Våre sanser

La oss se litt på våre fysiske sanser. Felles for disse er at de skaper elektriske signaler etter å ha mottatt bølger i et eller annet medium. De elektriske signalene sendes til hjernen og tolkes der. Både våre øyne og nervene i huden fanger opp elektromagnetiske bølger. Øynene fanger opp elektromagnetiske bølger med en bølgelengde mellom 400 og 750 nanometer eller 'synlig lys'. Synlig lys har dårlig evne til å trenge igjennom hud og kroppsvev, så her er sansene plassert på yttersiden av kroppen. Nervene i huden fanger opp elektromagnetiske bølger med lavere frekvenser og vi omtaler denne type bølger som varme. Vår nese fanger opp lukt og omdanner disse til elektriske signaler på samme måte som hørselen fanger opp lydbølger og omdanner disse til elektriske signaler. Alle disse elektriske signalene blir sendt til hjernen og på den måten er vi i stand til å danne oss et bilde av det som skjer rundt oss.

Siden det er allmenn kjent at vi allerede har sanser som fanger opp elektromagnetiske bølger på ulike frekvenser, er det ikke så vanskelig å tenke oss at vi kan ha andre sanser som gjør det samme. Og det er her det tredje øye, eller pinealkjertelen, kommer inn i bildet. For på samme måte som våre øyne fanger opp elektromagnetiske bølger, vil også det tredje øyet gjøre dette. Frekvensene på disse bølgene er slik at de i motsetning til synlig lys trenger igjennom kroppen. Og dermed kan det tredje øyet være plassert inne i kroppen. Og når det tredje øyet er friskt og velfungerende, vil vi kunne observere høyere sfærer, vesener der og mye annet. Ja i det hele tatt, se langt mer av det elektromagnetiske spekteret.

Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!

Matteus 6:22 - 23

Skriftstedet henviser til det tredje øyet. Selv om vi har to velfungerende fysiske øyne, vil vi kunne oppleve et indre mørke. Dette mørket vil ikke helt forsvinne før det tredje øyet er vekket.

Hvordan aktivere det tredje øyet

Først presenteres en øvelse som vil hjelpe oss til å aktivere det tredje øyet. Deretter gis en fysiologisk forklaring på hvorfor en slik øvelse virker.

Øvelse: I hovedtrekk baseres øvelsen på å la bevisstheten vandre oppover langs ryggraden på innpust og la bevisstheten være i hodet i 10 sekunder mens vi holder pusten og deretter utpust.

Del 1: Vi trekker sammen musklene som ligger lokalisert i mellomkjøttet. Muskeløvelsen kan minne om det vi føler når vi er tissetrengt og ikke finner do i nærheten.

Del 2: Vi trekker sammen setemusklene. Muskeløvelsen kan minne om når vi må prompe, men ikke ønsker å lage en lyd.

Del 3: Vi trekker sammen mage musklene.

Del 4: Vi fyller lungene helt opp med luft.

Del 5: Vi ser for oss at en energi presses oppover ryggsøylen som når hodet og blir til lys der.

I del 1 til 5 utfører vi innpust gjennom nesen.

Del 6: Vi lar oppmerksomheten være rettet mot hodet og ser et sterkt lys der mens vi holder pusten i 10 sekunder.

Del 7: Vi slapper av i alle muskler på utpust.

Del 1 - 7 gjentas flere ganger. 


Pinealkjertelen, også kalt det tredje øye, er en del av vårt endokrine system. Den produserer Melatonin som er viktig for regulering av søvn og døgnrytme. Fra Melatonin blir det dannet Benzodiazepiner som roer vår analytiske hjerne og demper frykt, sinne, tristhet og smerte. Fra Melatonin blir det også dannet Pinolin som hjelper kroppen til å nedkjempe frie radikaler, forhindre kreft, aldring, hjertesykdommer, slag og inflammasjon. Pinolin hjelper oss til å sove godt om natten og skape hvile slik at kroppen kan restituere seg. Til sist blir det også dannet Dimethyltryptamin, også kalt DMT som er et kraftig hallusinogen. Molekylet hjelper oss til å oppleve tidsreiser, oppnå ut-av-kroppen - opplevelser og kunne se andre verdener vi lever side om side med.

Pinealkjertelen inneholder krystaller som hjelper oss med å fange opp elektromagnetiske bølger. Når vi utfører pusteøvelsen over, vil cerebrospinal væsken utøver et rytmisk trykk på pinealkjertelen. Krystallene som befinner seg i denne, vil da skape strømmer som setter opp et elektromagnetisk felt som igjen får krystallene til å ekspandere.  Når ekspansjonen når en viss grense, begynner de å minke og det elektromagnetiske feltet skifter retning. Endringen av retningen i det elektromagnetiske feltet får krystallene på nytt til å øke. Dermed oppstår en oscillering i det elektromagnetiske feltet rundt kjertelen. Vi kjenner kanskje til at krystaller ble brukt i gamle analoge radioer for å sende og motta elektromagnetiske bølger på bestemte frekvenser. Med pusteøvelsen over, vil det elektromagnetiske feltet kunne samhandle med mer subtile elektromagnetiske felt som opererer på mye høyere frekvenser.  Og det er det som er hele målet med øvelsen.

