Hvor er vi på vei?

Lever vi ikke i en spennende tid? Alt pulserer og vibrerer. Fortere og fortere. Samtidig må vi erkjenne at vi står ved et veiskille. I vår søken etter perfeksjon, kan vi gå 2 veier. Vi kan stole på teknologien. La den intervenere våre fysiske kropper slik at sykdom og kroppslige svakheter blir eliminert. Forlenge det fysiske livet lengst mulig. Men vi kan også vende tilbake til det opprinnelige. Søke udødeligheten gjennom en oppstigning. Gjennom en transmutasjon hvor vi blir lys. To veier å gå. Det er ikke slik at det ene alternativet er bra og det andre dårlig. Vi trenger begge. Et holistisk syn favner det teknologiske alternativet. Derimot er vi ofte vidne til en harselering av et holistisk alternativ. Sterke kommersielle krefter ønsker ikke et alternativ til kostbare innretninger og medisiner de kan tjene store penger på.   

Antikke skrifter gir oss en advarsel om det å søke udødeligheten i teknologien alene. Til tross for dens store fremskritt, vil den være en blindvei. I vår iver etter å søke etter svarene i komplekse laboratorier, fjerner vi oss fra det store bildet. Vårt ensidige fokus på og lit til vitenskapen skaper et mer materialistisk fokus. Vi glemmer at vi er vibrerende energi. I stedet for å se hen til høyere sfærer, rettes fokus mot jorden og dermed forsterkes vår knytning til den. 

Når påstanden fremmes om at kunnskapen som oppstår som følge av arbeid i moderne laboratorier allerede fantes blant mennesket for tusener av år siden, oppstår indignasjon. Aldri verden! Kunnskap om atomer og deres oppbygning og virkemåte er forbeholdt dagens sivilisasjon! Dermed basta! Men nei. Slik er det ikke. Den har gjenoppstått. Den har eksistert tidligere. Når kunnskapen søkes i det materielle, begrenses tilgangen. Når kunnskapen søkes i det esoteriske, får vi det store bildet og detaljene fra dagens vitenskap vil være en del av det.

Vi har ikke kommet til denne verden for å få senke frekvensene ved å ha et ensidig fokus på en materialistisk verden. Vi har kommet til denne verden for å transmutere. Beherske frekvensene. Heve disse. Bli lysmestere. Å søke det store bildet ved kun å se hen til vitenskapen blir som når en fisk forsøker å studere himmelen. Fisken kan fornemme dens eksistens fordi den blir påvirket av lyset og mørket ovenfra. Men det store bilde får den ikke. Havet, som den lever i, forstår den til en viss grad. Men eksistensen over vann, en verden den lever side om side med, har den ingen forutsetninger for å forstå. 

Veien videre må sees i sammenheng med livets hensikt. Uten en forståelse for livets hensikt, vil det være nyttesløst å stake ut en riktig kurs. Så la oss se hva Emerald Tablets sier om dette. 

First I shall speak of the fetters of darkness which bind ye in chains to the sphere of the Earth.

Darkness and light are both of one nature, different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

Emerald Tablets 15: 3 - 4

Emerald Tablets tar oss gradvis gjennom prosessen som fører til lyset. Et skritt på denne veien er hva livets hensikt er. 

Videre kan vi lese i Kybalion: 
 
You will kindly remember, however, that the Three Great Planes are not actual divisions of the phenomena of the Universe, but merely arbitrary terms used by the Hermetists in order to aid in the thought and study of the various degrees and forms of universal activity and life. The atom of matter, the unit of force, the mind of man, and the being of the archangel are all but degrees in one scale, and all fundamentally the same, the difference between solely a matter of degree, and rate of vibration–all are creations of THE ALL, and have their existence solely within the Infinite Mind of THE ALL.
 
Vi lever i en 3-dimensjonal verden. De fleste av oss vil trekke inn tiden som en 4. dimensjon. Men frekvens har like stor påvirkning på vår realitet. I stedet for å se livet som en funksjon av tiden, kan vi se det som en funksjon av en frekvens. Kybalion sier at all aktivitet i universet beveger seg langs en akse eller skala. Hva som avgjør posisjonen på denne skalaen er ikke tiden men vibrasjonene og deres modulasjoner. Eksistensens hensikt er å vandre gjennom The Three Great Planes. Livets hensikt er å ta et` skritt i riktig retning. Når vi vandre oppover på skalaen, transmuterer vi mørket til lyset. Vi deltar i en oppstigning. Vi tar til oss kunnskap.
 
