1. Prinsippet om mentalisme

Når vi står under en skyfri himmel en kald vinternatt og skuer havet av stjerner over oss, ser vi det vi har blitt fortalt at vi vil se. Fysiske objekter som soler og galakser. Men det vi er vitne til er noe mye mer. Vi observerer manifestering, en transformasjon av energier som er lydhøre for en kosmisk bevissthet. En kosmisk hjerne. Svarte hull svelger solsystemer og nye planeter og stjerner blir født. En uendelig transformasjon av energier fra en tilstand til en annen. 

Øvelse: I stille meditasjon, henvend deg til universet. Se for deg at den er like mental som deg. At den har en bevissthet. Føl at du er ett med denne bevisstheten. Føl hvor befriende det er å forholde deg til et slikt univers. Et univers bestående av mer en stjerner og galakser. Et univers lydhør til kvantefeltet og våre emosjoner.

2. Prinsippet om årsakssammenheng

Det er alltid en sammenheng mellom universelle lover og det som manifesteres i universets utallige eksistenser. “As above, so below; as below, so above.” Når vi observerer lovmessigheter på denne jorden, får vi en mulighet til å forstå andre verdener som styres etter de samme lovene.

Øvelse: Tenk igjennom hendelser i livet og se etter fremskritt og tilbakeskritt. Se etter sammenheng mellom valg og progresjon i livet. 

3. Prinsippet om vibrasjon og bevegelse

Det tredje prinsippet forteller at ingen ting er i ro. Alt er energi som vibrerer med en frekvens. Materie er energi som vibrerer med ulike frekvenser. Våre emosjoner har ulike frekvenser og vår oppgave er å mestre disse.

Øvelse: Legg merke til alle ulike emosjoner som forekommer i løpet av en dag. Ofte er våre emosjoner et produkt av ytre omstendigheter. Vær mester over egne emosjoner og hev frekvensene i emosjonene med viljen. Oppdag at ytre omstendigheter vil følge våre emosjoner. 

4. Prinsippet om polaritet

Prinsippet om polaritet sier at alt som er skapt har to identiske sider. Det sier at sidene er identiske i natur, men forskjellige i grad. Varme og kulde er lik i natur, men den ene har høyere frekvens enn den andre.

På bildet over ser vi at de 3 øverste prinsippene korresponderer med de 3 nederste.

1. prinsipp - mentalisme har samme natur som 7. prinsipp - skapelse men forskjellig i grad.

2. prinsipp - årsakssammenheng har samme natur som prinsipp 6. prinsipp - årsak og virkning men forskjellig i grad.

3. prinsipp - vibrasjon har samme natur som 5. prinsipp - rytme men forskjellig i grad.

Prinsipp 1, 2 og 3 er lover knyttet til høyere sfærer, mens prinsipp 5, 6 og 7 er korresponderende i natur og knyttes til vår eksistens. Kybalion sier at alt som blir skapt får en dualistisk natur, 2 sider som korresponderer i natur men forskjellig i grad.

Prinsipp 5, 6, 7 og 1, 2, 3 speiles naturlig nok om prinsipp 4, prinsippet om polaritet.

5. Prinsippet om rytme

Prinsippet korresponderer med prinsippet om vibrasjon. Prinsipp 5 sier at alt som er manifestert svinger som en pendel. Imperier kommer og går. Menneskeheten blir dratt først til venstre, så til høyre. Ingenting i menneskets tilværelse er stabilt selv om vi skulle ønske det. Dette gjelder både i et menneskes liv, men også sivilisasjoner og mennesket som art. Kybalion sier at vi kan, i hvertfall til en viss grad, nøytralisere denne pendelens innvirkning på våre liv ved hjelp av Loven om nøytralisering. Når vi går inn i senter og emosjonelt unngår disse ytterpunktene som pendelen forårsaker. I roen i senter finner vi veien til reversering av manifesteringen.

Så kort oppsummert oppstår manifestering ved hjelp av oppmerksomhet fra en bevissthet på grunn av kvantefeltets lydhørhet til denne. Det som blir skapt vil ufravikelig utsettes for prinsipp 5. Veien tilbake går gjennom å ha kjennskap til prinsippet og pendelen som påvirker alt som er skapt. Når vår oppmerksomhet ikke lenger rettes mot pendelen og rørelsen denne skaper og dermed vår bevissthet ikke lenger manifesterer, vil en motsatt prosess oppstå.

