet. KILDENs hjertepuls er en flytende smeltedigel av bevisst energi. Energien som blir sendt ut på en reise, får senket sine frekvenser og fragmenteres dermed opp i flere og mindre enheter. I en universell rytmisk bevegelse, får den igjen økt sine frekvenser og smelter dermed sammen i færre og større enheter. Frekvensene varierer syklisk i henhold til mange astronomiske sykluser. Noen av dem er så lange at de favner levetiden til hele univers.

Den bevisste energien i vår kropp er som en kopp vann. Vannet fungerer godt i en kopp. Men vannet kan også helles ut i en halvfull mugge uten å få endret dets iboende egenskaper. Innholdet i muggen kan deretter helles ut i havet. Og en ny syklus har dermed startet. Vann fra havet fordamper. Regndråper faller fra himmelen som blir til små bekker. Bekkene blir til elver som returnerer vannet til havet. Et kretsløp hvor en selvstendig dråpe smelter sammen med annet vann og mister sin identitet, men ikke egenskaper.

Når en mann og en kvinne møtes, kan en sammensmeltning inntreffe. En forelskelse oppstår og den man elsker er alt som betyr noe. Menneskestadiet for bevisst energi varer i mange tusen år. Gradvis endres vi fra å være huleboere som slår hverandre i hodet med klubber, til å være elegante mennesker som setter solidaritet og kjærlighet først. I hele denne perioden med reinkarnasjoner, forholder vi oss, på en aller annen måte, til det motsatte kjønn. Med tiden vil disse to ytterpunktene, det maskuline og det feminine, smelte sammen og bli eń bevisst enhet med en høyere frekvens.

På veien mot lyset, forøkes frekvensene i de beviste enhetene som da blir færre og større. Kilden trekker de til seg som en magnet av lys. Vi vandrer mot KILDEN i den hastighet vi som bevisste enheter makter å ta til oss visdom. Men tiltrekningskraften er der alltid og leder oss på vei. Når vi har en relasjon med et menneske og blir forelsket, er det KILDENs rop på oss vi hører. Kilden roper på en forening mellom det maskuline og det feminine uavhengig av hvordan disse polaritetene har sitt fysiske uttrykk.

Vi blir påvirket av to krefter. En som trekker oss mot mørket og lavere frekvenser og en som trekker oss mot lyset og høyere frekvenser. Hvilke krefter som trekker sterkest, avhenger av vår posisjon i astronomiske sykluser. Når vi omgår mennesker, enten det er en partner eller en venn, så vit at mørket ønsker konflikter, mens lyset ønsker en forening. Vi vil ikke tre inn i høyere celestiale sfærer før vi har forstått dette og tatt til oss tilstrekkelig visdom hvor vi foretrekker enhet fremfor splittelse. Enhet er i overensstemmelse med den himmelske flyten vi er en del av nå. Det er viktig for oss å kjenne til dette. For vi blir fortalt at det ikke finnes et lys og et mørke. Ikke noe å søke. Bare eksistere. Konsumere. Mette behovet våre fysiske sanser har slik at livet gir en viss mening.

Bevisst energi står nå ovenfor et veivalg. Vi nærmer oss slutten på en astronomisk syklus og verden klargjøres for noe nytt. For mange er dette kun en tid hvor teknologien utvikles i en eksponentiell hastighet. Men tiden vi lever i, er så mye mer enn det. I denne fasen har kampen mellom lyset og mørket blitt intensivert. Emerald Tablets sier at denne kampen er voldsom og det meste foregår i kulissene. Som bevisste energier blir vi servert mye løgn. En av disse leder til splittelse, hvilket er som sagt imot retningen på den himmelske flyten vi er en del av. Vi blir fortalt at krig er nødvendig. Og verden elsker krig og frykt. Begge vil forøkes inntil den himmelske syklusen, endelig og etter en større global hendelse, lar lyset ta over stafettpinnen.