Ye, as a child had not the knowledge that came to ye when ye became a man. Compare ye the cycles to man in his journey from birth unto death, and see in the cycle below thee the child with the knowledge he has; and see ye yourself as the child grown older, advancing in knowledge as time passes on. See ye, We, also, the child grown to manhood with the knowledge and wisdom that came with the years.

Emerald Tablets 11:19

Kybalion fremmer tanken om at vi er energier med bevissthet som vandrer gjennom tre store plan eller former for eksistens. I alle tre plan har vi bevissthet og følgelig kan vi ta til oss kunnskap og ferdigheter. På vår vandring har vi noen variable som hele tiden endres. Tre av disse er frekvens, frihet og ansvar. Jo lenger vi vandrer, jo mer forøkes disse variablene.

Når vi søker udødeligheten i teknologien, glemmer vi veien vi har blitt bedt om å gå, som vi må gå og som vi med tiden ufravikelig vil gå. Vi snakker ikke nødvendigvis her om hendelser i dette livet. Hvor lang tid det tar før vi vandrer videre avhenger av hvor lenge vi ønsker å reinkarnere på jorden. De tre patriarkalske religionene har gjennomsyret vårt samfunn og fornektet det sykliske. Det feminine. Hvor mange alvorstyngede menn har ikke stått på prekestolen og hamret løs med trusler om en evig fortapelse i et brennende helvete? Og på den måten har eksistensen fått en lineær form. Den har en start og en slutt med en uviss skjebne. Og med det nøret oppunder tanken om at livet må forlenges lengst mulig. Livet må utfoldes på den flotteste tenkelige måte. For vi lever jo tross alt bare en gang! Smerte og ubehag må unngås for enhver pris. Komfort må verdsettes over alt. Teknologien må hjelpe oss til å leve lengst mulig. Vaksiner må beskytte oss for enhver pris. Selv vår frihet. Kriger blir uungåelig fordi eksistensen er avgrenset og vi må gjøre mest mulig ut av den. Dermed tar vi eierskap på ting som vi ender opp med å måtte forsvare. Uten en forståelse for den sykliske dimensjonen i vår eksistens, blir vi tankeløse roboter. Frykt erstatter kreativitet som drivkraft.

Dette er en beskrivelse av vårt samfunn i dag. Men ting er i endring. Mennesket, uavhengig av dets forståelse for det sykliske, er en del av et pulserende univers. Det tar til seg kunnskap om lovene. Det utvikles fra å være et barn til å bli en voksen. Emerald Tablets sier at livet er et bilde på utviklingen mennesket gjennomgår i de større syklusene det er en del av. Gradvis inntar det nye livsformer. Gradvis tar det til seg større balanse. I fremtiden vil det tre inn i rollen som 'erkeengel' med større makt og visdom. Frihet og ansvar. Og på den måten vil det bli en 'gud' for energier på lavere utviklingstrinn. For en gang i fremtiden vil jorden på nytt fylles med støv og hårete barbarere med en adferd en hårsbredd over et dyrs. Disse vil starte sin vandring i en ny syklus forberedt for dem på denne jorden. De vil se landemerker etter vår og tidligere sivilisasjoner og undres på samme måte som vi i dag gjør når vi ser et bilde av en pyramide. De vil gradvis få mer balanse, visdom og lys. En lang vandring vi da har tilbakelagt.

List ye, O man, to my words of wisdom. Prepare and ye shall not bind your Light. Man has risen and man has fallen as ever new waves of consciousness flow from the great abyss below us toward the Sun of their goal.

Ye, my children, have risen from a state that was little above the beast, until now of all men ye are greatest. Yet before thee were others greater than thee. Yet tell I thee as before thee others have fallen, so also shall ye come to an end.

And upon the land where ye dwell now, barbarians shall dwell and in turn rise to Light. Forgotten shall be the ancient-wisdom, yet ever shall live though hidden from men.

Emerald Tablets 12:10 - 12

Emerald Tablets sier at kampen mellom lyset og mørket vil intensiveres når mennesket igjen har laget tekniske innretninger som kan fly. Hva betyr det for oss? Vi lever en hårsbredd fra selvutslettelse. Selskaper som lager militært materiell som er ment å forsvare vår frihet og eksistens lager nå våpen som kan utslette menneskeheten. Selskaper som lager vaksiner som er ment å beskytte oss mot farlige virus har i sine laboratorium virus som kan utslette menneskeheten. Dette er private selskaper med en ekstrem hunger etter profitt. Ser vi problemet? Ser vi farene? 

