Hvor er vi på vei?

Lever vi ikke i en spennende tid? Alt pulserer og vibrerer. Fortere og fortere. Samtidig må vi erkjenne at vi står ved et veiskille. I vår søken etter perfeksjon, åpnes to veier for oss. Vi kan stole på teknologien. La den intervenere våre fysiske kropper slik at sykdom og kroppslige svakheter blir eliminert. Forlenge det fysiske livet lengst mulig. Men vi kan også vende tilbake til det opprinnelige. Søke udødeligheten gjennom en oppstigning. Gjennom en transmutasjon hvor vi blir lys. To veier å gå. Et holistisk syn favner det teknologiske alternativet. Derimot er vi ofte vitne til en harselering av et holistisk alternativ. Er det slik at sterke kommersielle krefter ikke ønsker et alternativ til kostbare innretninger og medisiner?   

Antikke kilder gir oss en advarsel om det å søke udødeligheten i teknologien alene. Til tross for dens store fremskritt, vil den være en blindvei. I vår iver etter å søke etter svarene i komplekse laboratorier, fjerner vi oss fra det store bildet. Vårt ensidige fokus på og lit til vitenskapen skaper et mer materialistisk fokus. Vi glemmer at vi er vibrerende energi. Vi glemmer at vi har en oppgave å utføre. I stedet for å se hen til høyere sfærer, rettes fokuset mot jorden og dermed forsterkes vår knytning til den. 

Når påstanden fremmes om at kunnskapen som fremkommer som følge av arbeid i moderne laboratorier allerede fantes blant mennesket for tusener av år siden, oppstår indignasjon. Aldri verden! Kunnskap om atomer og deres oppbygning og virkemåte er forbeholdt dagens sivilisasjon! Dermed basta! Men nei. Slik er det ikke. Den har gjenoppstått. Den har eksistert tidligere. Når kunnskapen søkes i det materielle, begrenses tilgangen. Når kunnskapen søkes i det esoteriske, får vi det store bildet og detaljene fra dagens vitenskap vil være en del av det bildet.

Vi har ikke kommet til denne verden for å få senket frekvensene ved å ha et ensidig fokus på en fysisk verden. Vi har kommet hit for å transmutere. Beherske frekvensene. Heve disse. Bli lysmestere. Å søke det store bildet ved kun å se hen til vitenskapen, blir som når en fisk forsøker å studere himmelen. Fisken kan fornemme dens eksistens fordi den blir påvirket av lyset og mørket ovenfra. Men det store bildet får den ikke. Havet, som den lever i, forstår den til en viss grad. Men eksistensen over vann, en verden den lever side om side med, har den ingen forutsetninger for å forstå. 

Veien videre må sees i sammenheng med livets hensikt. Uten en forståelse for livets hensikt, vil det være nyttesløst å stake ut en riktig kurs. Så la oss se hva Emerald Tablets sier om dette. 

First I shall speak of the fetters of darkness which bind ye in chains to the sphere of the Earth.

Darkness and light are both of one nature, different only in seeming, for each arose from the source of all. Darkness is disorder. Light is Order. Darkness transmuted is light of the Light. This, my children, your purpose in being; transmutation of darkness to light.

Emerald Tablets 15:3-4

Emerald Tablets tar oss gradvis gjennom prosessen som fører til lyset. Et skritt på denne veien er hva livets hensikt er. 

Videre kan vi lese i Kybalion: 
 
You will kindly remember, however, that the Three Great Planes are not actual divisions of the phenomena of the Universe, but merely arbitrary terms used by the Hermetists in order to aid in the thought and study of the various degrees and forms of universal activity and life. The atom of matter, the unit of force, the mind of man, and the being of the archangel are all but degrees in one scale, and all fundamentally the same, the difference between solely a matter of degree, and rate of vibration – all are creations of THE ALL, and have their existence solely within the Infinite Mind of THE ALL.
 
Vi lever i en 3-dimensjonal verden. De fleste av oss vil trekke inn tiden som en 4. dimensjon. Men frekvenser og deres modulasjoner har større påvirkning på vår realitet enn hva tiden har. I stedet for å se livet som en funksjon av tiden, kan vi se det som en funksjon av frekvenser. Kybalion sier at all aktivitet i universet beveger seg langs en vertikal akse eller skala. Hva som avgjør posisjonen på denne skalaen er ikke tiden, men vibrasjoner og deres frekvenser. Eksistensens hensikt er å vandre gjennom The Three Great Planes. Livets hensikt er å ta et` skritt i riktig retning. Når vi vandrer oppover på skalaen, transmuterer vi mørket til lyset. Vi deltar i en oppstigning. Vi tar til oss kunnskap.
 
Ye, as a child had not the knowledge that came to ye when ye became a man. Compare ye the cycles to man in his journey from birth unto death, and see in the cycle below thee the child with the knowledge he has; and see ye yourself as the child grown older, advancing in knowledge as time passes on. See ye, We, also, the child grown to manhood with the knowledge and wisdom that came with the years.

Emerald Tablets 11:19

Kybalion fremmer tanken om at vi er energier med bevissthet som vandrer gjennom tre store plan eller former for eksistens. I alle tre plan har vi bevissthet og følgelig kan vi ta til oss kunnskap og ferdigheter. På vår vandring har vi noen variable som hele tiden endres. Tre av disse er frekvens, frihet og ansvar. Jo lenger vi vandrer, jo mer forøkes disse variablene.

