Øvelse: Fjerne mørket

Utføres når

Vi får emosjoner som trekker oss mot mørket og det er våre tanker som er årsaken.

Emerald Tablets

When unto thee comes a feeling, drawing thee nearer to the darker gate, examine thine heart and find if the feeling thou hast has come from within. If thou shalt find the darkness thine own thoughts, banish them forth from the place in thy mind.Send through thy body a wave of vibration, irregular first and regular second, repeating time after time until free. Start the WAVE FORCE in thy BRAIN CENTER. Direct it in waves from thine head to thy foot.

Emerald Tablets 6:28 - 29

Utførelse

Fjern de mørke tankene du måtte ha. Fokuser på senter av hjernen. Se for deg at fra dette stedet går det bølger av lys nedover i kroppen til de når føttene. Først uregelmessig, så regelmessig. Om og om igjen.

Øvelse: Fjerne mørket

Utføres når

Vi får emosjoner som trekker oss mot mørket og det IKKE er våre tanker som er årsaken. 

Emerald Tablets:

But if thou findest thine heart is not darkened, be sure that a force is directed to thee. Only by knowing can thou overcome it. Only be wisdom can thou hope to be free. Knowledge brings wisdom and wisdom is power. Attain and ye shall have power o'er all. Seek ye first a place bound by darkness. Place ye a circle around about thee. Stand erect in the midst of the circle. Use thou this formula, and you shalt be free. Raise thou thine hands to the dark space above thee. Close thou thine eyes and draw in the LIGHT. Call to the SPIRIT OF LIGHT through the Space-Time, using these words and thou shalt be free: Fill thou my body, O SPIRIT OF LIFE, fill thou my body with SPIRIT OF LIGHT. Come from the FLOWER that shines through the darkness. Come from the HALLS where the Seven Lords rule. Name them by name, I, the Seven: THREE, FOUR, FIVE, and SIX, SEVEN, EIGHT - Nine. By their names I call them to aid me, free me and save me from the darkness of night: UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, and GOYANA, HUERTAL, SEMVETA - ARDAL. By their names I implore thee, free me from darkness and fill me with LIGHT. See ye not that the names have the power to free by vibration the fetters that bind? Use them at need to free thou thine brother so that he, too, may come forth from the night

Emerald Tablets 6:30 - 35

Utførelse

Finn et sted hvor du kan være i mørket. Plasser en ring eller tegn en ring på gulvet. Gå inn i ringen og plasser deg i midten. Stå rett. Før armene over hodet og la hendene strekke seg etter mørket over hodet. Lukk øynene og motta lyset som er i mørket. Kall på lyset 3 ganger ved å si disse ordene: Fyll meg, LIVETS ÅND, fyll meg med LYSETS ÅND. Kom frem fra LYSETS KILDE som skinner i mørket. Kom frem fra stedene hvor de syv Herrer regjerer.  TRE, FIRE, FEM og SEKS, SYV, ÅTTE - NI. UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, and GOYANA, HUERTAL, SEMVETA – ARDAL. Med deres navn bønnfaller jeg dere om å bli fridd fra mørket og bli fylt med lyset.

Øvelse: Søk visdom

Utføres når

Vi ønsker mer visdom.

Emerald tablets

Once said THEY unto me: O man, wouldst thou gain wisdom? Seek for it in the heart of the flame. Wouldst thou gain knowledge of power? Seek ye it in the heart of the flame. Wouldst be one with the heart of the flame? Seek then within thine own hidden flame.

Emerald tablets 7:11

Turn thy thoughts inward not outward. Find thou the Light-Soul within. Know that thou art the MASTER. All else is brought from within. Grow thou to realms of brightness. Hold thou thy thought on the Light. Know thou art one with the Cosmos, a flame and a Child of the Light.

Emerald tablets 7:24

Wisdom is hidden in darkness. When lit by the flame of the Soul, find thou the wisdom and be LIGHT-BORN, a Sun of the Light without form. Seek thee ever more wisdom. Find it in the heart of the flame. Know that only by striving and Light pour into thy brain.

