Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.

I begynnelsen var ORDET. ORDET var hos GUD. ORDET var GUD. ORDET som kommer til uttrykk gjennom vår intensjon og som fanges opp av et universelt og lydhørt energifelt, Ether, gir oss makt. Makt til å skape. Prosessen med å finne ORDET, starter med å kvele kaos i emosjonene. Vårt iboende energifelt faller til ro som vannet i et mørkt kjern langt inne i skogen en stille mørk kveld.

Hark ye, O man, and list to this wisdom: where do name and form cease? Only in consciousness, invisible, an infinite force of radiance bright. The forms that ye create by brightening they vision are truly effects that follow thy cause.

Det er i denne totale stillheten vi oppdager at energifeltet lytter til våre intensjoner. Og famlende gjør vi et forsøk. Et forsøk som endrer vår oppfatning av alt som er skapt under himmelen. For vi erfarer at intensjonen skapt av våre følelser resulterer i en subtil bevegelse vi tidligere ikke har vært bevisst. Og for å kunne bevitne en kontinuitet i denne bevegelsen, denne skapelsesprossen, ønsker vi en kontinuitet i vår intensjon. Og med dette ønsket begynner vi å leke. Og leken fører til mer visdom. Mer kunnskap. Større makt. Og gradvis kommer vi til den erkjennelsen at vi er i ferd med å våkne opp av en lang og dyp søvn. En oppvåkning som gjennom årtusener gradvis har fortrengt frykten og gitt oss større makt.

Great is the struggle between Light and darkness, age old and yet ever new. Yet, know in a time, far in the future, Light shall be All and darkness shall fall.

I denne prosessen kan vi erfare mørkets tentakler. Vi fornemmer et ønske om å hindre oss i å ta vårt neste skritt. Men har vi tilstrekkelig kunnskap om retningen vi må gå, vil ORDET føre oss til døren som leder oss til en ny sfære. Og det som en gang føltes uoppnåelig, blir en realitet. Vi vandrer dit myriader har vært før oss og myriader etter oss vil komme. For vi er alle en del av en uendelig strøm i et av universets mange korridorer. En strøm hvor alt er i bevegelse og alt som er skapt har sin flyt. En strøm av soler. En strøm av bevissthet som beveger seg fra kaos til orden. Fra mørket til lyset. En strøm som med en magnetisk kraft trekkes tilbake til dets opphav som denne bloggen omtaler som KILDEN og av andre som GUD.

Some there were that faded swiftly; others that grew from a small spark of light. Each surrounded by its dim veil of darkness, yet flaming with light that could never be quenched. Coming and going like fireflies in springtime, filled they with space with Light and with Life.

Våre sjeler er som regndråper som på nytt vil samles i et universalt hav av bevissthet.