When man again shall conquer the ocean and fly in the air on wings like the birds; when he has learned to harness the lightning, then shall the time of warfare begin. Great shall the battle be twixt the forces, great the warfare of darkness and Light.

Emerald Tablets 12:19

En konflikt oppstår når vi har to eller flere uenige parter. Vi observerer en polarisering. En oppstigning betinger det motsatte. At motsatte krefter, ideer, ønsker, egenskaper, osv. nøytraliserer hverandre eller opphører på samme måte som to motsatte bølger treffer hverandre på et tau. Mørket vil kjempe mot lyset med økt polarisering. Lyset vil kjempe for økt balanse. En voksen har balanse uavhengig av ytre faktorer. Barnet blir en kasteball mellom gråt og latter alt avhengig av hva omstendighetene tillater. En mester frembringer de vibrasjonene som til enhver tid er mest hensiktsmessig og kan dermed påvirke omstendighetene i sitt liv. En elev i det esoteriske påvirkes fortsatt av vibrasjonene som ligger i hans omstendigheter. Mesteren kan bruke høyere lover mot lavere lover mens eleven fortsatt er underlagt lavere lover. På denne måten er menneskeheten fortsatt på nivå med et barn. Men gjennom en serie med inkarnasjoner har vi en gradvis oppvåkning. Gradvis forlater vi konfliktene. Gradvis blir verden mindre polarisert. Og på et tidspunkt skjer det paradoksale. Den verden vi alltid har ønsket oss er ikke mer. Vi har vandret videre til et høyere plan i en ny syklus hvor nye ting skal læres. Jorden er overlatt til energier som skal lære det vi en gang kom til jorden for å lære. 

Jorden er på nytt vidne til at energier med bevissthet har tatt til seg kunnskap og utviklet avansert teknologi. At Emerald Tablets anser tidspunktet for utvikling av fly som viktig og som startskuddet for en intensivering i kampen mellom lyset og mørket betyr at vi nærmer oss veiskillet. Hva det betyr er ikke godt å si. Men flere tusen år gammel hellig skrift har fokusert på den tiden vi nå lever i. Den er spesiell på mange måter. Kanskje står vi ovenfor en hendelse som vil forandre verden? Uansett, har vi ingen ting å frykte. Alt skjer i henhold til en guddommelig plan. Når vi utsettes for mørket, blir vi presentert et dualistisk verdensbilde. Vi blir bedt om å hate en og elske en annen. Frykte og ikke legge sin lit til vaksiner eller elske og se på vaksiner som den eneste løsningen. Ønsker vi å søke lyset må vi gå inn. Legge denne hat/elsk - boblen vekk. Søke balanse. Legge vekk frykt. Gjennfinne vår udødelighet i vår sjel ved å søke etter den i meditasjon hvor vi lar vår oppmerksomhet dvele innover.

Mørket frembringer en frykt som skaper fokus på vår eksistens på jorden. Ikke bare gir vi med dette fra oss friheten som ligger i de høyere sfærer. Vi gir også fra oss friheten som vi kunne ha hatt her. I den fryktboblen som mørket etablerer, finnes ikke rom for solidaritet. At nedstengning av samfunnet som følge av Covid-19 skaper katastrofer i fattige land med flere døde der enn det noen gang vil dø av pandemien, blir aldri løftet i aviser eller TV. I denne fryktboblen blir vi egosentriske. Emerald Tablets bønnfaller oss om å se mot lyset. Å se mot lyset betyr å ha emosjoner som skaper ro og balanse. Å se mot mørket betyr å ha emosjoner som skaper konflikt og dualisme. Emosjoner er viktig fordi vi lever i et univers hvor emosjoner styrer realiteter på grunn av dets lover. Sykluser rommer innledningsvis en større grad av dualisme og avslyttes med en mindre grad av dualisme. Syklusene vandrer gjennom universet som bølger. I disse eksisterer energier med bevissthet som gradvis, men ubønnhørlig, tar til seg større balanse. De renser vannet. Å se hen til mørket medfører kun lidelse og utsettelse av lysets fremtreden. 

Answered, me then, the LORD OF THE NINE: Through ORDER, ye shall find the way. Saw ye that the WORD came from Chaos? Saw ye not that LIGHT came from FIRE? Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.

 

Emerald Tablets 9:34