Når vi skal gå mot lyset, så vit at enhet er veien. Sitt sammen med din kjære og lytt til ditt indre. Vit at på et tidspunkt skal du forenes i en større bevisst enhet. Det finnes ingen annen vei. Kanskje velger dere å gå fra hverandre. Men alt har vært en læring. Et skritt på vei mot lyset. For hvert skritt mot mørket skaper en smerte, og hvert skritt mot lyset skaper en glede. Gradvis og i løpet av et utall forhold i mange reinkarnasjoner, oppnås visdommen. Og på et tidspunkt er du klar. Klar til å smelte sammen med andre fragmenter utgått fra Kilden til en større bevisst enhet.


I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 1:1

Then heard I the voice. Hear thou and understand. The flame is the source of all things, containing all things in potentiality. The Order that sent forth light is the WORD and from the WORD, COME LIFE and the existence of all.

And again spoke the voice saying: THE LIFE in thee is the WORD. Find thou the LIFE within thee and have powers to use of the WORD.

KILDENs hjertepuls består av en ekspansjon og en kontraksjon. I det ekspansjonen starter, starter også en kreativ og skapende prosess. Og det er energihavet i kvantefeltet KILDEN benytter. Men en slik skapelsesprosess starter ikke av seg selv. Kvantefeltet er lydhør, men gjør ingen ting på egen hånd. Den kan tilveiebringe ALLE muligheter, men det er en intensjon eller et ORD som skaper en rørelse i kvantefeltets energihav.

I ekspansjonsfasen av hjertepulsen, retter KILDEN oppmerksomhet mot en ny syklus. Et bilde og en intensjon blir skapt. En struktur med langt høyere frekvenser blir etablert. Frekvensene på denne strukturen blir senket og materialiserer seg til myriader av galakser.

Mennesket er stjernestøv. I seg har det en ILD, en bevisst sjel. Sjelen er et fragment av KILDEN. Og med det har sjelen også et fragment av den samme skapelseskraften. KILDEN skaper den store syklusen, DENs hjertepuls, med et ORD, en intensjon. Og siden vi er et fragment av KILDEN, kan vi også skape med et ORD, en intensjon. ORDET er å finne inne i oss. Denne intensjonen som automatisk trekker veksler på kvantefeltet, er det vi blir bedt om å søke. ORDET som gjør oss til skapere i våre liv og ikke minst på veien vi har foran oss som leder tilbake til KILDEN. Vår opprinnelse.

Universelle strenger

I dette store og uendelige universet vi er en del av, har vi mange muligheter til å vandre. Forflytte oss. Til å transformeres. I fysikken lærte vi om tid og rom. Det er naturlig nok enkelt for oss å ha et forhold til disse begrepene. Mer innfløkt er universets strenger av emosjoner som også lar oss vandre. Men hva er disse strengene? En streng representerer en og samme emosjon, men i ulik grad. La meg komme med noen eksempler. Kjærlighet - hat. To ytterpunkter, men på samme streng. Den ene positiv og den andre negativ. I løpet av en dag reiser vi mellom disse to ytterpunktene. Men vi har andre strenger. Glad - trist. Sosial - usosial. Rik - fattig. Strukturert - rotekopp. Arbeidsom - lat. For å ha nevnt noen.

Kommersialismen har lært oss at vi kan gå fra å være triste til å være glade, om ikke annet så i hvert fall i en kort stund, ved å handle noe vi har lyst på. Ta en pille. Eller ved å sette oss på et fly og ta en ferie ved Middelhavet. Ikke noe galt i det. Men poenget er at vi søker en løsning gjennom en stimuli 'der ute'. Kybalion, som henter sin visdom fra gamle Egyptiske tekster, bekrefter eksistensen og betydningen av disse strengene. Kybalion forteller oss at vi kan endre, med viljen, vår posisjon i disse strengene og at vi er summen av våre posisjoner på alle disse. Vi tror at med tiden blir alt bra. Men tiden går i loop. Intet er nytt under solen før vi endrer våre posisjoner i strengene.