Når vi søker udødeligheten i teknologien, glemmer vi veien vi har blitt bedt om å gå, som vi må gå og som vi med tiden ufravikelig vil gå. Vi snakker ikke nødvendigvis her om hendelser i dette livet. Hvor lang tid det tar før vi vandrer videre inn i nye og høyere sfærer avhenger av hvor lenge vi må reinkarnere på jorden før vi har gjort vår lekse her. De tre patriarkalske religionene har gjennomsyret vårt samfunn i flere årtusen og fornektet det sykliske. Det feminine. Hvor mange alvorstyngede menn har ikke stått på prekestolen og hamret løs med trusler om en evig fortapelse i et brennende helvete? Og på den måten har vår forståelse av eksistensen fått en lineær form. Den har en start og en slutt med en uviss skjebne. Og med det nøret oppunder tanken om at livet må leves lengst mulig for nesten enhver pris. Smerte og ubehag må unngås. Komfort må verdsettes over alt. For vi lever jo tross alt bare en gang! Teknologien må hjelpe oss i den grad den kan. Vaksiner må beskytte oss. Kriger blir uungåelig fordi vi tar eierskap på ting som vi ender opp med å måtte forsvare. Uten en forståelse for den sykliske dimensjonen i vår eksistens, blir vi tankeløse roboter. Hunder som slåss om kjøttbenet. Frykt erstatter kreativitet som drivkraft.

Dette er en beskrivelse av vårt samfunn i dag. Men ting er i endring. Mennesket, uavhengig av dets forståelse for det sykliske, er en del av et pulserende univers. Det tar til seg kunnskap om lovene. Det utvikles fra å være et barn til å bli en voksen. Emerald Tablets sier at livet er et bilde på utviklingen mennesket gradvis gjennomgår i de større syklusene det er en del av. Gradvis inntar det nye livsformer. Gradvis tar det til seg større balanse. I fremtiden vil det tre inn i rollen som 'engel' med større makt og visdom. Frihet og ansvar. Og på den måten vil det bli en 'gud' for energier på lavere utviklingstrinn. En gang i fremtiden vil jorden på nytt fylles med støv og hårete barbarere med en adferd en hårsbredd over et dyrs. Disse vil starte sin vandring i en ny syklus forberedt for dem på denne jorden. De vil se landemerker etter vår og tidligere sivilisasjoner og undres på samme måte som vi gjør i dag når vi ser et bilde av en pyramide. De vil gradvis få mer balanse, visdom og lys. En lang vandring vi da har tilbakelagt.

List ye, O man, to my words of wisdom. Prepare and ye shall not bind your Light. Man has risen and man has fallen as ever new waves of consciousness flow from the great abyss below us toward the Sun of their goal.

Ye, my children, have risen from a state that was little above the beast, until now of all men ye are greatest. Yet before thee were others greater than thee. Yet tell I thee as before thee others have fallen, so also shall ye come to an end.

And upon the land where ye dwell now, barbarians shall dwell and in turn rise to Light. Forgotten shall be the ancient-wisdom, yet ever shall live though hidden from men.

Emerald Tablets 12:10 - 12

Emerald Tablets sier at kampen mellom lyset og mørket vil intensiveres når mennesket igjen har laget tekniske innretninger som kan fly. Hva betyr det for oss? Vi lever en hårsbredd fra selvutslettelse. Multinasjonale selskaper lager militært materiell som er ment å forsvare vår frihet og eksistens. Disse lager samtidig våpen som kan utslette menneskeheten. Selskaper som lager vaksiner som er ment å beskytte oss mot farlige virus, har i sine laboratorium virus som også kan utslette menneskeheten. Dette er private selskaper med en ekstrem hunger etter profitt. Ser vi problemet? Ser vi farene? 

When man again shall conquer the ocean and fly in the air on wings like the birds; when he has learned to harness the lightning, then shall the time of warfare begin. Great shall the battle be twixt the forces, great the warfare of darkness and Light.

Emerald Tablets 12:19

En konflikt oppstår når vi har to eller flere uenige parter. Vi observerer en polarisering. En oppstigning betinger det motsatte. At motsatte krefter, ideer, ønsker, egenskaper, osv. 'opphører hverandre' på samme måte som når to motsatte bølger treffer hverandre på et tau. Mørket vil kjempe mot lyset med økt polarisering. Lyset vil kjempe for økt balanse. En voksen har balanse uavhengig av ytre faktorer. Barnet blir en kasteball mellom gråt og latter alt avhengig av hva omstendighetene tillater. En mester frembringer de vibrasjonene som til enhver tid er mest hensiktsmessig og kan dermed påvirke omstendighetene i sitt liv. En elev i det esoteriske påvirkes fortsatt av vibrasjonene som ligger i hans omstendigheter. Mesteren kan bruke høyere lover mot lavere lover, mens eleven fortsatt er underlagt lavere lover. På denne måten er menneskeheten fortsatt på nivået til et barn. Men gjennom en serie med reinkarnasjoner, har vi en gradvis oppvåkning. Gradvis forlater vi konfliktene. Gradvis blir verden mindre polarisert. Gradvis tar vi kontrollen. Og på et tidspunkt skjer det paradoksale. Den verden vi alltid har ønsket oss og strebet så hardt for å oppnå, er ikke mer. Ikke for oss. Vi har vandret videre til et høyere plan i en ny syklus hvor nye ting skal læres. Og jorden er overlatt til energier som skal lære det vi en gang kom til jorden for å lære. 

The cycle below is not truly below but only different in space and in time. The consciousness there is working and testing lesser things than those ye are. And know, just as ye are working on greater, so above ye are those who are also working as ye are on yet other laws.

Emerald tablets 11:16

Jorden er på nytt vidne til at energier med bevissthet har tatt til seg kunnskap og utviklet avansert teknologi. At Emerald Tablets anser tidspunktet for utvikling av fly som viktig og som startskuddet for en intensivering i kampen mellom lyset og mørket, betyr at vi nærmer oss veiskillet. Hva det betyr er ikke godt å si. Men flere tusen år gammel hellig skrift har fokusert på akkurat den tiden vi nå lever i. Den er spesiell på mange måter. Kanskje står vi ovenfor en hendelse som vil forandre verden? Uansett, har vi ingen ting å frykte. Alt skjer i henhold til en guddommelig plan.