Øvelse: Studer ditt eget liv. Se etter endringer som kan forklares ved hjelp av dette prinsippet.

Øvelse: Når pendelen svinger i ditt liv, gå inn i senter og se at ytterpunktene i pendelens bane ikke lenger påvirker deg i den grad som tidligere.

Alle har vi sittet på en huske. Vi har alle ønsket at den skulle bevege seg lenger før den stoppet opp og begynte å bevege seg motsatt vei. Vi fikk til dette ved å bevege kroppen 'motsatt vei' i det husken stoppet. Når vi ikke lenger ønsket å huske, satt vi stille inntil huskens bevegelser ble så små at vi kunne hoppe av. 

6. Prinsippet om årsak og virkning

Alt skjer i henhold til en lov. Høyere sfærer dominerer lavere sfærer. Kunsten består i å selv ta ansvaret for virkning ved å styre årsak. Mange mennesker kjenner ikke dette prinsippet og livet blir derfor styrt av tilsynelatende årsaker utenfor deres rekkevidde. Livet blir styrt av andre mennesker og forhold som står utenfor deres innflytelsessfære. Mestere aksepterer viljen som ligger i overliggende sfærer, men innenfor disse rammene tar han samtidig ansvar for årsaker som styrer virkningene i livet.

Øvelse: Benytt den første delen av skapelsen til å endre livet i den retningen du ønsker. Begynn i det små. Vær bevisst tanker og følelser.

Øvelse: Fokuser på forhold som ligger innenfor din innflytelsesfære. Legg merke til at innflytelsessfæren øker. Legg merke til hvordan innflytelsessfæren minker når du fokuserer på forhold utenfor denne. 

7. prinsippet om skapelse (kjønn)

Prinsippet sier at hvis noe i det hele tatt skapes eller manifesteres, enten det er i denne fysiske verden, energetisk eller mentalt, vil vi finne en dualitet i form av det maskuline og det feminine. Dette sier noe om skapelsens natur. Vi observerer et energihav, lydhør for en bevvisthet. Ved å observere, manifesteres en dualitet. Han og henne. Yang og Yin. Mørket og lyset. Ekspansjon og kontraksjon. Osv.

Tre hovedplan av eksistenser

Om noen har mer detaljert informasjon og beskrivelse av de ulike nivåene i eksistensen som er nevnt under, kan denne sendes til kontakt@endringiemning.com. Siden vil da bli oppdatert.

Hvert hovedplan har 2 nivåer av grupper under seg (nivå 2 og 3) hvor hvert nivå består av 7 undergrupper. Hvert hovedgruppe har da 49 undergrupper. De tre hovedgruppene er

   3. Det Store Spirituelle Plan

   2. Det store Mentale Plan

   1. Det Store Fysiske Plan

Se oversikten under.  Disse tre hovedplan utgjør en gradering av det vi forstår som liv eller bevissthet. For alt har bevissthet. Også en sten som har en lavere grad av bevissthet sammenlignet med ånd som har en høyere grad av bevissthet. Med andre ord er hovedgruppene ulik grad av manifestering av bevissthet. Et plan representerer en tilstand med en bestemt frekvens. På den måten må en plassering på skalaen nedenfor, fra den laveste grad i 1. Det Store Fysiske Plan og til den høyeste i 3. Det Store Spirituelle Plan, fremkomme som funksjon av en frekvens. 

Det kan være vanskelig å forstå at uansett hvor vi ser på skalaen …

  • observerer vi en energi (selv granitt er energi)
  • at energien har en bevissthet
  • at all energi, uavhengig av hvor på skalaen vi observerer, er underlagt de samme himmelske lover og utviser til en viss grad de samme tilbøyeligheter

Selv atomer og molekyler har til en viss grad bevissthet og egenskaper som kjærlighet og hat, evne til å like og ikke like, tiltrekke og frastøte, lidenskap, følelser og vilje som mennesket, men i en annen grad. På samme måte har bevisstheter de samme tilbøyeligheter i høyere sfærer sammenlignet med den form for liv mennesket i dag er underlagt. Skalaen nedenfor anskueliggjør derfor ulike grader av bevissthet, helt fra det vi kan observere blant grunnstoffene og helt til det vi kan observere blant vesenene i de høyeste sfærer. En nærmere beskrivelse av undergruppene vil bli fortløpende lagt inn. Samtlige nivåer er lagt inn nummerert selv om de ikke har noen beskrivelse. Dette er gjort for å gjøre det lettere å få oversikt og forståelse for graderingene innenfor hvert plan.