Kybalion bærer et budskap om at alt har sin motsetning og kaller dette fenomenet for Prinsippet om polaritet. Og det viktigste her, og som nevnt tidligere, er at vi kan endre vår posisjon med viljen. Kybalion sier at vi må fokusere på den posisjonen av strengen som representerer det vi ønsker å være. For eksempel, hvis vi er late, men vil ha arbeidslyst, er ikke løsningen å fjerne latskapen. Fokuserer vi derimot på den motsatte enden av strengen, vil arbeidslysten etter hvert dominere. Og på samme måte kan vi forflytte oss i alle strenger. Det viktigste budskapet her er at vi ikke trenger å være slaver av våre emosjoner. At vi har en gudegitt gave som innebærer at vi, med vårt intellekt, kan skape hensiktsmessige emosjoner. Det er viktig å poengtere at en streng kun kan bestå av det samme elementet. For eksempel har vi ikke hat i den ene enden og arbeidslyst i den andre.

Er vi oppmerksomme, oppdager vi rundt oss om og om igjen prinsippet om polaritet. Men Kybalion vitner også om et annet prinsipp, "Prinsippet om rytme." Dette prinsippet forteller oss at alt er i bevegelse. Det finnes lover i universet som utøver en rytmisk kraft på vår posisjon i alle disse strengene. Først i den ene retningen og så i den andre. Som bølgene på en strand som skyver sand oppover på stranden når bølgen er på vei inn og som trekker den mot havet når bølgen er på vei ut. Når vi skal endre vår posisjon i strengene, er det derfor viktig å benytte viljen når prinsippet om rytme gjør seg gjeldene. Noen ganger er det bare å flyte med bølgen som prinsippet om rytme skaper. Andre ganger må vi bite tennene sammen og kjempe. Det viktige er å ikke måtte starte på nytt fordi prinsippet om rytme har ført oss tilbake til utgangspunktet. Og på den måten kan loven hjelpe oss til å vandre. Transmutere.

En annen universell streng er frekvensene på våre indre energier. Høye frekvenser kontra lave frekvenser. Vi snakker her om det samme elementet, men i ulik grad. Tidligere har vi sett at vi kan vandre på en vertikal akse med ulike frekvensene. Vår posisjon på denne aksen styres av de samme prinsipper som vår posisjon i de andre strengene. Med vår vilje og intensjon. Vi kan ha høye frekvenser og dermed være dematerialisert for denne verden. Eller vi kan ha lave frekvenser og ha en fysisk kropp. Emerald Tablets vitner om denne strengen og oppfordrer oss gang på gang til å søke lyset og med det flytte posisjonen mot den positive polen av strengen. Emerald Tablets vitner også om et mørke som kjemper for å flytte vår posisjon mot den negative polen. I universet finner vi sykluser med perioder hvor mørket lett får fotfeste blant mennesket. Men de samme syklusene inneholder også perioder hvor mørket må vike for lyset. Igjen finner vi prinsippet om rytme. Det Store År på 26 000 år er et eksempel på en slik syklus. Men det finnes også lengre sykluser og den lengste er KILDENs hjertepuls.

Vi kan noen ganger ønske å delta i en mysterieskole. Men de fleste av oss med et slikt ønske har ikke en slik mulighet. Vi skal likevel vite at den beste mysterieskolen, er livet selv. Hver dag dras våre emosjoner i alle retninger. Og mysterieskolene hadde som intensjon å hjelpe eleven til å kontrollere dem. Så hvis vi erkjenner at emosjonene er noe som burde kontrolleres, hvis vi erkjenner at emosjonene har stor betydning, hvis vi erkjenner at det har en betydning hvilken vei vi drar emosjonene, så kan vi være vår egen læremester i vår egen mysterieskole.

Mysterieskolene lot elevene leve seg inn i mange ulike livssituasjoner. Og med det kom emosjonene knyttet til disse. Redsel. Lengsel. Hat. Glede. Alle tenkelige emosjoner. Deres neste oppgave var å kontrollere emosjonene mens de levde seg inn i disse situasjonene. Men vi som lever et liv utenfor en mysterieskole, trenger ikke å leve oss inn i en masse ulike situasjoner. De kommer til oss. Men vi trenger å være dedikerte. Og kjenne veien. Vi trenger å forstå konsekvensene av hat. Av kjærlighet. Betydningen av hvor vi velge å være på disse universelle strengene. Gjennom en dag, blir vi stilt ovenfor en uendelighet av emosjonelle utfordringer og vi kan alltid øve. En bevisstgjøring rundt dette gjør at vi utvikles. En utvikling som gir oss en mulighet til å passere vokterne til høyere sfærer.