Når vi utsettes for mørket, blir vi presentert et dualistisk verdensbilde. Vi blir bedt om å hate en og elske en annen. Frykte vaksiner og ikke legge sin lit til vaksiner eller elske vaksiner og se på vaksiner som den eneste løsningen. Ønsker vi å søke lyset, må vi gå inn. Legge denne hat/elsk - boblen vekk. Søke balanse. Legge vekk frykt. Gjenfinne vår udødelighet i vår sjel ved å søke etter den i meditasjon hvor vi lar vår oppmerksomhet dvele innover. Det er bare her vi finner veien videre. Mange ser etter en frelser der ute. En president som kan løse verdensproblemene. En åndelig leder som kan vise vei. Men å søke etter svarene der ute fører bare til økt polarisering.  For vi har alltid flere presidenter med ulik politikk og agenda. Vi har alltid flere åndelige ledere som peker i hver sin retning. Alle hevder at akkurat de er svaret på det vi søker. Men alt dette er løgn. Vi er ikke på jorden for å søke etter svarene i denne dimensjonen. I det som skjer der ute. I oss finner vi en ild som leder til høyere sfærer. Når vi finner den ilden, kjenner vi også veien. Og svarene.

Mørket frembringer en frykt som skaper fokus på vår eksistens på jorden. Ikke bare gir vi med dette fra oss friheten som ligger i de høyere sfærer. Vi gir også fra oss friheten som vi kunne ha hatt her. I den fryktboblen som mørket etablerer, finnes ikke rom for solidaritet. At nedstengning av samfunnet som følge av Covid-19 skaper katastrofer i fattige land med flere døde der enn det noen gang vil dø av pandemien i vestlige land, blir aldri løftet i aviser eller TV. I denne fryktboblen blir vi egosentriske. Emerald Tablets bønnfaller oss om å se mot lyset. Å se mot lyset betyr å ha emosjoner som skaper ro og balanse. Å se mot mørket betyr å ha emosjoner som skaper konflikt og dualisme. Å være oppmerksom på emosjoner er viktig fordi vi lever i et univers hvor emosjonene styrer realiteter på grunn av universets lover. Sykluser rommer innledningsvis en større grad av dualisme og avsluttes med en mindre grad av dualisme. Syklusene vandrer gjennom universet som bølger. I disse eksisterer energier med bevissthet som gradvis, men ubønnhørlig, tar til seg større balanse. De renser vannet. Å se hen til mørket medfører kun lidelse og utsettelse av lysets fremtreden. 

Answered, me then, the LORD OF THE NINE: Through ORDER, ye shall find the way. Saw ye that the WORD came from Chaos? Saw ye not that LIGHT came from FIRE? Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.

 

Emerald Tablets 9:34

Mental innflytelse og lavere/høyere lover

I følge Kybalion er universet mentalt. Alt som er skapt, eksisterer i en drøm. Og det er ingenting som er skapt, enten fysisk eller åndelig, som ikke først har eksistert i en drøm. Men hvordan kan en fysisk verden være en del av en drøm? Er det ikke omvendt? Hører ikke drømmen mer hjemme i en fysisk verden enn en fysisk verden i en drøm? Men Kybalion forklarer at alt som er skapt i alle sfærer og dimensjoner, eksisterer på grunn av vibrasjoner i et felles medium skapt av en drøm. For det er ingen forskjell på en drøm og en fysisk realitet bortsett fra frekvensene på vibrasjonene. Som Nikola Tesla sa: "Først energi, så materie." Dette er rekkefølgen i den skapende prosessen. Energi og materie er identisk i natur, men ulik i frekvens. Materien er vibrerende energi hvor frekvensene er senket slik at den fremtrer som en fysisk verden. Det hadde ikke eksistert en fysisk verden hvis denne ikke først hadde gått veien om å være energi med høyere frekvenser. Og det er dette som gir oss en forklaring på hvorfor en fysisk verden er en del av en drøm og ikke omvendt. 

KILDEN drømmer vår eksistens ved å skape bølger som kvantefeltet responderer på. Men siden vi er utsprunget fra KILDEN, har vi alle arvet evnen til å drømme. Den som forstår at vår fysiske verden har utsprunget fra en drøm, vil hele tiden jobbe med å 'drømme' en bedre verden. Han vil ikke la tankene vandre mellom livets ytterpunkter. Han vil lede dem slik at de kan skape, med kvantefeltet, et bedre liv både for seg selv og andre. Han vil hver morgen når han står opp, drømme dagen han har foran seg. Han vil før hver hendelse i løpet av dagen, drømme det beste utkomme. Sakte men sikker vil han se himmelen åpenbare seg. Han vil ikke lenger ha frykt. Han har fått kontakt med den mektigste kraften i universet. Han vil føle seg elsket. Opprettholdt. Symbiotisk med de mektige kreftene som styrer de gigantiske celestiale objektene i universet.

