Kybalion forklarer på en enkel måte lovmessigheter som ligger bak alt det vi ser på stjernehimmelen. Når vi tar til oss og begynner å handle i forhold til disse, transmuterer vi. Lyset i oss øker fordi vi gjør det vi kom hit for å gjøre.