Carried was I to the land of Arulu, stood before the Lords in their Houses.

Opened they the Doorway so I might glimpse the primeval chaos. Shuddered my soul to the vision of horror, shrank back my soul from the ocean of darkness. Then saw I the need for the barriers, saw the need for the Lords of Arulu..

Only they with their Infinite balance could stand in the way of the inpouring chaos. Only they could guard God's creation.

Etter hvert som vi inntar en bedre posisjon på disse strengene, renses vi. Og vi vil renses i alle de sfærer vi skal passere. På et tidspunkt er vår sjel klar til å tre inn i og ha samkvem med den aller høyeste.

Give the key to ascend to the Presence of Light in the Great world. Stood I before the Holy One enthroned in the Flower of Fire. Veiled was he by the lightnings of darkness, else my Soul by the Glory have been shattered.

Vi har mye å lære. Mye i oss skal renses før vår sjel vil tåle å stå foran den himmelske ild. Å jobbe med vår posisjon i disse strengene, vil hjelpe oss til å bevege oss i riktig retning.

Den fysiske og åndelige verden

Menneskets fysiske sanser forteller oss noe om denne verden. Fra vi er barn, dominerer disse sansene. Vi skal nå se på den åndelige verden. En verden vi lever side om side med. For på samme måte som når vi tar opp en kjepp vi finner i skogen og kan kjenne tyngden, ruheten i barken og til og med hvordan den lukter med våre sanser, kan vi benytte andre sanser for å se en åndelig verden. Når vi går i skogen og ser kjeppen, kan vi la den ligge og våre sanser har da en begrenset mulighet til å bli kjent med dens egenskaper. Tar vi den opp og studerer den nærmere, blir det noe annet. Slik er det også med den spirituelle verden. For ofte går vi side om side med den, men studerer den ikke nærmere. Noen ganger kan vi sanse den. Få oss til å undres på om det er noe mer under himmelen som vi ikke ser. Men som oftest fremtrer den kun som skygger vi ikke bryr oss noe om.

Nedenfor kommer noen øvelser som gjør at vi oppnår det same med den spirituelle verden som vi oppnår med en fysisk kjepp når vi løfter den opp og studerer den nærmere med våre fysiske sanser.

Forberedelse til øvelsene under: Sitt alene i en skog eller alene i et rom. Gjør øvelsen med energiballen for å bli bevisst din egen energi. Se at hele kroppen er fylt med denne energien. Flytt energien fra hodet til føttene og tilbake. Fortere og fortere. Kraftigere og kraftigere. Kjenn energien. At den er som forfinet materie. At den er reell. At den påvirker din fysiske kropp når den vandrer opp og ned mellom hodet og føttene.

Øvelse 1: Når du har blitt bevisst din egen energi, lar du den vandre inn i et tre i nærheten. La den flyte opp til toppen før du sender den ned til de dypeste røttene. Opp og ned. Om og om igjen. Det som nå skjer, er at du oppnår det samme som når du tar opp en kjepp og blir bedre kjent med den. Men du undersøker treet med andre sanser enn de fysiske. Du flytter energi. Og i dette energiarbeidet henter du informasjon fra treet med dine åndelige sanser. Fortsett øvelsen så lenge du ønsker. Treet har sjel på samme måte som deg. Forteller det deg noe? Endrer det dine perspektiv? Ser du sykdom i treet som du kan helbrede? Send treet kjærlighet, for sjelen i treet er på vandring tilbake til KILDEN på samme måte som du er.

Øvelse 2: Undersøk energier i ditt eget eller i andres hjem. La dine energier vandre rundt i huset som om du er et 'spøkelse' og ikke er avgrenset av vegger og dører. Flyt rundt i huset. Skap bevegelse i energifeltene. Når energiene virvler opp, kan du få øye på døde mennesker som henger igjen. Observer dem. Kroppsholdning. Utseende.