Emerald tablets 8:11

Utførelse

Versene over vidner om det samme. Vi har et lys inne i oss. I dette lyset finner vi visdom. Gjennom å søke og studere dette lyset, vil vi forstå og endog bli ett med KILDEN. Thoth sier at veien ikke er lett. Kun ved anstrengelse er dette mulig. Gjennom meditasjon. Vi har alle anledning til å se inn. Når vi sitter på bussen. Ja til og med når vi snakker med et annet menneske. Kanskje har vi fått denne tidsknappheten nettopp for at vi skal lære å ta med oss det meditative inn i hverdagen. Legg også merke til i v. 8:11 at vi blir bedt om å visualisere et lys i vår hjerne. På den måten tilrettelegger vi ikke bare for bruk av 2 fysiske øyne, men også et spirituelt.

Øvelse: Vandre frem og tilbake i tid under OBE

Utføres når

Vi ønsker å vandre i tiden under OBE.

Emerald Tablets

Oft did I ponder the words of the DWELLER. Then sought I to solve the mystery of time. Found I that time moves through strange angles. Yet only by curves could I hope to attain the key that would give me access to the time-space. Found I that only by moving upward and yet again by moving to right-ward could I be free from the time of the movement.

Forth I came from out of my body, moved in the movements that changed me in time. Strange were the sights I saw in my journeys, many the mysteries that opened to view. Aye, saw I man's beginning, learned from the past that nothing is new.

Emerald Tablets 10:11 - 12

 

Øvelse: Finne kraft

Utføres når

Vi ønsker kraft

Emerald Tablets

Knew I then that in Words are power to open the planes that are hidden from man. Aye, that even in Words lies hidden the key that will open above and below.

Hark ye, now man, this word I leave with thee. Use it and ye shall find power in its sound. Say ye the word: ZIN-URU and power ye shall find. Yet must ye understand that man is of Light and Light is of man.

Emerald Tablets 10:21 - 22

Kalle på Thoth

Utføres når

Når vi trenger Thoth.

Emerald Tablets

Blend thou thy Soul in the Great Essence. One, with the Great Light let thy consciousness be. Call thou on me when thou dost need me. Use my name three times in a row: Chequetet, Arelich, Volmalites.

Emerald Tablets 12:28

Oppnå udødelighet

Utføres når

Når vi ønsker å oppnå udødelighet.

Emerald Tablets

List ye, O man, while I tell the secret, reveal unto thee the secret of old.

Deep in Earth's heart lies the flower, the source of the Spirit that binds all in its form. Or know ye that the Earth is living in body as thou art alive in thine own formed form.

The Flower of Life is as thine own place of Spirit and streams through the Earth as thine flows through thy form; giving of life to the Earth and its children, renewing the Spirit from form unto form. This is the Spirit that is form of thy body, shaping and moulding into its form.

Know ye, O man, that thy form is dual, balanced in polarity while formed in its form. Know that when fast on thee Death approaches, it is only because thy balance is shaken. It is only because one pole has been lost. 

Know that the secret of life in Amenti is the secret of restoring the balance of poles. All that exists has form and is living because of the Spirit of life in its poles.

See ye not that in Earth's heart is the balance of all things that exist and have being on its face? The source of thy Spirit is drawn from Earth's heart, for in thy form thou are one with the Earth.

When thou hast learned to hold thine own balance, then shalt thou draw on the balance of Earth. Exist then shalt thou while Earth is existing, changing in form, only when Earth, too, shalt change: Tasting not of death, but one with this planet, holding thy form till all pass away.

List ye, O man, whilst I give the secret so that ye, too, shalt taste not of change. One hour each day shalt thou lie with thine head pointed to the place of the positive pole (north). One hour each day shalt thy head be pointed to the place of the negative pole (south). Whilst thy head is placed to the northward, hold thou thy consciousness from the chest to the head.

