Hvor er vi på vei?

Lever vi ikke i en spennende tid? Alt pulserer og vibrerer. Fortere og fortere. Samtidig må vi erkjenne at vi står ved et veiskille. I vår søken etter udødelighet kan vi gå 2 veier. Vi kan stole på teknologien. La den intervenere våre fysiske kropper slik at sykdom og kroppslige svakheter blir eliminert. Forlenge det fysiske livet lengst mulig. Men vi kan også vende tilbake til det opprinnelige. Søke udødeligheten gjennom en oppstigning. Gjennom en transmutasjon hvor vi blir lys. To veier å gå.

Antikke skrifter gir oss en advarsel om det å søke udødeligheten i teknologien. Til tross for teknologiens store fremskritt, vil teknologien være en blindvei. I vår iver etter å søke etter svarene i komplekse laboratorier, fjerner vi oss fra det store bildet. Vårt fokus på og vår lit til teknologien og vitenskapen, skaper et mer materialistisk fokus. Vi glemmer at vi er vibrerende energi. I stedet for å se hen til høyere sfærer, rettes fokus mot jorden og dermed er vi underlagt de begrensningen som finnes her. Mennesket kan nå et 'point of no return' i forhold til sin enfoldige søken i teknologien. Sjelen er da ikke lenger i stand til å se KILDEN. Ikke engang sanse den. Fornemme den. Frekvensene som vårt enfoldige fokus skaper, senkes ytterligere. 

Når påstanden fremmes om at kunnskapen som fremkommer som følge av arbeid  i dagens moderne laboratorier allerede fantes blant mennesket for tusener av år siden, oppstår en slags indignasjon. Aldri verden! Kunnskap om atomer og deres oppbygning og virkemåte er forbeholdt dagens siviliasasjon! Dermed basta! Men nei. Slik er det ikke. Den har gjenoppstått. Den har eksistert tidligere. Når kunnskapen søkes i det materielle, begrenses tilgangen til kunnskap. Når kunnskapen søkes i det esoteriske, får vi det store bildet og detaljene fra dagens vitenskap vil være en del av det. 

Vi har ikke kommet til denne verden for å få senke frekvensene ved å ha et ensidig fokus på en materialistisk verden. Vi har kommet til denne verden for å lære å bli transformert. Beherske frekvensene. Heve disse. Bli lysmestere. Å forstå det store bildet ved å kun se hen til vitenskapen er som når en fisk forsøker å studere himmelen. Fisken kan fornemme dens eksistens. Bli påvirket av den for det er fra den retningen lyset og mørket oppstår. Men et klart bilde får den ikke.