Øvelse 3: Vi er omgitt av vesener. Et piano har hvite og sorte tangenter. Sammenligner vi de vite tangentene, har de ulike frekvenser eller toner. Hvis vi tenker at de hvite tangentene representerer ulike livsformer vi er i stand til å se med våre fysiske øyne, kan vi også tenke oss at de sorte tangentene representerer ulike bevisstheter som vi ikke kan se. De har ulike egenskaper, toner og frekvenser. Ulik bevissthet. Du kan få kontakt med disse vesenene hvis du ønsker. Skap en intensjon om at de må ha det bra. Denne intensjonen skaper en energibevegelse som oppfattes av vesenene og du får deres oppmerksomhet. Det er mye kjærlighet blant disse og noen ganger kan du føle at det gis en takknemlig kjærlighet tilbake.

Øvelse 4: Nå skal vi ikke flytte energi i rom, men tid. Se for deg at du har en tidslinje foran deg. Hver time er markert med en liten strek og over streken et tall som angir hvilken time streken representerer. Tidslinjen begynner med nå-tiden og beveger seg 24 timer frem i tid. Flytt energien du har blitt bevisst i din egen kropp til timen som representerer nå-tid. Se at energiene flyter time for time frem i tid. Og så tilbake til nå-tid. La det gå noen ganger fort og noen ganger sakte. Kjenner du noe spesielt når energien kommer til enkelte timer? Hvis du gjør det, noter hvilken time du merket noe og se hva som skjer når den timen inntreffer.

Denne type øvelser får oss til å innse at vi ikke er alene. At den fysiske verden og dens kosmos bare er et knappenålshode i en mye større virkelighet. Vi er på vandring blant mange plan.

Mennesket har et syn som lett oppdager bevegelse. Vi kan skue inn i en skog uten å se annet enn trær. Det er først når dyret beveger seg, at vi ser det. Slik er det også med våre åndelige øyne. Den åndelige verden er like reell som vår. Den har bare andre egenskaper. Vi benytter ikke kroppen for å skape bevegelse i den. Vi bruker bevisstheten. Viljen og intensjonen. Vi skal vite at i den skapende prosessen, blir ting først skapt med høyere frekvenser og så med lavere frekvenser. Med tiden blir alt som er skapt åndelig også materialisert i den fysiske verden. De kommer i en form for harmoni hvor den ene speiler den andre. Når dette skjer, er det vanskelig å oppdage den åndelige verden. For den er på en måte identisk med den fysiske. Vi har ingen bevegelse. Det blir som å se inn i skogen uten å se annet enn trær. Men når vi endrer den åndelige verden med våre intensjoner og vilje, vil et potent lys som fyller universet respondere og endre først den åndelige verden. Og dermed blir det enklere å se den.

Når vi endrer den åndelige verden med vår bevissthet, vil vi kunne oppdage hvor stor forskjell det er mellom den verden og den fysiske. Vi kan få en fornemmelse av hvor mye den fysiske verden må endres før den faller i harmoni med den åndelige. Hvor mye som må skapes med den første delen av skapelsen og som er beskrevet andre steder i bloggen.

Øvelse 5: Bruk bevisstheten til å velsigne at annet menneske. Se etter forskjellen mellom den fysiske og åndelige verden. Er det en stor forskjell hvor du må bruke en stor kraftanstrengelse eller venter bare brikkene på et lite vindpust for å falle på plass?

Øvelse 6: Bruk bevisstheten for å endre fysiske omstendigheter. Se, på samme måte som øvelsen over, etter forskjeller. 

Noen ganger har den åndelige og fysiske verden speilet speilet hverandre over lang tid. Det blir tungt å skape en endring. Siden de færreste har forståelse for den skapende prosessen, forventes ikke en endring. Ting blir som de alltid har vært. Vi bruker fortiden til å forutse fremtiden. Når du da begynner å endre den åndelige verden med din bevissthet, når du begynner å bruke din forestillingsevne og intensjon, vil det ganske umiddelbart oppstå et gap mellom disse to verdenene. Den åndelige verden er mer 'flyktig' og lettere å endre enn den fysiske. Dermed er det viktig å dvele ved en ny virkelighet i bevisstheten lenge nok til at den åndelige verden rekker å bli manifestert i den fysiske. Det er dette som er tro som kan flytte et fjell. For ingenting i den fysiske verden er skapt uten at det først er skapt i den åndelige. 