And when thy head is placed southward, hold thou thy thought from chest to the feet. Hold thou in balance once in each seven, and thy balance will retain the whole of its strength. Aye, if thou be old, thy body will freshen and thy strength will become as a youth's. This is the secret known to the Masters by which they hold off the fingers of Death. Neglect not to follow the path I have shown, for when thou hast passed beyond years to a hundred to neglect it will mean the coming of Death.

Emerald Tablets 13:5 - 13

Dø fredelig og uten sorg

Utføres når

Når livet snart er over og vi ønsker å vandre videre mot lyset uten smerte og sorg.

Emerald Tablets

Hear ye, O man, and list to my voice. List to the wisdom that gives thee of Death. When at the end of thy work appointed, thou may desire to pass from this life, pass to the plane where the Suns of the Morning live and have being as Children of Light. Pass without pain and pass without sorrow into the plane where is eternal Light.

First lie at rest with thine head to the eastward. Fold thou thy hands at the Source of thy life (solar plexus).

Place thou thy consciousness in the life seat. Whirl it and divide to north and to south.

Send thou the one out toward the northward. Send thou the other out to the south. Relax thou their hold upon thy being. Forth from thy form will thy silver spark fly, upward and onward to the Sun of the morning, blending with Light, at one with its source.

There it shall flame till desire shall be created. Then shall return to a place in a form.

Know ye, O men, that thus pass the great Souls, changing at will from life unto life. Thus ever passes the Avatar, willing his Death as he wills his own life.

Emerald Tablets 13:15 - 20

Huske tidligere liv og forhindre tilbakegang

Utføres når

Utføres når man vet man skal dø og man ønsker å ta med minne om dette og tidligere liv i det man vandrer videre. 

Emerald Tablets

List ye, O man, drink of my wisdom. Learn ye the secret that is Master of Time. Learn ye how those ye call Masters are able to remember the lives of the past.

Great is the secret yet easy to master, giving to thee the mastery of time. When upon thee death fast approaches, fear not but know ye are master of Death.

Relax thy body, resist not with tension. Place in thy heart the flame of thy Soul. Swiftly then sweep it to the seat of the triangle.

Hold for a moment, then move to the goal. This, thy goal, is the place between thine eyebrows, the place where the memory of life must hold sway. Hold thou thy flame here in thy brain-seat until the fingers of Death grasp thy Soul. Then as thou pass through the state of transition, surely the memories of life shall pass, too.

Then shalt the past be as one with the present. Then shall the memory of all be retained. Free shalt thou be from all retrogression. The things of the past shall live in today.

Emerald Tablets 13:21 - 25

Alternativ forklaring på fremgangsmåte:

With the mind focus on the heart.

Focus on the energy thats growing and glowing.

With the mind focus on the energy.

With the mind, move the energy to the tip of the nose.

Then inside the nose. (Seat of triangle/ Pyramid)

Then move the energy to the third eye.

Then move into the mind.

Focus on the self and not think of anything.

Relax, focus, and you shall see.

Continue to move the energy into the brain and focus.

Hvem var Thoth

Thoth var sønn av Thotme, kontakten mellom Barn av Lyset og menneskerasen som befant seg på de 10 øyer i Atlantis dager. Thoth var, som han selv sier i Emerald Tablets, en mektig konge. I Atlantis vokste han opp og ble undervist av sin far om mysteriene inntil han selv ble en lysets mester og ble fri fra dødens lenker muliggjort av sin kunnskap og visdom.

Følgende er hentet fra Emerald Tablets:

1:1 I, THOTH, the Atlantean, master of mysteries, keeper of records, mighty king, magician, living from generation to generation, being about to pass into the halls of Amenti, set down for the guidance of those that are to come after, these records of the mighty wisdom of Great Atlantis.

1:2 In the great city of KEOR on the island of UNDAL, in a time far past, I began this incarnation.

1:11 And of all these, greatest among the children of men was my father, THOTME, keeper of the great temple, link between the Children of Light who dwelt within the temple and the races of men who inhabited the ten islands.

4:3 Long time ago, I in my childhood, lay 'neath the stars on long-buried ATLANTIS, dreaming of mysteries far above men.