Kybalion gjør oss oppmerksom på at mennesket i sin nåværende tilstand utgjør en bevissthet som befinner seg i 2.7 Planet for menneskelig bevissthet, nærmere spesifisert 2.7.5, under 2. Det Store mentale Plan. Mennesket har brukt millioner av år for å komme dit det er i dag. Og på den måten er vi som bevisstheter på en evig vandring fra noe lavere til noe høyere. Kybalion sier også at andre bevisstheter før oss har vandret denne veien og fullført sin reise i 3. Det Store Spirituelle Plan. Og det vil komme bevisstheter etter oss som vil begynne på sin reise i en ny syklus ved å tre inn i 1. Det Store Fysiske Plan.

Kybalion kommer også med en advarsel. Når en bevissthet har oppnådd stor spirituell kraft og misbruker denne til egen fordel, vil prinsippet om rytme føre bevisstheten nådeløst tilbake til skapelsens innledende plan. Fremskritt i skapelsens mange plan, hvor en bevissthet vandrer fra lavere til høyere lover, inntreffer når en bevissthet benytter høyere lover mot lavere. Når en bevissthet velger å misbruke sin kraft, vil imidlertid det motsatte inntreffe. Bevisstheten må starte på en ny lang reise mot høyere sfærer, men nå med den smertelige erindringen om det den en gang var. Vi har vel alle hørt om Satan, Lucifer, falne engler osv.

Å, at du er falt fra himmelen,
du morgenstjerne, morgenrødens sønn!
At du er slengt til jorden,
du som seiret over folkeslag!
Det var du som sa med deg selv:
«Til himmelen vil jeg stige opp;
høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone.
Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord.
Jeg vil stige opp over de høye skyer
og gjøre meg lik Den Høyeste.»
Nei, til dødsriket er du støtt ned,
lengst ned i den dype hulen.
De som ser deg, stirrer på deg,
undres over deg og sier:
«Er dette den mannen som rystet jorden
og fikk kongerikene til å skjelve,
han som gjorde verden til ødemark,
la byene i grus
og aldri lot fanger vende hjem?

Jesaja kapittel 14, vers 12-17

En kort kommentar til 2. Det Store Mentale Plan. Mellom 2.5 Planet for dyrenes bevissthet og 2.7 Planet for menneskelig bevissthet finner vi 2.6 Planet for elementær bevissthet (C). La oss se på hva Kybalion sier om dette planet: “The Plane of Elemental Mind (C), in its seven sub-divisions, comprises those entities or beings, invisible as are all such elemental forms, which partake of the nature of both animal and human life in a degree and in certain combinations. The highest forms are semi-human in intelligence.” Kanskje ligger det noe i folkemysteriene om tusser og troll? 😉

3. Det Store Spirituelle Plan.

3.7

3.7.7

3.7.6

3.7.5

3.7.4

3.7.3

3.7.2

3.7.1

3.6

3.6.7

3.6.6

3.6.5

3.6.4

3.6.3

3.6.2

3.6.1

3.5

3.5.7

3.5.6

3.5.5

3.5.4

3.5.3

3.5.2

3.5.1

3.4

3.4.7

3.4.6

3.4.5

3.4.4

3.4.3

3.4.2

3.4.1

3.3

3.3.7

3.3.6

3.3.5

3.3.4

3.3.3

3.3.2

3.3.1

3.2

3.2.7

3.2.6

3.2.5

3.2.4

3.2.3

3.2.2

3.2.1

3.1

3.1.7

3.1.6

3.1.5

3.1.4

3.1.3

3.1.2

3.1.1     

2. Det store Mentale Plan.

2.7 Planet for menneskelig bevissthet.

2.7.7

2.7.6

2.7.5 Mennesket i sin nåværende form er på dette nivået etter flere millioner års utvikling.

2.7.4

2.7.3

2.7.2

2.7.1

2.6 Planet for elementær bevissthet (C). Energetiske vesner ukjent for mennesket. De har til en viss grad egenskaper som både dyr og mennesker. Vesenene i de øverste undergruppene har en bevissthet som nærmer seg menneskets.