Hark ye, O man, and list to this wisdom: where do name and form cease? Only in consciousness, invisible, an infinite force of radiance bright. The forms that ye create by brightening they vision are truly effects that follow thy cause.

Etterhvert som vi vandrer mot lyset, vil vi forlate den andre delen av skapelsen til fordel for den første. Vi vil ikke lenger "stole på kjødets arm". Vi vil mer og mer stole på det potente lyset som gjennomstråler alt i universet. I det ligger vår frigjøring fra det eksisterende. Vi vil bli mer trygge. Redselen vil forsvinne. 

Mørket ligger som en mørk tåke over jorden. Rester av det gamle henger igjen. Ikke bare rester fra vår historie som mennesker. Nei. Men rester fra da vi var ulver og kjempet om benet. Rester fra alle de stader vi har seiret over og forlatt. Alt dette er stadier på vår reise mot lyset. Mørket forsøker alltid å forhindre bevisst energi i å vandre mot lyset. Mørket gir oss ingen svar. Bare dårskap. Tomhet. For vi trenger ikke krig. Vi er mennesker. Så uendelig mye mer. I denne verdens geopolitiske spill, sitter mørket på alle nasjoners troner, konspirerer og setter store menneskemasser opp mot hverandre. I dens skyggespill innbiller den oss at krig er nødvendig for at vi skal være beskyttet mot noe der ute. Men krig fører aldri til frihet. Bare mer krig og elendighet. Mørket er en del av ALTET og er her for å lærer oss noe. Å trakte etter lyset når vi har kjent smerten ved å følge mørket. Det finnes ingen annen skole. Det finnes ingen annen vei.

I, Death, come, and yet I remain not, for life eternal exists in the ALL; only an obstacle, I in the pathway, quick to be conquered by the infinite light.

Aye, age old in this warfare, the eternal struggle between darkness and light. Fiercely is it fought all through the ages, using strange powers hidden to man.

Dette er en langsom prosess. Men vi må huske at det er en naturlig del av vår vekst. Tilpasset det nivået vi er på nå. For akkurat nå er det ment at vi skal ta i bruk denne kunnskapen i livets sandkasse. Først på de små tingene og deretter de større tingene.  Dette er ikke noe vi bare skal overlate til vismannen eller mesteren. Vi er der hvor vi kan ta i bruk denne kraften for å helbrede og føre oss videre. Inn i lyset. 

List ye, now to my voice and become greater than common man. Lift thine eyes upward, let Light fill thy being, be thou ever Children of Light. Only by effort shall ye grow upward to the plane where Light is the All of the All. Be ye the master of all that surrounds thee. Never be mastered by the effects of thy life. Create then ever more perfect causes and in time shalt thou be a Sun of the Light.

When TWO have become ONE and ONE has become the ALL ...

Spoke again to me the NINE saying: Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road.

Hva betyr det at to blir ett og ett blir alt? To er vår fysiske bevissthet og vår ånd. De eksisterer side om side med intellektet som en mellommann. En gang imellom kan vi føle tilstedeværelse av en høyere del av oss selv. Men hvordan sørger vi for en sammensmeltning av vår fysiske bevissthet og vår ånd? Under meditasjon hvor vi ser inn, vil vi være i en prosess hvor vi nærmer oss en slik sammensmeltning. Likeså når vi går Tai Chi og vi ser for oss at vi har en ånd med oss i alle bevegelsene. Et lys.

List ye, now to my voice and become greater than common man. Lift thine eyes upward, let Light fill thy being, be thou ever Children of Light. Only by effort shall ye grow upward to the plane where Light is the All of the All. Be ye the master of all that surrounds thee. Never be mastered by the effects of thy life. Create then ever more perfect causes and in time shalt thou be a Sun of the Light.

Når vi ser for oss at vi er fylt med lys, når vi tenker at dette lyset er vår ånd, vil vi begynne å kjenne dette lyset. Vi vil begynne å ønske å ha dette lyset sterkt i oss hele tiden. Vi ser at lyset hjelper oss. Gir oss visdom og veiledning.