Livets hensikt

Thoth sier at KILDENs skapelse følger en toruslignende syklus og starter i et fryktinngytende kaos hvor energiene gradvis innlemmes i en større visdom etterhvert som vi forstår og etterlever nye lover og innlemmer lyset i våre liv. Hele utviklingen skjer i flere trinn og når vi har tatt til oss kunnskapen som ligger i et trinn, vil vi forflytte oss til neste. Vi er Guder for de energier som eksisterer på lavere trinn, mens vi blir betjent og undervist av energetiske vesner som eksisterer på høyere trinn.    

Lyset og mørket er to sider av samme sak, en intelligent substans i universet hvor mørket fremstår uorganisert mens lyset fremstår organisert. Oppstigningen består derfor i, og her finner vi også livets hensikt, å organisere den intelligente substansen slik at mørket transformeres til lys. Dette kan kun skje gjennom kjennskap til lovene i universet og innlemmelse av disse som en del av livet, som for eksempel å fjerne oss fra dualismen og bli sentrert bevissthet. Vi alle har en 'muskel' som hjelper oss å være sentrert. Når denne utvikles, vil vi kunne håndtere stadig større ytre påkjenninger uten å forlate senter. Etterhvert vil vi kjenne igjen klangen i dette senteret og vi vil sette mer pris på dets gaver enn noe annet.

Thoth ber oss om å søke visdom. At vi ikke skal la vår tilmålte tid gå til spille uten å søke flittig etter mer lys. Jesus, som var en spirituell mester, underviste sine tilhengere om det samme i sin lignelse om talentene. Himmelens visdom er den samme enten den kommer fra Mohammed, Jesus, Buddha eller Thoth. Sistnevnte nedskrev sin visdom i det som i dag heter Emerald Tablets og er å finne mange steder på nettet. 

Følgende er hentet fra Emerald Tablets:

11.7 Tell ye I now of the mystery of cycles that move in movements that are strange to the finite, for infinite are they beyond knowledge of man. Know ye that there are nine of the cycles; aye, nine above and fourteen below, moving in harmony to the place of joining that shall exist in the future of time.

14.36 Opened they the Doorway so I might glimpse the primeval chaos. Shuddered my soul to the vision of horror, shrank back my soul from the ocean of darkness. Then saw I the need for the barriers, saw the need for the Lords of Arulu.

14.37 Only they with their Infinite balance could stand in the way of the inpouring chaos. Only they could guard God's creation.

15.4 Darkness and light are both of one nature, different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

7.17 Then to me spoke HE of NINE saying: Aeons and aeons have I existed, knowing not LIFE and tasting not death. For know ye, O man, that far in the future, life and death shall be one with the ALL. Each so perfected by balancing the other that neither exists in the Oneness of ALL. In men of this cycle, the life force is rampant, but life in its growth becomes one with them ALL. Here, I manifest in this your cycle, but yet am I there in your future of time. Yet to me, time exists not, for in my world time exists not, for formless are WE. Life have WE not but yet have existence, fuller and greater and freer than thee. Man is a flame bound to a mountain, but WE in our cycle shall ever be free. Know ye, O man, that when ye have progressed into the cycle that lengthen above, life itself will pass to the darkness and only the essence of Soul shall remain.

Thoth opplyser om det finnes 14 sykluser vi har passert og 9 som venter. I hver av disse syklusene har vi noe å lære. Vi er som en strøm av energier som beveger oss systematisk mot KILDEN i den takt vi klarer motta kunnskap og organisere og transformere mørket til lyset. På jorden har det kommet og gått sivilisasjoner i takt med disse syklusene. Vi skal derfor være litt forsiktige med å trekke konklusjoner basert på dagens vitenskap som ynder å sette mennesket i et kontinuerlig utviklingsløp fra amøber til homo sapiens. 

Loven om likevekt

Loven om likevekt har en dyp inngripen i himmelens prosesser og ikke minst i skapelsen som vi skal se på under.

