Innledningen er delt inn i flere temaer. De er en form for kanalisering og tjener som en forberedelse til et dypere studium i Emerald Tablets og temaene som dukker opp i The Kybalion. Innledningen er ikke ment å være en fasit, men snarere en opptegnelse over en famlende søken etter dypere mening med livet. Mye av informasjonen som fremkommer i innledningen, kom som et bilde før jeg ble gjort oppmerksom på Emerald Tablets og The Kybalion. I etterkant har jeg forstått at uten dette bilde, ville det være umulig å trenge inn i de mysterier som disse sistnevnte kilder presenterer. 

Emerald Tablets ble skrevet på et stykke smaragd for over 10 000 år siden av Hermes Trismegistus. Det er et vitenskapelig dokument som forteller oss at mennesket er et åndelig vesen og forklarer hvordan dette vesenet kan ta i bruk en 'ukjent 'vitenskap for å transmutere i frekvens. Hvordan det kan vandre videre som nomader i et uendelig univers mot et evig lys vi alltid har vært en del av. 

Jeg har tre års utdanning innen tradisjonell kinesisk medisin ved NeiJing - skolen i Ås. Uten den taoistiske filosofien, ville nok ikke endringiemning.com ha eksistert. På mange måter er den taoistiske og hermetiske filosofien sammenfallende. 2 pilarer som viser vei i en verden full av forvirring. 2 pilarer fundamentert på blant annet astrologi, esoterisk psykologi og alkymi som over tid er blitt 'forenklet' til astronomi, moderne psykologi og kjemi. Den spirituelle forståelsen er ikke lenger til stede. Og på den måten har vitenskapen inntatt en posisjon under vannoverflaten når den skal studere stjernene og alt det som rører seg på himmelen.  

Mitt håp er at leseren vil heve sitt blikk fra hverdagens trivialiteter og etter hvert skal kunne se sin eksistens i en større sammenheng. Vi er ikke alene i universet. Vi er ikke universets midtpunkt. Vi er en uendelighet av soler på en lang reise tilbake til den solen vi en gang sprang ut fra. Vi er å finne over alt i universet. På mange plan og i mange dimensjoner. Vi har felles opphav, KILDEN.