Det kan nevnes i denne sammenheng at fluor skaper problemer for pinealkjertelen. Selv om bruk av fluor kan ha en gevinst i forhold til tannhelse, bør menneskekroppen ikke eksponeres for dette grunnstoffet i det hele tatt hvis vi ser bort fra den mengden som naturlig forekommer i drikkevann. På lik linje med kvikksølv, er fluor kumulativ. Sakt på en annen måte, hoper den seg opp i kroppen. Rundt pinealkjertelen skaper den en forkalkning som forhindrer/reduserer dens mange viktige kroppslige funksjoner. 

Det tredje øye og seksuell alkymi

Vi har alle et eller annet forhold til både Jesus Kristus og julenissen. Litt merkelig har begge en sentral rolle i julen hvor vi først og fremst feirer en årlig høytid til minne om Jesus Kristus. Samtidig kommer vi ikke utenom julenissen som tilsynelatende kommer ned skorsteinspipa hvert år og fyller opp gaver under juletreet eller i julestrømpene. Felles for begge er at hvis vi er 'snille', vil vi motta gaver. Både himmelske og jordiske. Nedenfor presenteres en fysiologisk forklaring på hvorfor disse figurene knyttes sammen i julehøytiden. Men før vi kommer så langt, må vi se litt på vår historie. For kunnskap kommer og går syklisk. Esoterisk kunnskap som var tilgjengelig for alle, forsvant i den delen av zodiaken hvor mørket var mest fremtredende. Biblioteket i Alexandria brant og med det forsvant vår viten om det som en gang var. Som en konsekvens av dette, ble kunnskap om det tredje øyet, seksuell alkymi og veien til oppstigelsen skjult i religiøse dogmer, eventyr, myter og sagn.

La oss derfor begynne med seksuell alkymi og aktivering av det tredje øye. Det er 33 virvler i ryggraden. Jesus levde i 33 år. En veske fremtrer i margen og beveger seg nedover ryggsøylen til bekkenet. Jesus kom ned fra himmelen og vandret blant menneskene i et menneskes skikkelse. Hvis vi ikke ødsler med denne vesken, eller denne seksuelle essensen (ejakulasjon), vil den stige opp igjen potent og livgivende. Vi oppdager en parallell til Jesu oppstandelse. Men dette er også en historie om julenissen. Han som krabber ned en trang skorsteinspipe for å fylle opp plassen under juletreet med gaver. Denne essensen passerer et område i hjernen som heter Claustrum som i tradisjonen har blitt til St. Claus, og som vi da vet, klatrer ned skorsteinspipa og tilbake samme vei. La oss se litt nærmere på den fysiologiske prosessen.

I hjernen finner vi storhjernen og i midten av denne, Claustrum, som berører vår bevissthet. Via neuroner har den en kobling til nesten alle områder av hjernen. I områdene rundt, finner vi spinalvæsken som produseres her. Denne vesken er en slags olje. På gresk ble den i antikke tider kalt for Christos eller Kristus. Det er en olje med fantastiske egenskaper og som beveger seg nedover langs ryggsøylen til den når den nederste delen av denne. Den ble også kalt Den Hellige Kristus fordi den ble ansett som hellig. Historien om Santa Claus, eller julenissen, er en historie om fysiologi. På samme måte som spinalvæsken må vandre ned og opp i en trang ryggsøyle, må julenissen vandre ned og opp en trang skorsteinspipe for å få levert julegavene under juletreet.

Denne oljen som blir produsert i hjernen, vandrer nedover i ryggsøylen til den kommer til bekkenet før den vender og reiser oppover igjen. Hver måned når månen står i stjernetegnet du er født under, en periode på ca. to og en halv dager, plantes et frø i solar plexus. Et område hvor denne oljen passerer. Dette er Kristus som blir født i Betlehem. Mens denne oljen stiger oppover i ryggsøylen, forøkes dens vibrasjoner og påvirker pinealkjertelens evne til å fange opp elektromagnetiske felt fra mer subtile sfærer.

Sex har to sider. For det meste kjenner vi bare til den ene. Det vil si den delen som fører til ejakulasjon og en mulig graviditet. Den andre siden av sex fører derimot til spirituell vekst. Tantrisk sex. Den siste varianten lar den følsomme spirituelle energien vandre oppover. Den vil ikke lenger være opptatt av alle de funksjonene den nedre delen av kroppen til daglig besværes med som sex, mat og overlevelse. Nei. Den oppstår den 3. dag og farer opp til himmelen og hviler der sammen med faderen. Eller tolket på en annen måte, den skaper en mulighet for en oppstigning av ladet cerebrospinal væske som vil åpne det tredje øye. Og på den måten blir vi delaktige i alt det Faderen har.