Likevekt har vi når vi ikke føler glede eller sorg, hat eller kjærlighet, stress eller kjedsomhet. I denne sfæren av ‘ingenting’ oppdager vi eksistensen av noe nytt. At vi er koblet til en himmelsk kreativitet som vi tidligere ikke har kunnet observere på grunn av alle distraksjonene i våre emosjoner. Emosjoner senker frekvenser. Å observere uten emosjoner hever disse. Kun være bevissthet og på den måten bli ledet av og mot en overordnet orden.

I begynnelsen var ordet. Ordet skapte frekvenser. Frekvensene forårsaket en rørelse og det som ble skapt overholdt loven om likevekt. Når vi søker kjærlighet, skapes også hat. Når vi søker hat, skapes også kjærlighet. Alt for å opprettholde likevekt. Men også menneskets streben etter en eksistens hviler på loven og dermed eksisterer også det som motsetter seg menneskets eksistens. Når det som motsetter seg menneskets eksistens opphører, opphører også mennesket. Sakt på en annen måte: når mennesket ikke lenger streber etter en eksistens i denne dimensjonen, opphører også det som søker å motsette seg dets eksistens. Loven om likevekt oppfylles og mennesket får dermed en anledning til å vandre 'opp' til en ny sfære eller syklus med mindre dualisme, større frihet, mer lys og høyere lover. På denne måten er mennesket på en vandring tilbake til KILDEN. Og på den måten skaper tomheten forutsetningene for en tilbakevendelse eller oppstigning om man vil. Tomheten må ikke sees på som et opphør eller begrensning av bevisstheten. Snarere tvert imot. Denne vandringen fra en sfære med høyere tetthet og lavere frekvenser til en sfære med lavere tetthet og høyere frekvenser kan kun skje når bevisstheten har tatt til seg den kunnskapen sfæren er ment å gi kunnskap om. 

Vi har alle opplevd mennesker som har ofret noe og gitt uten å ta til motmæle eller krevd noe tilbake. Senere har vi sett at dette mennesket har havnet i en heldig livssituasjon. Ikke nødvendigvis rik, men det har dukket opp hendelser, kanskje mennesker som veier opp for det som er ofret. Når vi tenker nærmere over offeret, så kan vi kanskje tenke at et slikt offer ville ikke vi klare. Og i dette ligger en sorg eller oppgitthet fordi det er noe inne i oss som rører oss. Noe som ønsker det som kommer etter at offeret er utgytt.

I Matteus 5:38-42 kan vi lese: Dere har hørt det er sagt: ‘Øye for øye og tann for tann.' Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Det er ikke så lett å fange opp dybdene i disse versene. Så la oss se på et eksempel. Et menneske vi kjenner baksnakker oss. Ikke litt, men mye. Det blir nesten umulig å besøke enkelte kretser for alt baksnakkeriet. Her begynner loven om likevekt å jobbe. Det mange gjør feil, er at de selv veier opp for manglende likevekt. For eksempel respondere på baksnakkelse med baksnakkelse for å forsvare sin egen integritet og renomme. På den måten kan ikke himmelen gjøre noe siden likevekt allerede er oppnådd. Men et menneske som går inn i senter og lever der, forlater dualismen og blir bevissthet uten hang til å forsvare egen ære, vil få den mektigste allierte som tenkes kan, loven om likevekt. Loven som ikke kan brytes. Derfor ble det i Bergprekenen av en initiert forkynt et budskap om denne loven. Når vi blir bevissthet uten hang til dualisme, kommer synkroniteter og undere på grunn av loven om likevekt. Så Bergprekenen handlet om fysikk. Om fysiske lover som eksisterer i universet og som er like fundamentale som loven om gravitasjon. Graden av hensiktsmessighet i vår livsførsel avhenger av kjennskap til, forståelse for og evne til å etterleve de noe mer subtile fysiske lovene vi uunngåelig må forholde oss til i løpet av livet. Vi har alle en eller annen gang fått et glimt av disse lovmessighetene, men ikke studert dem lenge nok til å se deres allmenngyldighet. Deres ufravikelighet. Og på den måten heller ikke forstått konsekvensene av å etterleve eller bryte dem. Mysterieskolene hadde og har som hensikt å gradvis innlemme studenten i en større forståelse for dette. 