2.6.7

2.6.6

2.6.5

2.6.4

2.6.3

2.6.2

2.6.1

2.5 Planet for dyrenes bevissthet.

2.5.7

2.5.6

2.5.5

2.5.4

2.5.3

2.5.2

2.5.1

2.4 Planet for elementær bevissthet (B). Energetiske vesener ukjent for mennesket.

2.4.7

2.4.6

2.4.5

2.4.4

2.4.3

2.4.2

2.4.1

2.3 Planet for plantenes bevissthet.

2.3.7

2.3.6

2.3.5

2.3.4

2.3.3

2.3.2

2.3.1

2.2 Planet for elementær bevissthet (A). Energetiske vesner ukjent for mennesket og utspiller sin rolle i universets drama.

2.2.7

2.2.6

2.2.5

2.2.4

2.2.3

2.2.2

2.2.1

2.1 Planet for mineralenes bevissthet. Mineraler og stoffer med en lavere grad av liv og bevissthet.

2.1.7

2.1.6

2.1.5

2.1.4

2.1.3

2.1.2

2.1.1                                     

1. Det Store Fysiske Plan.

1.7 Planet for energi (C). Bærer mange av livets egenskaper. Ukjent for mennesket på sitt nåværende utviklingsstadium. 

1.7.7

1.7.6

1.7.5

1.7.4

1.7.3

1.7.2

1.7.1

1.6 Planet for energi (B). Høyere former for energi enda ikke oppdager av vitenskapen. Kommer til sin anvendelse ved manifestering av enkelte mentale fenomener.

1.6.7

1.6.6

1.6.5

1.6.4

1.6.3

1.6.2

1.6.1

1.5 Planet for energi (A). Gravitasjon. Elektrisitet. Magnetisme, Lys. Varme.

1.5.7

1.5.6

1.5.5

1.5.4

1.5.3

1.5.2

1.5.1

1.4 Planet for eteriske substanser. Ether eksisterer over alt i universet og fungerer som et medium for transport av bølger fra lys, varme, elektrisitet osv. Ether fungerer som en bro mellom to typer tilstander, nemlig materie og energi. Siden det er 7 ulike under grupper av Planet for materie (C), fins det 7 forskjellige typer Ether.

1.4.7

1.4.6

1.4.5

1.4.4

1.4.3

1.4.2

1.4.1

1.3 Planet for materie (C).  Fin materie ukjent for dagens vitenskap.

1.3.7

1.3.6

1.3.5

1.3.4

1.3.3

1.3.2

1.3.1

1.2 Planet for materie (B). Radioaktive materialer som Radium osv.

1.2.7

1.2.6

1.2.5

1.2.4

1.2.3

1.2.2

1.2.1

1.1 Planet for materie (A). I dette planet finner vi faste stoffer, vesker og gasser og deres liv og bevissthet.

1.1.7

1.1.6

1.1.5

1.1.4

1.1.3

1.1.2

1.1.1

Mental transmutasjon

Kybalion sier at det er flere veier til en fysisk manifestasjon. Den ene veien kjenner vi godt. Det aller meste av det vi omgir oss med er skapt av mennesket med den andre delen av skapelsen. En hammer er skapt ved å helle flytende jern ned i en støpeform. Et plagg fremkommer når stoffer settes sammen. Men Kybalion sier at universet er mentalt og at alt som er skapt, også det fysiske, er skapt mentalt. Det betyr at det vi skaper med den andre delen av skapelsen er et fragment av en større skapelse utført med den første delen av skapelsen. Vi ser ikke at den andre delen av skapelsen er et fragment av den første på samme måte som at vi ikke ser at det maskuline (representert med en strek) er et fragment av det feminine (representert med en sirkel). Når vi forlater fugleperspektivet og vårt verdensbilde baseres på fragmenter og ikke helhetsbilde, ser vi ikke at den første delen av skapelsen er en forutsetning for den andre. Vi ser ikke at alt i begynnelsen var energi med bevissthet. At guds ånd svevde over vannene.