Tiden gjør det mulig å skille en hendelse fra en annen. Men hendelsene er de 'samme' så lenge frekvensen ikke endres. Reinkarnasjon etter reinkarnasjon! Dog har mennesket en medfødt evne til å transmutere. Bevege seg langs en vertikal frekvensskala uavhengig av tiden. Jo høyere opp på denne frekvensskalaen menneske kommer, jo mer drømmeaktig blir eksistensen. Vi må forstå at eksistensens karakter formes av frekvenser og modulasjoner. Det som skiller den ene eksistensen fra den andre, er deres frekvenser. Når vi utfører vår livsoppgave, forøkes våre frekvenser og dermed endres vår realitet. Når vi ikke utfører vår livsoppgave forøkes ikke våre frekvenser, men klokken tikker dog ubønnhørlig. Tiden går i en loop. Vi blir værende på den samme plassen, i den samme eksistensen, inntil vi tar fatt på vår livsoppgave og høyner våre indre emosjoner. For vår sjel påvirkes av en tyngdekraft på lik linje med vår fysiske kropp. Våre tanker avgjør i hvilken grad tyngdekraften skal holde på vår sjel. Det er en direkte kobling mellom vår sjels tetthet og våre tankers tetthet. Når vi forlater frykten, dualismen, hangen etter materien og fornektelsen av vår guddommelige natur og med dette forminsker 'tettheten' i våre tanker, vil våre frekvenser øke. Det er i denne transmutasjonen vi finner livets hensikt. På den andre siden vil sterke emosjoner i en eller annen form senke våre frekvenser og skape realiteter på jorden. Den første delen av skapelsen består nettopp i å senke frekvenser på en realitet slik at de endres fra å ha en energetisk tilstand i høyere sfærer til en fysisk tilstand i lavere sfærer. Men vår fremtid er ikke på jorden, men i høyere sfærer. Vi burde derfor benytte den første delen av skapelsen til å skape en realitet hvor vi finner veien til disse sfærene.

Ved siden av frykt som er nevnt over, vil også vårt syn på hverandre og himmelen påvirke våre frekvenser. Opp igjennom historien har mennesket tenkt at andre mennesker er til for dem. Slaveriet som pågikk over flere århundrer, medførte at millioner av mennesker ble flyttet mot deres vilje for å bli eid av andre mennesker resten av livet. Men andre mennesker er ikke til for oss. Vi er til for dem. Vi plyndrer jorden fordi vi tror at jorden er til for oss. Men jorden er ikke til for oss. Vi er til for den. Vi ser mot solsystemet og tenker at vi må kunne hente ressurser fra planetene. Vi ser mot stjernene og tenker at de er til for oss. Men universet er ikke til for oss. Vi er til for universet. På vår høye hest skuer vi utover etter ting å eie. Kontrollere. Besitte. Og dermed har vi glemt at vi er tjenere. For vi er et fragment av lyset. Dette fragmentet er bundet til vår kropp. Dette mektige og guddommelige universelle lyset fylt av bevissthet tjener oss. Det har en ufattelig kjærlighet til og tålmodighet med enhver av oss. Når vi inntar en tjenende holdning på samme måte som dette universelle lyset, vil lyset inne i oss forøkes. Kraften i det vil begynne å dominere. Vårt endelige mål er å smelte sammen med det store lyset. Det er ikke tiden som skiller oss fra en gjenforening med dette lyset. Det er våre frekvenser!

Når vi observerer, er det to faktorer som påvirker hva vi ser. Tid og frekvens. Beveger vi oss nedover på frekvensskalaen, er det plan med mer fysisk karakter vi observerer. Newtons lover gjelder. Vi bygger fysiske maskiner for å endre verden. Beveger vi oss oppover på frekvensskalaen, er det plan med mindre fysisk karakter vi observerer. Vi drømmer for å endre verden. Så våre observasjoner er korrekte uansett hva vi ser. Som Kybalion så intenst forfekter: Alt er bygd opp av samme medium, det er graden (frekvens) som skiller ulike realiteter og dermed også vår (og vitenskapens) forståelse for universets lover. Vi beveger oss fra plan til plan med stadig høyere frekvenser. Eller sagt på en annen måte: Vi trekkes mot de plan som harmonerer med de frekvenser vi bærer.

Vi kjenner godt vann som medium. Kaldt vann fryser. Når isen varmes opp, smelter den og inntar en flytende form. Varmes vannet opp slik at det oppnår 100 grader, transformeres vannet til gass. Mediet er det samme, men frekvensen varierer. Når vi snakker om eksistenser, er det et annet medium vi sikter til. Et medium lydhør for våre emosjoner og som samtidig har evne til å gripe inn i elementærpartiklenes tilstand.

Hvor tåpelig ville det ikke være å stange hodet mot en murvegg. Blåmerker og kanskje et sykehusopphold vil være konsekvensen av å kjempe mot fysiske lover. Men samtidig åpner Kybalion opp for å kunne bruke høyere lover mot lavere. Hva betyr det? De fysiske lovene er helt klart lavere lover. Og vi kan ikke vinne over en lavere lov med andre lover som eksisterer på samme eller lavere nivå. Men vi kan benytte høyere lover. Så hvordan kan en høyere lov hjelpe oss? Som sagt styrer høyere lover de lavere. Årsaken ligger nettopp i at de har en mer drømmeaktig karakter. Da Jesus helbredet døende, brukte han høyere lover mot lavere. Lavere lover kunne ikke fri enkelte mennesker fra døden. Men de lovene Jesus brukte kunne det. De fysiske lovene som omgir oss, hører til i de sfærer vi lever i. Sfærer med høyere tetthet. Men vår sfære har sitt opphav i høyere sfærer. Så henvender vi oss til høyere sfærer hvor høyere lover eksisterer, får vi et redskap vi kan benytte i lavere sfærer. Men ikke omvendt.

Alt som er skapt fysisk er nedsenket fra høyere sfærer ved å få senket frekvensen. Når vi stanger hodet mot en murvegg, vil fysiske lover ‘tørne’ sammen og resultatet kan være fatalt. Så hvis vi stanger hodet mot veggen etter at kroppen har trukket seg tilbake til en tilstand i en høyere sfære, vil ikke vår kropp lenger la seg stoppe. Den passerer murveggen som om den ikke eksisterer. Bibelen inneholder flere slike historier. Ved døden opphører også de fysiske lovene. Sjeler etter døden lar seg ikke stoppe av en dør eller en vegg. I en syklus med reinkarnasjoner beveger vi oss mellom to sfærer med ulik tetthet. Ved fødsel og død forflytter vi oss fra den ene sfæren til den andre inntil vi har gjort leksen og kan vandre videre. En lysmester behersker frekvensene. Han står fritt til å vandre. Det er ikke mulig å forstå universet og dets kompleksitet uten å forstå at alt vibrerer med ulike frekvenser og modulasjoner i ulike medium. 