Flere Europeiske land har hatt tradisjoner for slaveri og imperialisme. Det hevdes at hverken slaveriet eller imperialismen har opphørt, men snarere transformert inn i noe annet. Inn i store internasjonale selskaper så mektige at de overgår makten til nasjonale autoriteter. Gjennom finansiering av stammehøvdinger og krigerhøvdinger destabiliseres hele regioner. Hensikten er å få plassert 'deres' menn på toppen. Menn som er lovet enorme rikdommer til seg og sine bare de gir selskapene tilgang til landets naturressurser under gunstige vilkår. På den måten blir nasjonene plyndret, fattigdom opprettholdt og store befolkningsgrupper drevet på flukt. Flere hundre tusen og endog millioner drept i moderne tid. Se boken The New Confessions of an Economic Hit Man av John Perkins. Se ogå denne videoen.

Alt dette skaper en rørelse i himmelen. Loven om likevekt kommer i bevegelse. I denne overflod av vulgære handlinger mot de svakeste på denne jord, bygges negativ karma. Karma som må få et utspring. En ballong som blir så full at den på et tidspunkt eksploderer. Thoth har beskrevet denne tiden som en tid hvor døden oppskattes mer enn livet, himmelens legemer vil ikke lenger holde seg i sine baner og jorden skal på nytt rystes. Thoths profeti om de siste dager er lest opp her av Graham Hancock.

Følgende er hentet fra Emerald Tablets:

4.31 Know ye, O man, that all space is ordered. Only by Order are ye One with the ALL. Order and Balance are the Law of the Cosmos. Follow and ye shall be One with the ALL.

4.37 Mighty beyond words is the flame of the Cosmic, hanging in planes, unknown to man; mighty and balanced, moving in Order, music of harmonies, far beyond man. 

5.36 Deep into Earth's heart I followed the pathway, learning the secrets, below as above; learning the pathway to the HALLS of AMENTI; learning the LAW that balances the world.

9.33 Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.

13.10 See ye not that in Earth's heart is the balance of all things that exist and have being on its face? The source of thy Spirit is drawn from Earth's heart, for in thy form thou are one with the Earth.

Øvelse: Forsøk for en dag 'å ikke føle noen ting'. Når ting går bra, ikke føl triumf. Når ting går galt, ikke føl sorg eller frykt. Ha en objektiv tilnærmin til alt som skjer. Ha for en dag en emosjonell faste. I denne stillheten som oppstår, oppdag en ny kjærlighet og enhet for denne verden. Emosjoner som kommer fra dypet av din sjel. Betrakt disse emosjonene objektivt, la de tre frem som gjester i ditt emosjonsregister. Observer reaksjonen til andre mennesker når de nye emosjonene rettes mot dem. Når det eneste de nye emosjonene ønsker er det beste for dem. I denne voiden av ingenting, skap en ny realitet med den 1. delen av skapelsen. 

Alt er syklisk

Thoth sier at alt er syklisk og gjentagende. Syklusene har ulik frekvens, og som bølger hviler de oppe på hverandre og følgelig utgjør alle sett i sammenheng en sum. For eksempel opplever vi en års-syklus hvor vinteren er kald og sommeren varm. Men oppe på denne syklusen hviler døgn-syklusen som har en høyere frekvens. Summen av disse syklusene kan for eksemple være en superkald vinternatt med 25 minusgrader og en solfylt vinterdag med bare 15 minusgrader.

På samme måte har vi Zodiaken hvor en syklus varer i ca. 26 000 år. Men det eksisterer sykluser som varer langt lenger enn dette og zodiaken vil da hvile oppe på de lengre syklusene på samme måte som døgn-syklusen hviler oppe på års-syklusen. På denne måten kan en rekke sykluser med ulike frekvenser og styrke (amplityde) hvile på hverandre hvor alle gir sine bidrag til totalen. 