Mental transmutasjon betyr å se at alt først er skapt med den første delen av skapelsen. At alt er energi. Ha evne til å påvirke energiene slik at fysiske realiteter kan skapes. Ha tilstrekkelig mental kraft slik at energihavet blir lydhørt. Nedsenke et fysisk avtrykk med lavere frekvenser fra et energetisk bilde med høyere frekvenser. Det har eksistert mestere og det eksisterer mestere i dag med evnen til å skape fysiske realiteter med en mental anstrengelse. I en materialistisk verden med komplekse produksjonsprosesser som er basert på den andre delen av skapelsen og hvorav de fleste forurenser kloden vi bor på, ser vi ikke at det vi gjør er til syvende og sist fragmenter av noe større, den første delen av skapelsen. At vi lever i en verden hvor forskjellen mellom fattig og rik øker i nesten samtlige land skylles egoisme. Forutsetningen for en slik utvikling er et ensidig fokus på den andre delen av skapelsen.

Kybalion inviterer til en lek med den første delen av skapelsen. Bli kjent med den. I mysterieskoler anså man at øvelse og trening tett sammen med en læremester over flere tiår var nødvendig for å komme opp på det nivået hvor studenten kunne trekke veksler på kvantefeltet og oppnå en umiddelbar manifestering i det fysiske. Men å begynne på den veien uten å ha en mysterieskole i ryggen er fult mulig bare vi kjenner til prosessene som er involvert. For dette dreier seg ikke lenger om mangel på kunnskap, men mangel på disiplin og ferdigheter. Og ingen skole er bedre enn livets skole bare vi er bevisste. I livets skole har vi KILDEN som læremester. Den fører oss med den største kjærlighet og ømhet fra det ene øvelsen til den neste. Enhver øvelse har en mulighet til å praktisere. Finne senter og koble seg på kvantefeltet. Vi finner ingen bedre mysterieskole enn livet i all sin kompleksitet. Når vi søker visdom, vil den komme til oss. Når vi banker på, vil det lukkes opp. Vi skal være ganske nedsyltet i Reality-serier og Hollywood-produksjoner for å ikke ense invitasjonene som kommer fra himmelen på løpende bånd. Emerald Tablets gir instruksjoner om hvordan vi henvender oss til himmelen for å få mer visdom. Litt forenklet tenker vi på himmelen og fremmer en emosjon som rommer et budskap om å få mer visdom. I religiøse miljøer kalles dette bønn og i spirituelle miljøer meditasjon. Ikke så veldig vanskelig, men det må gjøres. En gryende start på veien til den disiplin som åpner skjulte dører og en mental transmutasjon.  

Alt vibrerer

Kybalion vidner om at alt vibrerer og er i bevegelse. Selv det som for oss fremstår som absolutt i ro, f.eks. krystaller, vibrerer og er i en form for bevegelse. Kybalion fremmer også tanken om at det eksisterer en universell kraft som øker med frekvensene på vibrasjonene i energihavet rundt den. Energihavet kan innta en fysisk form når frekvensene synker og det kan bli til åndelig materie når frekvensene øker. Mellom disse ytterpunktene finner vi millioner på millioner av grader av vibrasjoner og modulasjoner.

Vår tanker bidrar til og er en viktig faktor for frekvensene i energihavet rundt oss. På den måten er vi skapere og ikler oss til en viss grad rollen som guder. For vi er utsprunget fra KILDEN og derigjennom har vi arvet noe av dens universelle kraft. KILDEN selv vibrerer med så høy frekvens at Den fremstår som ikke-vibrerende på samme måte som krystaller synes å være død for bevegelse og rytme.

På det fysiske plan vil varme øke frekvensene på materie og fast materie vil transformeres til vesker og vesker til gasser. På samme måte vil Ether være et medium i en transformasjon av energi som passerer lysets hastighet. I denne sammenheng må det sies at energien har en bevissthet som videreføres i den nye tilstanden.

