Dragens pust

Sitt med bena i kryss. Fokuser på navlen. La energien flyte dit. Pusten skal være rask, kraftfull og kontinuerlig med ca. 2 utpust i sekundet. Ingen pause mellom innpust og utpust. Ved utpust presses navlen inn mot korsryggen. Ved innpust skyves navlen ut mens luft slippes til i lungene. Gjør pusteøvelsen raskt, men uten kraftanstrengelse. Etter noen minutter vil øvelsen gi den praktiserende en varme som flyter fra magen og opp mot hodet og forøkes der. Noen praktiserende rapporterer at de kan se sitt høyere ‘Jeg’ etter 3 minutter ut i øvelsen. Etter 5 minutter opphører egoet. Hvis den praktiserende stopper her, vil energien beveges seg tilbake til energireservoaret som ligger nederst ved ryggraden. Om den praktiserende imidlertid velger å fortsette pusten, vil energien fortsette å bevege seg oppover ryggraden til hodet og derfra ut til de ulike delene av kroppen. Den praktiserende må utføre øvelsen uten å dømme, vurdere, måle eller i det hele tatt ha et ønske om å lykkes. Bare være og flyte med.

Energiøvelse for å oppnå udødelighet

Kilde: Emerald Tablets 13:11-14

When thou hast learned to hold thine own balance, then shalt thou draw on the balance of Earth. Exist then shalt thou while Earth is existing, changing in form, only when Earth, too, shalt change: Tasting not of death, but one with this planet, holding thy form till all pass away.

List ye, O man, whilst I give the secret so that ye, too, shalt taste not of change. One hour each day shalt thou lie with thine head pointed to the place of the positive pole (north). One hour each day shalt thy head be pointed to the place of the negative pole (south). Whilst thy head is placed to the northward, hold thou thy consciousness from the chest to the head.

And when thy head is placed southward, hold thou thy thought from chest to the feet. Hold thou in balance once in each seven, and thy balance will retain the whole of its strength. Aye, if thou be old, thy body will freshen and thy strength will become as a youth's. This is the secret known to the Masters by which they hold off the fingers of Death. Neglect not to follow the path I have shown, for when thou hast passed beyond years to a hundred to neglect it will mean the coming of Death.

Hear ye, my words, and follow the pathway. Keep thou thy balance and live on in life.

Hellig pust

 1. Denne meditasjonen kan du gjøre både sittende og stående.
 2. Ta 10 dype pust og fokuser tankene på pusten mens du slapper av i kroppen.
 3. På innpust og med intensjonen mottar du kjærlighet fra omgivelsene og samler denne i hjertechakra. Grønn farge.
 4. På utpust sender du med hjelp fra intensjonen kjærligheten i hjertechakra til kronechakra.
 5. Gjenta så mange ganger du måtte ønske.
 6. Fult utbytte av meditasjonen får du hvis du utfører den 5 minutter 5 ganger daglig 14 dager i strekk.

Hellig pust

Kilde: Raise Your Vibration av Sabrina Reber.

 1. Ligg ned eller sitt på en stol med rett rygg.
 2. Lukk øynene og fremkall en intensjon om å få kontakt med ditt HØYERE DEG.
 3. Rett oppmerksomheten mot et punkt som ligger ca. 1 meter over hodet.
 4. Foreta en dyp innpust gjennom nesen samtidig med at du visualiserer hvitt lys som trenger inn fra toppen av hodet og som beveger seg videre til senteret av hjertet.
 5. Ved utpust lar du lyset forlate deg gjennom forsiden og baksiden av hjertesjakra. Mens du gjør dette fremkaller du en intensjon om at dette lyset tar med seg angst, usikkerhet, depresjon og frykt som du måtte ha.
 6. Repeter pkt. 4 og 5 20 ganger eller så mange ganger du måtte føle komfortabelt.

Inviter lyset. 10 minutters begynner - meditasjon.

Kilde: Raise Your Vibration av Sabrina Reber.

 1. Finn et rolig sted. F.eks. under et tre, i sengen eller i bilen når du trenger en pause. Det spiller ingen rolle hvor du er, for lyset er alltid med deg.
 2. Lukk øynene og be Kilden om å omslutte deg med kjærlig og healende lys.
 3. Ta 10 dype pust. Hold pusten et par sekunder før utpust.
 4. Visualiser en rund ball med energi fylt med lys over ditt hode. Se at dette lyset er en del av 'ditt høyere deg' eller 'ditt guddommelige deg'.
 5. I tankene eller utal høyt for å underbygg intensjonen: Jeg ber om å komme i kontakt med mitt 'Høyere Meg' og være i nærvær av Kildens helbredende lys.
 6. Se energien som ligger i ballen over ditt hode strømme ned til deg gjennom hodet. La det fylle hodet først, nakke, armer, overkropp, mage og ben. Visualiser at denne energien strømmer videre fra dine føtter og inn i jorden.
 7. Visualiser at du bader i denne energien så lenge du måtte ønske. Samtidig lar du pusten gå dypt og rolig. La tankene hvile og ha et rolig fokus på lyset du er omgitt av.
 8. Hvis det er områder i kroppen din som trenger healing, bruk intensjonen din og be lyset som du har i deg til å heale det som trengs i heales.
 9. Når du ønsker å avslutte, takk Kilden for kjærligheten og for healende lys. Be om at lyset må forbli hos deg for spirituell beskyttelse og fortsette sin healende virkning.