På denne måten har universet sin rytme. Og bevegelse. For universets rytme skaper en flyt som igjen forhindrer stagnasjon. 

Transformasjonen

Utallige steder i Emerald Tablets finner vi Thoths oppfordring til å søke lyset. En invitasjon til å være med i en transformasjon fra noe uorganisert til organisert. Noe man innenfor taoismen omtaler som 'å rense vannet'. Han sier at det ikke finnes noen annen vei og at det ikke finnes et annet formål med vår eksistens. I dette finner vi noe som er så viktig i livet. En retning.

I en serie med bevegelser beveger vi oss fra mørket og inn i lyset. En gang i fremtiden vil også vi bli lysets mestere. Når vi har beseiret dualismen og mørket. Når vi kan passere lysets hastighet om vi vil og vi er fri til å vandre. Når vi ikke lenger er bundet til denne jorden. 

Vi skal vite at det er voldsomme krefter i sving på jorden nå som forsøker å få oss vekk fra denne veien. Vi ser det i avisene. I våre riksdekkende TV-kanaler. I hva våre politikere sier. I hva influensere omgir seg med av ideer. Influensere består ikke bare av enkeltindivider som lufter sine tanker på en bloggside. Jeg snakker om større organisasjoner som mottar millionbeløp og mer for å fremme bestemte tanker og idealer i samfunnet. Organisasjoner som maner til mer materialisme, ytterligere industrialisering av landbruket, mer globalisme, inntreden av superkapitalisme, legitimering av større sosiale forskjeller osv. Thoth forutså at dette ville skje og at denne kampen mellom lyset og mørket ville intensiveres når mennesket igjen hadde begynt å lage tekniske innretninger som kunne fly. 

Øvelse: Henvend deg til våre politiske ledere med dine tanker og emosjoner. Fortell at menneskeheten trenger dem.

I denne kampen om paradigmer er menneskeheten i en oppvåkning. En transformasjon. Det betyr at vi opplever en stadig sterkere kontrast mellom hva vi føler er riktig inne i oss og hva vi observerer og blir fortalt. En form for indre kamp mellom vår egen overbevisning og den informasjonen vi blir servert. I denne prosessen vil autoriteter ta et stadig sterkere grep om befolkningens frihet. Vi blir fortalt at trygghet må prioriteres. Verdensomspennende pandemier vil 'dukke opp' og kreve sine inngripende tiltak. Kriger og terrorisme vil komme og endre våre liv. Alt dette vil ta fra oss en dyrebar frihet! Innen de 10 neste årene vil samfunnet vi alle lever i oppleve en dramatisk endring. Men vi må ikke glemme de universelle prinsippene vi kan lese om i Kybalin og ikke minst prinsippet om vibrasjon og rytme. Det finnes ikke et imperie i hele jordens historie som har fått lov til å ha en vedvarende eksistens.

I denne situasjonen kan vi gå inn. Sette oss ned i stillhet og meditere. Kontemplere. For i dette oppdager vi hvem vi er. Og ikke minst lyset som er å finne i oss. Thoth har advart oss mot mørket og bedt oss om å søke lyset vi alle har i dypet av vår sjel. I dette lyset finner vi en visdom som forteller oss at vi er ørner som kan fly. At vi kan transformeres. At vi er udødelige. At vi ikke har noe å frykte. 

Både lyset og mørket følger en universell lovmessighet. I Thoth kapittel 11 leser vi om sykluser som rommer ulike lover. I hver av disse syklusene tar vi til oss mer kunnskap. I sykluser under oss eksisterer det energetiske vesener som tar til seg kunnskap om 'lavere' lover mens det i sykluser over oss eksisterer energetiske vesener som tar til seg kunnskap om 'høyere' lover. På denne måten er vi på en vandring fra mindre kunnskap til mer kunnskap. Når vi har tatt til oss lyset i denne syklusen og lært det vi skal, transformeres vi slik at vi kan eksistere i en høyere syklus.

Know ye this Earth is but a portal, guarded by powers unknown to man. Yet, the Dark Lords hide the entrance that leads to the Heaven-born land. Know ye, the way to the sphere of Arulu is guarded by barriers opened only to Light-born man.