Det som skjer når vi passerer en murvegg uten motstand, er at vi høyner frekvensene slik at vi blir ånd. Og med det kan vi sette strek over de fysiske lovene. Og i dette får vi en forklaring på den første og den andre delen av skapelsen. Den første delen av skapelsen, som er en høyere lov, innebærer å senke frekvensen på en gjenstand eller en livssituasjon slik at de trer inn i vår fysiske verden. På den måten bruker vi en høyere lov til å skape en ny realitet. Vi kan risikere å dø hvis vi ikke får føde. Men vi kan bruke den første delen av skapelsen til å fremskaffe føde og på den måten ser vi at en høyere lov har seiret over en lavere. Vi kjenner historien om 2 fisker og 5 brød. Den andre delen av skapelsen betyr å skape noe av noe som allerede er skapt i denne realiteten. For eksempel lage et brød av mel fra en melpose som står i matskapet.

Vi er på vei mot høyere sfærer etter hvert som vi lærer å transmutere. Vi beveger oss mot en mer drømmelignende tilstand. Alt er i bunn og grunn en drømmetilstand, selv om vi lever i en fysisk verden med en større tetthet. Vi er fortsatt en del av en drøm. Men 'vår' verden ble nedsenket fra høyere sfærer inntil den materialiserte seg i denne verden. Vi som lever på denne jorden har vanskelig for å akseptere intellektuelt at vi lever side om side med andre eksistenser i både lavere og høyere sfærer. Men vi er små brikker i en universell drøm som rommer alt som er skapt i alle sfærer med deres respektive frekvenser og tetthet.

Det er derfor viktig å kjenne til dette medium som er lydhør for frekvensene i våre emosjoner. Alle mestere som har eksistert, enten det er Thoth, Buddha eller Jesus, fikk grundig opplæring. Det finnes dessuten mestere i dag med de samme ferdigheter. Livets hensikt er å transformere mørket til lys. På den måten endres våre emosjoner. Frekvensene øker. Vår evne til å forstå og benytte høyere lover forøkes. 

Noen ganger kan vi benytte den første delen av skapelsen til å skape et liv som ikke understøtter livets hensikt. For eksempel kan vi benytte skaperkraften til å skape et liv i luksus. Ikke noe galt i rikdom, men når vårt hjerte blir fylt av lengsel etter mer, glemmer vi fort vår livsoppgave. Det var det som skjedde i Atlantis. Presteskapet begynte å bli stolte av sine rikdommer og kunnskap. De begynte å trakte etter mer makt og søkte derfor noe eller noen i mørket som var villig til å gi dem makt mot en motytelse. Portaler mellom ulike plan ble åpnet og konsekvensene er mulig å observere på jorden den dag i dag. En mer viselig måte å benytte skaperkraften på, er å la den føre oss til lyset. Tesla brukte den til å få mer kunnskap. Ønsker vi ikke alle å bli mestere? Hvorfor ikke la den føre oss dit?

List ye, O man, to the words of my wisdom, list to the voice of Thoth, the Atlantean. Conquered have I the Law of time-space. Knowledge have I gained of the future of time. Know I that man in his movement through space-time shall ever be One with the All.

Know ye, O man, that all of the future is an open book to him who can read. All effect shall bring forth its causes as all effects grew from the first cause. Know ye the future is not fixed or stable but varies as cause brings forth an effect. Look in the cause thou shalt bring into being, and surely thou shalt see that all is effect.

So, O man, be sure the effects that ye bring forth are ever causes of more perfect effects. Know ye the future is never in fixation but follows man's free will as it moves through the movements of time-space toward the goal where a new time begins.

Man can only read the future through the causes that bring the effects. Seek ye within the causation and surely ye shall find the effects.

List ye, O man, while I speak of the future, speak of the effect that follows the cause. Know ye that man in his journey light-ward is ever seeking escape from the night that surrounds him, like the shadows that surround the stars in the sky and like the stars in the sky-space, he, too, shall shine from the shadows of night.

Ever his destiny shall lead him onward until he is One with the Light. Aye, though his way lies midst the shadows, ever before him glows the Great Light. Dark though the way be yet shall he conquer the shadows that flow around him like night.

Far in the future, I see man as Light-born, free from the darkness that fetters the Soul, living in Light without the bounds of the darkness to cover the Light that is Light of their Soul.

Emerald Tablets 12:1-7

Når vi lar 'årsak' være å komme nærmere lyset, vil virkningen inntreffe. Årsak her er å benytte den første delen av skapelsen. Når virkningen inntreffer, kan vi skape nye årsaker ved å benytte den første delen av skapelsen på nytt. På den måten kan vi vandre inn i sfærer vi ikke vet noe om. Men når vi kommer dit og har lært mer, kan vi korrigere kursen og fortsette vandringen mot lyset. En lang vandring eller pilegrimsreise, som også er vår livsoppgave i alle plan vi måtte eksistere i, inntil vi igjen smelter sammen med KILDEN og en lang syklus er tilbelagt. I dypet av vår sjel er det noe som ønsker å gå videre mot dette lyset. Det er derfor et lite paradoks at vi søker etter udødeligheten i en forgjengelig kropp når vår bevissthet er udødelig. Det er denne bevisstheten som reiser videre. Det er den som 'overlever' liv etter liv, eksistens etter eksistens. Kroppen er bare et midlertidig skall. Sjelen er evig. Vi trenger legevitenskapen. Men den må ikke overskygge vår søken etter udødeligheten i vår sjel. Kontakt med udødeligheten får vi ved å se innover, ikke utover.  