Emosjonell renselse

Kilde: Raise Your Vibration av Sabrina Reber.

 1. Ligg ned eller sitt på en stol med rett rygg.
 2. Lukk øynene og ta 3 dype pust.
 3. Be himmelen om å fylle deg med kjærlighet og healende lys.
 4. Se deg selv omhyllet av dette lyset.
 5. Presenter intensjonen: Alt som ikke lenger tjener ditt høyeste beste skal bli sluppet fri med letthet og nåde.
 6. Rett oppmerksomheten mot alle mennesker, hendelser, følelser og omstendigheter som trenger å bli forløst.
 7. Gi deg tid til å studere og bearbeide følelsene knyttet til hver av disse, en av gangen.
 8. Se en boble utgå fra hjertet. Plasser mennesket, hendelsen, følelsen eller omstendigheten som du ønsker forløst i boblen.
 9. Visualiser at boblen svever av gårde opp til himmelen, til Gud som fyller den med lys som transformerer innholdet tilbake til kjærlighet.
 10. Gjenta dette inntil alt som trenger forløsning er transformert til lys hos Gud. Gjenta sekvensen i flere meditasjoner hvis dette er nødvendig. Frembring en sterk intensjon om å forløse og gi slipp. Ikke fornekt følelsene men la prosessen jobbe. Å fornekte følelser gjør ikke at de forsvinner.
 11. Når alle forhold er forløst, visualiser at du og hvert forhold er omgitt med hvitt lys. Tenk at alt er tilgitt og at du er satt fri.

Velsignelse av chakraene

Øvelsen kan benyttes alene eller som en forberedelse til en dypere meditasjon. Jeg liker å utføre øvelsen stående i mørket.

 1. På innpust visualiserer du at ren og kjærlig energi flyter fra KILDEN og inn i ditt hjerte. På utpust visualiserer du at energien flyter videre til root–chakra. Visualiser at energiene i root–chakra forøkes og renses. At energifeltet rundt root–chakra vokser. Prøv å føl dette energifeltet. Gjenta innpust og utpust med tilhørende visualiseringer inntil du faktisk føler energifeltet.
 2. Når du kan føle energifeltet, henvender du deg til KILDEN og ber om velsignelse av energiene i root–chakra, at de vil være autentiske, til velsignelse for deg både på kort og lang sikt og at blokkeringer må løses opp slik at kundalinienergien kan flyte fritt. Send kjærlighet til root–chakra. Du bør nå føle en energi–rørelse. En sprudlende glede som om du har våknet av en dyp søvn.
 3. Gjenta overnevnte to punkter på hvert av de 7 chakraene fra root–chakra til og med krone–chakra.
 4. Når dette er gjort gjør du det samme på ditt 8. chakra som ligger ca. ½ meter over krone–chakra. Når du sender energi dit fra hjertet med intensjonen, vil du kjenne akkurat hvor det er. Send takknemlighet til energifeltet. Hold på denne følelsen.
 5. Under den siste aktiviteten i denne øvelsen fokuserer du på energifeltet som omgir hele kroppen. Hvil i dette energifeltet så lenge du ønsker. Når du hviler i dette energifeltet, vil det ekspandere og dine frekvenser vil øke.

Meditasjonen vil løse opp i blokkeringer slik at kundalini–energien flyter lettere.

Øvelse for å påkalle lyset

Emerald Tablets 6:31 - 39

Seek ye first a place bound by darkness. Place ye a circle around about thee. Stand erect in the midst of the circle. Use thou this formula, and you shalt be free. Raise thou thine hands to the dark space above thee. Close thou thine eyes and draw in the LIGHT.

Call to the SPIRIT OF LIGHT through the Space-Time, using these words and thou shalt be free: Fill thou my body, O SPIRIT OF LIFE, fill thou my body with SPIRIT OF LIGHT. Come from the FLOWER that shines through the darkness. Come from the HALLS where the Seven Lords rule.

Name them by name, I, the Seven: THREE, FOUR, FIVE, and SIX, SEVEN, EIGHT--Nine.

By their names I call them to aid me, free me and save me from the darkness of night: UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, and GOYANA, HUERTAL, SEMVETA--ARDAL. By their names I implore thee, free me from darkness and fill me with LIGHT.

Know ye, O man, that when ye have done this, ye shall be free from the fetters that bind ye, cast off the bondage of the brothers of night.

See ye not that the names have the power to free by vibration the fetters that bind? Use them at need to free thou thine brother so that he, too, may come forth from the night.

Thou, O man, art thy brother's helper. Let him not lie in the bondage of night.

Now unto thee, give I my magic. Take it and dwell on the pathway of LIGHT.

LIGHT unto thee, LIFE unto thee, SUN may thou be on the cycle above.