Emerald Tablets 14:2

 

Opened they the Doorway so I might glimpse the primeval chaos. Shuddered my soul to the vision of horror, shrank back my soul from the ocean of darkness. Then saw I the need for the barriers, saw the need for the Lords of Arulu.

Only they with their Infinite balance could stand in the way of the inpouring chaos. Only they could guard God's creation.

Then did I pass around the circle of eight. Saw all the souls who had conquered the darkness. Saw the splendor of Light where they dwelled.

Emerald Tablets 14:36 - 38

Darkness and light are both of one nature,  different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

Emerald Tablets 15:4

Det ville ikke være mulig for oss å ta til oss kunnskap om lovene uten mørkets tilstedeværelse. Derfor har mørket en misjon. Mørket kaller på oss og fornekter lyset inntil vi lærer å velge lyset. I mørket eksisterer det derfor en løgn. Løgnen i mørket oppstår når det fremstiller seg selv som lyset og av den grunn har vi to type lys. Mørkets forlokkende lys som er så lett å følge og lysets lys som vi må streve for. Og mange tror at de velger lysets lys når de velger mørkets lys. Mange tror de må kjempe med et dragent sverd eller våpen. Mørkets seier ligger i mer dualisme og konflikter og fremstiller derfor seg selv som både lys og mørke i den hensikt å mane frem en kamp mellom disse. Noen velger mørket mens andre velger lyset og jo større konflikten mellom disse er, jo mer seier oppnår mørket. Legg merke til religionene og deres evige kamp mellom mørket og lyset! Den dualitet de så intenst forfekter. Men vi må være klar over at lysets lys maner oss til å fjerne oss fra dualismen og gå inn i stille kontemplasjon. For på ingen annen måte kan lysets lys seire. Og vi skal vite at lysets lys VIL seire. Det skjer når VI har tatt til oss dets budskap. At vi er evige av natur. At et fragment av kjærlighet og solidaritet alltid eksisterer i oss. For lyset vi har i dypet av vår sjel søker en gjenforening med lyset i KILDEN.  

Mørket presenterer løgn inntil ingen lenger tror på disse. Da trekker mørket på skuldrene som om ingenting har skjedd og finner nye energier den kan presentere sine løgner for. Det er besynderlig å observere en løgn som noen formaner oss å tro på fordi 'den er den eneste veien å gå', men som på et senere tidspunkt viser seg å bare føre til mer elendighet. Vi hever hånden til brystet og gisper etter luft når vi ser ondskapen og hvilke strenger den har brukt i oss for å få oss til å tro på løgnen. Hvilke gode intensjoner vi har fått servert, men som senere har vist seg å ha et helt annet fortegn. Hvor viktig var det ikke å invadere Irak, et land fult med masseødeleggelsesvåpen. At det ikke ble funnet slike våpen og at landets naturressurser har kommet i utenlandske selskapers hender er det ingen som snakker om. Hvor viktig var det ikke for demokratiet i Libya at vesten intervenerte militært? At landet VAR et av Afrikas mest utviklede land, at det i etterkant bader i kaos og moderne slaveri og ikke minst at landets naturressurser også her har kommet i utenlandske selskapers hender er det heller ingen som snakker om. Men vi skal vite at alt dette er til for at vi skal forstå høyere lover. Når vi ikke lenger har hang til løgnen, når vi igjen evner å lytte til vår iboende solidaritet, er vi frigjort og klare for å lære mer. 

Thoth råder oss til å søke lyset. Mens mørket bare er en distraksjon på veien, er lyset målet. I lyset finner vi lovmessighetene i universet. Det vi i dypet av vår sjel lengter etter. Gjennom et utall reinkarnasjoner har vi blitt undervist. Gradvis har vi tatt til oss mer kunnskap som tilhører denne syklusen. Og innerst inne fornemmer vi veien videre. Menneskeheten står nå ved et veikryss og mange energier vil i denne sammenheng transformeres.