Mysteries there are in the Cosmos that unveiled fill the world with their light. Let he who would be free from the bonds of darkness first divine the material from the immaterial, the fire from the earth; for know ye that as earth descends to earth, so also fire ascends unto fire and becomes one with fire. He who knows the fire that is within himself shall ascend unto the eternal fire and dwell in it eternally.

Det ultimate paradigme

Hva er det ultimate paradigmet? Hvilke paradigmer er det vi faktisk bærer på? Hvilke paradigmer er det vårt samfunn ønsker at vi skal ha? I hvilken grad endres våre paradigmer over tid og i hvilken retning?

Våre paradigmer er alt. Men de formes etter hva vi retter vår oppmerksomhet mot. Hvem vi er sammen med. Hvilke bøker vi leser. Hvilke programmer vi velger å se på TV. De er flyktige som vinden. En samtale kan endre vårt paradigme i brøkdelen av et sekund. Den former den virkeligheten vi ser.

Bloggen skal derfor presentere en alternativ tanke eller idé som kan skape nye og mer hensiktsmessige paradigmer. Og ideen hentes fra Emerald Tablets og Kybalion som fremmer den tanken at alt i universet er syklisk. Vi har døgnet hvor solen står opp hver morgen. Vi har året hvor varmen kommer tilbake sammen med våren. Vi har livet hvor livskraften returnerer ved hver fødsel. Om og om igjen. Vi er evige og av den grunn opplever vi sykluser som er langt lengre enn disse som allerede er nevnt. Det Store År på 26 000 år. Og andre astronomiske sykluser som varer mye lengre. Det er mange egenskaper som varierer i disse syklusene. Ikke minst frekvensene som igjen påvirker tiden og hvordan materien opptrer.

Den største syklusen er KILDENs hjertepuls som er beskrevet lenger opp på denne siden. Kybalion beskriver denne syklusen på følgende måte: En universell bevissthet drar veksler på kvantefeltet og skaper en syklus som rommer store univers i mange dimensjoner. Materie blir gradvis skapt ut av Ether ved at frekvensene senkes og universets minste byggeklosser oppstår. Siden kilden til denne skapelsen er et bevisst og potent kraftfelt, vil byggeklossene arve disse egenskapene.

Når skapelsen er fullendt, vil det som er skapt begynne en vandring tilbake til sitt opphav. Frekvensene forøkes. Bevisstheten som lå i byggeklossene, smelter sammen til større enheter. Erfaring og kunnskap etter det arbeid som er utført så langt i syklusen, tas med videre inntil all visdom igjen forenes med KILDEN. På den måten forøkes KILDEN. Ser du visdommen i dette?

Derfor skal vi ikke dømme. Når vi ser sjeler som vi oppfatter som ufullkomne, så vit at vi også har vært på det stadiet. Når vi ser sjeler på et utviklingstrinn som virker uoppnåelig, så vit at også vi en gang i fremtiden skal komme dit. Vi trenger derfor ikke ego, for vi har alle den samme veien mot lyset å gå. Vi trenger ikke krig, for alt tilhører alle. Vi trenger ikke å frykte døden, for vi er uendelige. Vi er bevisstheter høyt elsket av KILDEN. Vi springer ut fra den og vil en dag smelte sammen med den igjen. Vår vandring på jorden er et lite skritt på veien tilbake til KILDEN. Vi er her for å lære. Få visdom. Det er livets hensikt. 

I det som står over, ligger et alternativt paradigme som kan erstatte håpløsheten vi noen ganger føler når vi tenker at vi vandrer på livets tredemølle og tror at vi ubønnhørlig beveger oss mot livets og eksistensens slutt.

Then spoke a voice, mighty and solemn, saying: These are lights that are souls among men, growing and fading, existing forever, changing yet living, through death into life. When they have bloomed into flower, reached the zenith of growth in their life, swiftly then send I my veil of darkness, shrouding and changing to new forms of life.

One shall ye be with the Masters of Mystery, Conquerors of Death and Masters of Life. Aye, ye shall learn of the flower of Amenti the blossom of life that shines in the Halls. In Spirit shall ye reach that Halls of Amenti and bring back the wisdom that liveth in Light. Know ye the gateway to power is secret. Know ye the gateway to life is through death. Aye, through death but not as ye know death, but a death that is life and is fire and is Light.