KILDENS hjertepuls

Universet beveger seg i takt med KILDENs hjertepuls. En puls som for KILDEN er unnagjort på et øyeblikk, men for energier på vandring, en evighet. Vi har tidligere sett på det sykliske. At alt som er skapt blir berørt av sykluser med en viss lengde. Døgn. År. Livet. Det Store År. Og andre sykluser som varer mye lengre. Den lengste syklusen er likevel KILDENs hjertepuls. Alle andre sykluser er en del av og underordnet den. Så hva er KILDENs hjertepuls?

Vi har til nå sett på frekvensenes betydning i medium vi knapt kjenner. Vi har sett på kvantefeltet. Om skapelsesprosessene. Om hva tro er og dens betydning. KILDENs hjertepuls er en del av alt dette.  Den består av 2 deler. Den første delen består av ekspansjon, den andre kontraksjon. Under ekspansjonen går KILDEN fra en tilstand av å være, til en tilstand av å skape. Og den skaper med den første delen av skapelsen. Frekvensene senkes og det som blir skapt er materie som vi i vår tilstand oppfatter som livløse. Men de er ikke livløse. De har en annen bevissthetstilstand enn vår. De fleste forstår ikke at vi er en del av alle de ulike tilstandene av bevissthet som eksisterer i løpet av KILDENs hjertepuls. Derfor er menneskets bevissthetstilstand tidsbegrenset og varer inntil den transmuteres til en høyere. I dette ligger svaret på hva vi er. Vi er mennesker nå, men vi har ikke alltid vært det. Og vi vil heller ikke for alltid være det. Bevisstheten vi har inne i oss er evig og under konstant forandring. Den er der den har noe å lære. I en sten. Et tre. Et dyr. Et menneske. En engel. En halv-gud. I vesener med større kraft enn i de vesener vi vanligvis assosierer med guder. Osv. Til slutt er bevisstheten klar for en gjenforening, en sammensmeltning, med KILDEN.  

Under hele ekspansjonen, synker frekvensene på vibrasjonene i det som blir skapt. Vi får økt dualitet og seperasjon. Alt blir til 1 som så blir til 2. Det maskuline og det feminine separeres. Når ekspansjonen er ferdig, begynner kontraksjonen og universet med alt dets innhold begynner på en lang reise tilbake til KILDEN. Vi snakker ikke her først og fremst om en fysisk reise, men om en reise i frekvenser. Og i dette magiske øyeblikk hvor ekspansjon opphører og kontraksjonen begynner, starter en renselse av den bevisste energien som har ekspandert. Denne renselsesprosessen pågår helt til den på ny smelter sammen med KILDEN og universet klargjøres for nok en hjertepuls. Under kontraksjonen blir 2 til 1 som så blir til alt. Prosessen tilbake til kilden muliggjøres når vi skaper balanse og under hele tilbakevendelsen må vi søke den.   

Seek ye to find the path to beyond. Not impossible is it to grow to a consciousness above. For when TWO have become ONE and ONE has become the ALL, know ye the barrier has lifted, and ye are made free of the road. Grow thou from form to the formless. Free may thou be of the road.

Emerald Tablets 7:19

I begynnelsen på kontraksjonen, fragmenteres bevisst energi opp og en lang skolegang har startet. Først via et fysisk plan, så via et mentalt plan og til sist via et åndelig plan. Mennesket i sin nåværende tilstand befinner seg i det mentale plan. Det har passert det fysiske plan hvor det var byggeklosser for celestiale objekter. Det har ikke lenger dyrets bevissthet. Og i fremtiden vil det innta en engels bevissthet, ja endog en guds bevissthet. En gang langt inn i fremtiden vil KILDEN se fruktene av sitt arbeid. Høyt utviklede sjeler ferdig på sin reise vil vende hjem og forenes med KILDEN. Deretter vil ekspansjon i en ny hjertepuls forberedes. På denne måten pulserer universet i en uendelighet. 

Den hermetiske og taoistiske filosofi skiller seg her fra mange av de teologiske retninger som forfekter en lineær spirituell utvikling og hvor en bevissthet må stå til ansvar for sine handlinger evindelig og alltid enten i et brennende helvete eller i en evig lykkerus. Den hermetiske og taoistiske filosofi understøtter derimot tanken om at alt er syklisk. De rommer ikke ideen om en evig straff. Thoth bønnfaller mennesket om å søke lyset. Om å fokusere på tilbakevendelsen i denne kontraksjonen vi er en del av. En bevissthets midlertidige 'straff' vil være å vende vekk fra søken etter dette lyset og dermed forsinke sin egen forløsning fra det eksisterende.

Som vi har sett lenger opp på denne siden, vil vi i en kontraksjon 'vandre' tilbake til KILDEN. I denne vandringen beveger vi oss oppover i frekvenser hvor en fysisk verden gradvis erstattes med en mental. Vi beveger oss inn i en drømmeverden hvor fysisk arbeid erstattes med mentalt arbeid. Vi bør ha dette i tankene når vi søker en oppstigning. Mennesker som søker oppstigningen og i en slik prosess får hevet sine frekvenser, vil automatisk søke løsninger ved å etablere mentale bilder. Gradvis forsvinner frykten. Gradvis forsvinner hangen til å finne fysiske løsninger. Gradvis forsvinner fokuset på en fysisk verden. Vi forstår at alt er energi. At en mental verden med høyere frekvenser har en langt større grad av frihet enn den fysiske verden vi nå lever i. 