Kybalion sier at alt som eksisterer er energi med en viss frekvens. At denne frekvensen kan variere. At energien har en bevissthet som selv kan påvirke sin egen frekvens. At det er denne bevisstheten som gradvis inntrer i nye livsformer i sin vandring mot høyere frekvenser og søken etter KILDEN. At denne bevisste energien først oppstår i fast materie. At mennesket ikke oppfatter fast materie som en energi med bevissthet fordi det allerede har passert det stadium. At menneske heller ikke oppfatter energi i høyere sfærer som bevisst fordi det ikke enda har kommet til det stadium og at tilkjennegivelser fra høyere sfærer i beste fall oppfattes som en abstrakt hvisken fra oven. At mennesket derfor bare er et stadium på denne vandringen utallige bevisstheter foretar. At det kun er gjennom læring at en bevissthet kan vandre videre. At denne læringen fører til mer kunnskap som skaper rom for høyere frekvenser. At bevisstheten først tar et skritt videre når det trer inn i den nye plassen som er skapt for den.

Kybalion sier at energier med bevissthet i høyere sfærer har en gudelignende rolle i forhold til bevisste energier i lavere sfærer. Men bevisste energier i høyere sfærer har igjen et underdanig forhold til beviste energier i enda høyere sfærer som igjen fremstår som guder for dem. På den måten inntar alle bevisste energier en plass hvor det eksisterer bevisste energier i både lavere og høyere sfærer i forhold til dem selv. Energier i høyere sfærer har lært å etterleve høyere lover sammenlignet med energier i lavere sfærer. Når en energi vandrer fra en lavere sfære til en høyere sfære, er det fordi de benytter en høyere lov mot en lavere. En lavere lov i denne eksistensen er de fysiske. Hvem kan overse disse uten å bli skadet? Jo, de som forstår og kan bruke en høyere lov. En høyere lov er loven om at alt vibrerer. Når vibrasjonene øker, vil de fysiske lovene ikke lenger binde oss til jorden. Vann i en kjele er bundet inntil vannet koker og kan vandre videre i form av damp. Vi er i denne eksistensen inntil vi har forstått høyere lover. Så lenge det finnes hat, krig og sult, har vi ikke forstått høyere lover. Sisyfos ble forbannet og gudene dømte ham til å rulle en stein opp på et fjell. Men hver gang han nådde toppen, rullet steinen ned igjen. Dette skulle pågå inntil han hadde lært høyere lover. På samme måte er vi alle underlagt denne forbannelsen fordi vi alltid har en høyere lov å strekke oss etter. Vi er alle forpliktet til å søke å forstå. Banke på døren som fører oss videre.  

Polaritet

Alt som er skapt eller manifestert er bygd opp av 2 motsetninger. Motsetningene er identiske i natur men forskjellig i grad. Når vi manifesterer med den første delen av skapelsen, får det vi skaper også en motsats i henhold til loven om polaritet. Her kommer noen eksempler. Ånd og materie er to sider av samme sak, identiske i natur fordi de består av bevisst energi, men forskjellig i vibrasjon og modulasjon. KILDEN og alt som er skapt i universet er samme sak, men forskjellig i mental manifestasjon. Varme og kulde er samme sak, men ulik grad. Stor og liten tilstedeværelse av elektromagnetisk stråling på de frekvenser vår kropp kan oppfatte. Lys og mørke er samme sak, men ulik grad. Stor og liten tilstedeværelse av elektromagnetisk stråling på de frekvenser våre øyne kan oppfatte. Ondskap og hellighet er samme sak, men ulik grad. Forståelse for og evnen til å etterleve himmelske lover i en liten og stor grad.

Alle våre observasjoner og inntrykk er relative. Har vi vært på telttur i en uke, er det godt å komme inn på en hytte med et ildsted og tak over hode. Men det er også godt å komme hjem etter en lang hyttetur og få tatt seg en varm dusj. Når vi forstår at ondskap og godhet er identiske i natur men forskjell i grad, blir det lettere å bevege seg mot godhet. At vår mentale tilstand kan kontrolleres. At den kan transmuteres fra noe lavere til noe høyere fordi vi snakker om det samme, bare i ulik grad. Mestrer vi en lavere grad, kan vi også lære å mestre en høyere. For universet beveger seg mot en høyere grad. Det som i våre liv betraktes som en lavere grad kan i et tidligere liv ha vært betraktet som en høyere grad. Og det vi betrakter som en høyere grad i dette livet, kan i høyere sfærer vi vil komme til bli betraktet som en lavere grad.