Emerald Tablets er Thoth sin opptegnelse med visdom til oss i dag. Men den har også blitt brukt når hellige skrifter er blitt formet. Mormons bok er et eksempel. Bibelens profetier om Herrens gjenkomst er en nyere versjon av den vi finner i Emerald Tablets som også inneholder profetier om store begivenheter i de siste dager. Vi snakker ikke her om verdens ende på noen som helst måte. Vi snakker her om avslutningen av en tidsalder og begynnelsen på en ny. Da bibelen siterte Jesus "Jeg er med dere til verdens ende", skal dette leses "Jeg er med dere til denne tidsalder er over". Og som tidligere nevnt i denne bloggen, er vi ikke bare vitne til overgangen til en ny tidsalder. Vi er også vitne til en ny start på Zodiaken hvor vi forlater fiskene og trer inn i vannmannens tidsalder.

Emerald Tablets opplyser om at det er Thoth som skal returnere.

I, THOTH, the Atlantean, master of mysteries, keeper of records, mighty king, magician, living from generation to generation, being about to pass into the halls of Amenti, set down for the guidance of those that are to come after, these records of the mighty wisdom of Great Atlantis.

Emerald Tablets 1:1

A hundred times ten have I descended the dark way that led into light, and as many times have I ascended from the darkness into the light my strength and power renewed.

Now for a time I descend, and the men of KHEM (Khem is alchemy in ancient Egypt) shall know me no more.

But in a time yet unborn will I rise again, mighty and potent, requiring an accounting of those left behind me.

Emerald Tablets 1:3-5

I deler av Zodiaken er Thoth sammen med mennesket i en fysisk kropp. I andre deler av Zodiaken hviler han i Amenti. Da hellig skrift omtaler Herrens gjenkomst, er det en ufullkommen forståelse for det sykliske. Det maskuline som representerer det lineære, favner ikke det sykliske aspektet hvor alt gjentar seg selv. At mennesket er evig og under en evig utvikling.

Dagens sivilisasjon er rester etter tidligere sivilisasjoner som har gjennomgått samme syklus som den vi er i ferd med å avslutte. På den måten ser vi at alt i universet pulserer. At alt flyter med en pulserende strøm, hvor strømmen på et tidspunkt sammensmelter med KILDEN. Et fantastisk øyeblikk som er målet for vår reise før KILDENS hjertepuls nok en gang sender oss ut på en ny reise i en ny stor syklus.