Med dette forstår vi at når vi går inn i nået, når vi forener det feminine og det maskuline i oss, når vi søker balanse, når vi observerer uten å dømme, når vi legger vekk emosjonelt kaos, når vi hele tiden etablerer positive og gode bilder både for oss selv og andre, for jordkloden, for menneskeheten, når affirmasjoner blir like vanlig som å puste, da vil vi skape en bedre verden. Vi transformeres. Vår makt tiltar. Vi blir ørner som endelig har lært å fly. 

Universelle strenger

I dette store og uendelige universet vi er en del av, har vi mange muligheter til å vandre. Forflytte oss. Til å transformeres. I fysikken lærte vi om tid og rom. Det er naturlig nok enkelt for oss å ha et forhold til disse begrepene. Mer innfløkt er universets strenger av emosjoner som lar oss vandre. Men hva er disse strengene? En streng representerer en og samme emosjon, men i ulik grad. La meg komme med noen eksempler. Kjærlighet - hat. To ytterpunkter, men på samme streng. Den ene positiv og den andre negativ. I løpet av en dag reiser vi mellom disse to ytterpunktene. Men vi har andre strenger. Glad - trist. Sosial - usosial. Rik - fattig. Strukturert - rotekopp. Arbeidsom - lat. For å ha nevnet noen.

Komersialismen har lært oss at vi kan gå fra å være triste til å være glade, om ikke annet så ihvertfall i en kort stund, ved å handle noe vi har lyst på. Eller ved å sette oss på et fly og ta en ferie ved middelhavet. Ikke noe galt i det. Men poenget er at vi søker en løsning gjennom en stimuli 'der ute'. Kybalion, som henter sin visdom fra gamle Egyptiske tekster, bekrefter eksistensen og betydningen av disse strengene. Kybalion forteller oss at vi kan endre, med viljen, vår posisjon i disse strengene og at vi er summen av våre posisjoner på alle disse. Vi tror at med tiden blir alt bra. Men tiden går i loop. Intet er nytt under solen før vi endrer våre posisjoner i strengene.

Kybalion bærer et budskap om at alt har sin motsetning og kaller dette fenomenet for Prinsippet om polaritet. Og det viktigste her, og som nevnt tidligere, er at vi kan endre vår posisjon med viljen. Kybalion sier at vi må fokusere på den posisjonen av strengen som representerer det vi ønsker å være. For eksempel, hvis vi er late men vil ha arbeidslyst, er ikke løsningen å fjerne latskapen. Fokuserer vi derimot på den motsatte enden av strengen, vil arbeidslysten etter hvert dominere. Og på samme måte kan vi forflytte oss i alle strenger. Det viktigste bydskapet her er at vi ikke trenger å være slaver av våre emosjoner. At vi har en gudegitt gave som innebærer at vi, med vårt intellekt, kan skape hensiktsmessige emosjoner. Det er viktig å poengtere at en streng kun kan bestå av det samme elementet. For eksempel har vi ikke hat i den ene enden og arbeidslyst i den andre. 

Er vi oppmerksomme, oppdager vi rundt oss om og om igjen prinsippet om polaritet. Men Kybalion vitner også om et annet prinsipp, "Prinsippet om rytme." Dette prinsippet forteller oss at alt er i bevegelse. Det finnes lover i universet som utøver en rytmisk kraft på vår posisjon i alle disse strengene. Først i den ene retningen og så i den andre. Som bølgene på en strand som skyver sand oppover på stranden når bølgen er på vei inn og som trekker den mot havet når bølgen er på vei ut. Når vi skal endre vår posisjon i strengene, er det derfor viktig å benytte viljen når prinsippet om rytme gjør seg gjeldene. Noen ganger er det bare å flyte med bølgen som prinsippet om rytme skaper. Andre ganger må vi bite tennene sammen og kjempe. Det viktige er å ikke måtte starte på nytt fordi prinsippet om rytme har ført oss tilbake til utgangspunktet. Og på den måten kan loven hjelpe oss til å vandre. Transmutere.

En annen universell streng er frekvensene på våre indre energier. Høye frekvenser kontra lave frekvenser. Vi snakker her om det samme elementet, men i ulik grad. Lenger opp på denne siden har vi sett at vi kan vandre på en vertikal akse med ulike frekvensene. Vår posisjon på denne aksen styres av de samme prinsipper som vår posisjon i de andre strengene. Med vår vilje og intensjon. Vi kan ha høye frekvenser og dermed være dematerialisert for denne verden. Eller vi kan ha lave frekvenser og ha en fysisk kropp. Emerald Tablets vidner om denne strengen og oppfordrer oss gang på gang til å søke lyset og med det flytte posisjonen mot den positive polen av strengen. Emerald tablets vidner også om et mørke som kjemper for å flytte vår posisjon mot den negative polen. I universet finner vi sykluser med perioder hvor mørket lett får fotfeste blant mennesket. Men de samme syklusene inneholder også perioder hvor mørket må vike for lyset. Igjen finner vi prinsippet om rytme. Det Store År på 26 000 år er et eksempel på en slik syklus. Men det finnes også lengre sykluser og den lengste er KILDENs hjertepuls.

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 1:1

Then heard I the voice: Hear thou and understand. The flame is the source of all things, containing all things in potentiality. The Order that sent forth light is the WORD and from the WORD, COME LIFE and the existence of all.

And again spoke the voice saying: THE LIFE in thee is the WORD. Find thou the LIFE within thee and have powers to use of the WORD.

Emerald Tablets 9:29

KILDENs hjertepuls består av en ekspansjon og en kontraksjon. I det ekspansjonen starter, starter også en kreativ og skapende prosess. Og det er energihavet i kvantefeltet KILDEN benytter. Men en slik skapelsesprosess starter ikke av seg selv. Kvantefeltet er lydhør, men gjør ingen ting på egen hånd. Den kan tilveiebringe ALLE muligheter, men det er en intensjon eller et ORD som skaper en rørelse i kvantefeltets energihav.

I ekspansjonsfasen av hjertepulsen, viet KILDEN oppmerksomhet mot en ny syklus. Et bilde og en intensjon ble skapt. En struktur med langt høyere frekvenser enn vår ble etablert. Frekvensene på denne strukturen ble senket og materialiserte seg til myriader av galakser. 

Mennesket er stjernestøv. I seg har det en ILD, en bevisst sjel. Sjelen er et fragment av KILDEN. Og med det har sjelen også et fragment av den samme skapelseskraften. KILDEN skapte den store syklusen, DENs hjertepuls, med et ORD, en intensjon. Og siden vi er et fragment av KILDEN, kan vi også skape med et ORD, en intensjon. ORDET er å finne inne i oss. Denne intensjonen som automatisk trekker veksler på kvantefeltet, er det vi blir bedt om å søke. ORDET som gjør oss til skapere, i våre liv og ikke minst på veien vi har foran oss som leder tilbake til KILDEN. Vår opprinnelse.

Then asked I of the Nine: O Lord, show me the path. Give the path to the wisdom. Show me the way to the WORD.

Answered, me then, the LORD OF THE NINE: Through ORDER, ye shall find the way. Saw ye that the WORD came from Chaos? Saw ye not that LIGHT came from FIRE? Look in thy life for this order. Balance and order thy life. Quell all the Chaos of the emotions and thou shalt have order in LIFE. ORDER brought forth from Chaos will bring thee the WORD of the SOURCE, will thee the power of CYCLES, and make of thy Soul a force that freewill extend through the ages, a perfect SUN from the Source.

Emerald Tablets 9:33 - 34.

 

 

Den fysiske og åndelige verden

Menneskets fysiske sanser forteller oss noe om denne verden. Fra vi er barn, dominerer disse sansene. Vi skal nå se på den åndelig verden. En verden vi lever side om side med. For på samme måte som når vi tar opp en kjepp vi finner i skogen og kan kjenne tyngden, ruheten i barken og til og med hvordan den lukter med våre sanser, kan vi benytte andre sanser for å se en åndelig verden. Når vi går i skogen og ser kjeppen, kan vi la den ligge og våre sanser har da en begrenset mulighet til å bli kjent med dens egenskaper. Tar vi den opp og studerer den nærmere, blir det noe annet. Slik er det også med en spirituell verden. Ofte går vi side om side med den, men studerer den ikke nærmere. Noen ganger kan vi sanse den. Få oss til å undres på om det er noe mer under himmelen som vi ikke ser. Men som oftest fremtrer den kun som skygger vi ikke bryr oss noe om. 

Nedenfor kommer noen øvelser som gjør at vi oppnår det same med den spirituelle verden som vi oppnår med en fysisk kjepp når vi løfter den opp og studerer den nærmere med våre fysiske sanser. 

Forberedelse til øvelsene under: Sitt alene i en skog eller alene i et rom. Gjør øvelsen med energiballen for å bli bevisst din egen energi. Se at hele kroppen er fylt med denne energien. Flytt energien fra hodet til føttene og tilbake. Fortere og fortere. Kraftigere og kraftigere. Kjenn energien. At den er som et forfinet eller forstøvet materie. At den er reell. At den påvirker din fysiske kropp når den vandrer opp og ned mellom hodet og føttene.

Øvelse 1: Når du har blitt bevisst din egen energi, lar du den vandre inn i et tre i nærheten. La den flyte opp til toppen for du sender den ned til de dypeste røttene. Opp og ned. Om og om igjen. Det som nå skjer, er at du oppnår det samme som når du tar opp en kjepp og blir bedre kjent med den. Men du undersøker treet med andre sanser enn de fysiske. Du flytter energi. Og i dette energiarbeidet henter du informasjon fra treet med dine åndelige sanser. Fortsett øvelsen så lenge du ønsker. Treet har sjel på samme måte som deg. Forteller det deg noe? Endrer det dine perspektiv? Ser du sykdom i treet som du kan heale? Send treet kjærlighet, for sjelen i treet er på vandring tilbake til KILDEN på samme måte som du er.

Øvelse 2: Undersøk energier i ditt eget eller i andres hjem. La dine energier vandre rundt i huset som om du var et 'spøkelse' og ikke er avgrenset av vegger og dører. Flyt rundt i huset. Skap bevegelse i energifeltene. Når energiene virvler opp, kan du få øye på døde mennesker som henger igjen. Observer dem. Kroppsholdning. Utseende. 

Øvelse 3: Vi er omgitt av vesener som ikke er av denne verden. Som sorte tangenter på et piano, blir de hørbare når du trykker på dem. På samme måte kan du få kontakt med vesenene rundt deg. Skap en intensjon om at de må ha det bra. Denne intensjonen skaper en energibevegelse som oppfattes av vesenene og du får deres oppmerksomhet. Det er mye kjærlighet blant disse og noen ganger kan du føle at det gis en takknemlig kjærlighet tilbake. 

Øvelse 4: Nå skal vi ikke flytte energi i rom, men tid. Se for deg at du har en tidslinje foran deg. Hver time er markert med en liten strek og over streken et tall som angir hvilken time streken representerer. Tidslinjen begynner med nå-tiden og beveger seg 24 timer frem i tid. Flytt energien du har blitt bevisst i din egen kropp til timen som representerer nå-tid. Se at energiene flyter time for time frem i tid. Og så tilbake til nå-tid. La det gå noen ganger fort og noen ganger sakte. Kjenner du noe spesielt når energien kommer til enkelte timer? Hvis du gjør det, noter hvilken time du merket noe og se hva som skjer når den timen inntreffer. 

Denne type øvelser får oss til å innse at vi ikke er alene. At den fysiske verden og dens kosmos bare er et knappenålshode i en mye større virkelighet. Vi er på vandring blant mange plan.